Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous (Present Perfect Progressive) – теперішній доконано-тривалий час у англійській мові. Зазвичай використовується для опису дії, яка почалася в минулому і нещодавно закінчилася або ще триває. Present Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be в Present Perfect (have been, has been ) та а дієслово із закінченням -ing.

Present Perfect Continuous
Signal wordsUseForm
already – вже

before – раніше

for 3 days -протягом трьох днів lately – останнім часом

since – з…, з того часу

Actions that started in the past and continue in the present – Дії, які почалися в минулому і тривають у сьогоденні

Action began in the past and has just stopped – Дія почалася в минулому і щойно припинилася

Actions that have just finished, but we are interested in the results – Дії, які тільки завершилися, але нас цікавлять результати

How long the action has been happening – Скільки часу триває дія

have/has + been + infinitive + ing

Загальна схема  використання Present Perfect Continuous на прикладі дієслова – to work (працювати)

PositiveNegativeQuestion
I/You/We/They have been workingI/You/We/They haven’t been workingHave I/You/We/They been working?
He/She/It has been workingHe/She/It hasn’t been workingHas He/She/It been working?

Для зручності можна використовувати скорочену форму:

  • have not been –  haven’t been
  • has not been hasn’t been
  • I have beenI’ve been

Приклад:

  • Has she been running? – Вона бігла?
  • I’ve been looking for you a whole hour – Я шукав тебе цілу годину
  • We’ve understood everything – Ми все зрозуміли
error: Content is protected !!