Майбутній тривалий час (Future Continuous)

Future Continuous (Future Progressive) – майбутній тривалий час у англійській мові. Зазвичай використовується для опису чогось, що відбувається в майбутньому в певний проміжок часу. Future Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова will та форми тривалого інфінітиву (be + дієслово з закінченням -ing).

Future Continuous
Signal wordsUseForm
Tomorrow – завтра

Next week/month/year -наступного тижня/місяця/року in 2041 завтра – у 2041 році

meanwhile – тим часом, в той час, коли

during the day – протягом дня

An action will be in progress at a certain time in the future. This action has begun before the certain time – Дія буде виконуватися в певний час у майбутньому. Ця дія почалася раніше визначеного часу

Something happens because it normally happens – Щось трапляється, тому що це відбувається зазвичай

Describing things that will be in progress in the future, talking about things that usually happen in the future – Опис речей, які відбуватимуться в майбутньому, розмова про речі, які зазвичай відбуваються в майбутньому

will + be + infinitive + ing

Загальна схема  використання Future Continuous на прикладі дієслова – to work (працювати)

PositiveNegativeQuestion
I/ You/We/They/ He/She/It will be workingI/ You/We/They/ He/She/It will not be workingWill I/ You/We/They/ He/She/It be working?

Щоб утворити Future Continuous (Future Progressive), використовуємо will be  + інфінітив дієслова  +ing закінчення.

Приклади:

  • Where will they be playing their next match? – Де вони зіграють наступний матч?
  • Dan will be listening to music, Laura will be reading a book – Ден буде слухати музику, а Лаура буде читати книгу
  • Will it be working? – Це буде працювати?
error: Content is protected !!