Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous (Past Perfect Progressive) – минулий доконано-тривалий час у англійській мові. Зазвичай використовується для опису тривалої дії, що почалася і відбувалася в минулому до іншої дії, яка описана минулим неозначеним часом. Present Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного допоміжні дієслова had been та дієслово з закінченням -ing.

Past Perfect Continuous
Signal wordsUseForm
before – до

for a day (week, month) – протягом дня (тижня, місяця)

since 1995 – з 1995 року

all day (week)- весь день (тиждень)

till or until – до (здебільшого в заперечних реченнях)

how long something had been happening before something else happened – як довго щось відбувалося до того, як сталося щось інше

Something that started in the past and continued up to another action or time in the past – Щось, що почалося в минулому і продовжилося до іншої дії або часу в минулому

Something that finished  – Щось, що закінчилося безпосередньо перед іншою подією в минулому just before another event in the past –

had + been + infinitive + ing

Загальна схема  використання Past Perfect Continuous на прикладі дієслова – to work (працювати)

PositiveNegativeQuestion
I/You/We/They/He/She/It had been workingI/You/We/They/He/She/It hadn’t been workingHad I/You/We/They/He/She/It been working?

Для зручності можна використовувати скорочену форму:

had not been –  hadn’t been

Приклад:

  • Yesterday we had been playing for two hours when Dan arrived — Вчора ми грали дві години, коли прийшов Ден
  • The children had been playing and so the room was a mess – Діти гралися, тому в кімнаті був безлад
  • I had been translating for 3 hours when he arrived – Я перекладав 3 години, коли він прийшов
error: Content is protected !!