Групи дієслів за їхніми функціями

Групи дієслів за їхніми функціями

Дієслова – це важлива складова будь-якої мови. У англійській мові дієслова можна поділити на кілька груп в залежності від їх функцій у реченні. Розглянемо групи дієслів за їхніми функціями та наведемо приклади.

 1. Смислові дієслова (notional verbs)

Смислові дієслова, також відомі як notional verbs, є тими дієсловами, які надають значення дії в реченні. Вони вказують на дію предмета або його стан та виступають у якості простого присудка у реченні. Смислові дієслова є самостійними дієсловами, які мають своє власне лексичне значення та не потребують інших допоміжних слів. Найбільш поширені в англійській мові є саме смислові дієслова. Наприклад:

 • to run (бігти)
 • to eat (їсти)
 • to sleep (спати)
 • to dance (танцювати)
 1. Дієслова-зв’язки (link verbs)

Дієслова-зв’язки є тими дієсловами, які використовуються для зв’язку підмета з іншими членами речення. Ці дієслова не надають особливого значення дії, але вказують на стан або характеристики суб’єкта. Дієслова-зв’язки вживаються зі словами, що вказують на стан або характеристики. Найбільш поширеними дієсловами-зв’язками є:

 • to be (бути)
 • to seem (здаватися)
 • to feel (відчувати)
 • to look (виглядати)
 • to become (становитися)
 • to appear (з’являтися)
 • to sound (звучати)
 • to smell (пахнути)
 • to taste (смакувати)

Наприклад:

 • She looks tired. (Вона виглядає втомленою.)
 • The cake smells delicious. (Кекс пахне чудово.)
 • He seems happy. (Він здається щасливим.)
 1. Допоміжні дієслова (auxiliary verbs)

Допоміжні дієслова використовуються для утворення часових форм дієслова, заперечення, питальних форм та інших граматичних структур. Вони завжди вживаються зі смисловим дієсловом, яке йде після. Допоміжні дієслова можуть бути дуже корисними для вираження різних граматичні категорії особичислачасу. Основні допоміжні дієслова в англійській мові:

Наприклад:

 • I have been studying English for five years. (Я вивчаю англійську мову протягом п’яти років.)
 • They didn’t go to the party. (Вони не йшли на вечірку.)
 • Does he like chocolate? (Він любить шоколад?)

Зверніть увагу на допоміжні дієслова: “to be”, “to have” та “to do”.

To be” використовується для утворення Present Continuous та Past Continuous, а також для утворення станових дієслів (linking verbs) у Present Simple та Past Simple. Наприклад:

 • I am studying English. (Я вчу англійську.)
 • She was sleeping when the phone rang. (Вона спала, коли телефон зазвонив.)
 • They are happy. (Вони щасливі.)

To have” використовується для утворення Present Perfect та Past Perfect. Наприклад:

 • I have eaten breakfast already. (Я вже поїв сніданок.)
 • He had finished his work before he left. (Він закінчив свою роботу, перш ніж відійшов.)

To do” використовується для утворення заперечень та запитань у Present Simple та Past Simple. Наприклад:

 • She does not like coffee. (Вона не любить каву.)
 • Did you watch the movie last night? (Ти дивився фільм минулої ночі?)
 1. Модальні дієслова (Modal Verbs)

Модальні дієслова – це дієслова, які вказують на нашу можливість, бажання або обов’язок щодо виконання дії. Вони завжди вживаються зі смисловим дієсловом у формі базового часу (без закінчення -ed). Основні кілька прикладів модальних дієслова в англійській мові:

 • can (могти): I can speak Spanish. (Я вмію розмовляти іспанською.)
 • could (могти, бути здатним): I could swim when I was younger. (Я міг плавати, коли був молодшим.)
 • may (мати дозвіл): May I go to the restroom? (Можна мені піти до туалету?)
 • might (могти, бути можливим): It might rain tomorrow. (Завтра можлива дощова погода.)
 • must (мусити, бути обов’язковим): I must finish this report by Friday. (Я повинен закінчити цей звіт до п’ятниці.)
 • shall (мати намір, пропозицію, запитання про дозвіл): Shall we go for a walk? (Ми підемо на прогулянку?)
 • should (повинність, рекомендація): You should see a doctor if you don’t feel well. (Якщо ви почуваєте себе погано, вам слід звернутися до лікаря.)
 • will (бути впевненим, що щось відбудеться): I will pass this test. (Я пройду цей тест.)

 

error: Content is protected !!