Past Continuous (Past Progressive) – минулий тривалий час у англійській мові, що вказує на подію або процес, що тривав у певний період у минулому. Причому цей момент у минулому обов’язково має бути зазначений. Past Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова was або were та форми простого дієприкметника теперішнього часу (із закінченням -ing). Was та were форми минулого часу дієслова to be.

Past Continuous
Signal wordsUseForm
While – Поки

When – Коли

at that moment – в той момент

an action happened in the middle of another action – дія відбулася посеред іншої дії

someone was doing sth. at a certain time (in the past) – you don’t know whether it was finished or not – хтось робив що-н. в певний час (в минулому) – ви не знаєте, закінчилося чи ні

was/were +

infinitive + ing

Загальна схема  використання Past Continuous на прикладі дієслова – to play (грати)

PositiveNegativeQuestion
I/He/She/It was playingI/He/She/It was not playingWas I/He/She/It playing?
You/We/They were playingYou/We/They were not playingYou/We/They  You/We/They playing?

Щоб утворити Past Continuous, використовуємо   форму  was / were дієслова «to be» плюс інфінітив дієслова   із закінчення -ing.

Важливо знати:

  • дієслова, що закінчуються на е, остання буква відкидається та додається -ing (hate – hating)
  • дієслова, що закінчуються на ie, закінчення замінюється на -y + -ing (lie – lying).
  • односкладові дієслова, що закінчується на 1 голосну + 1 приголосну, подвоюють кінцеву приголосну (upset – upsetting).

Приклади:

  • While I was cooking, Dan was reading a book
  • I was cooking when the telephone rang
  • At 10:00 last night, we were watching TV
error: Content is protected !!