Види дієслів за способом творення

Види дієслів за способом творення

У англійській мові існує кілька видів дієслів за їхнім способом утворення: прості, похідні, складні та складені дієслова. Розглянемо основні види дієслів за способом творення та надамо приклади.

 1. Прості дієслова (Simple verbs)

Прості дієслова – це дієслова, які не містять будь-яких префіксів або суфіксів, тобто не змінюють свою форму при додаванні додаткових слів. Ці дієслова мають базову форму (без закінчення -ed або -ing) та використовуються для опису дій або стану. Ось декілька прикладів:

 • to run (бігти)
 • to eat (їсти)
 • to sleep (спати)
 • to jump (стрибати)
 • to walk – ходити
 1. Похідні дієслова (Derived verbs)

Похідні дієслова – це дієслова, які утворюються шляхом додавання префіксів або суфіксів до простих дієслів. Це може змінювати значення дієслова або додавати нові відтінки значення. Ось декілька прикладів:

 • to play (грати) – to replay (переграти)
 • to like (подобатися) – to dislike (не подобатися)
 • to act (діяти) – to react (реагувати)
 • to do (робити) – undo (скасувати)
 1. Складні дієслова (Compound verbs)

Складні дієслова – це дієслова, які складаються з двох або більше слів. Ці дієслова можуть бути складені зі слів, які належать до інших частин мови, наприклад прийменників або прислівників. Ось декілька прикладів:

 • Наприклад, дієслово “stand” означає “стояти”, але коли до нього додається префікс “under”, ми отримуємо дієслово “understand”, що означає “розуміти”. Деякі інші приклади складних дієслів включають:
  • to daydream – фантазувати, мріяти
  • to babysit – доглядати за дітьми
  • to bookend – обрамлювати (наприклад, розмову)
  • to brainstorm – думати над ідеями, генерувати нові ідеї
  • to whitewash – відбілювати, прикрашати

Важливо пам’ятати, що із складними дієсловами немає необхідності використовувати додаткові частки або прислівники для передачі додаткового значення, оскільки вони вже містять ці значення в своєму складі.

 1. Складені дієслова (Сomposite verbs)

Складені (composite verbs) або фразові дієслова , як і складні дієслова, складаються з двох або більше слів, але вони відрізняються тим, що одним із складових є дієслово-частка (particle), яке не має свого власного лексичного значення, а слугує для уточнення або зміни значення дієслова, з яким воно з’єднується. Такі дієслова слід сприймати та запам’ятовувати як одне ціле, одне слово, адже його значення інколи може сильно відрізнятись від значення дієслова та післяйменника поодинці.

 • Наприклад, дієслово “to look” означає “дивитися”, але додавши до нього частку “up”, ми отримуємо нове значення – “знайти”, тобто “to look up” означає “шукати в словнику чи довіднику”. Інші приклади складених дієслів: “to make up” (вигадувати, вирішувати), “to give up” (відмовлятися), “to take off” (знімати, знімати з себе одяг), “to put off” (відкладати на потім), “to bring up” (виховувати), “to set up” (засновувати, встановлювати), “to get up” (вставати з ліжка).
  • to break up – розійтися, розібратися
  • to look forward to – з нетерпінням чекати
  • to come up with – придумати
  • to get along with – ладити з кимось
  • to give up on – покинути, відмовитися від чогось
error: Content is protected !!