Present Continuous

Present Continuous – теперішній тривалий час у англійській мові. Зазвичай використовується для опису чогось, що відбувається в даний момент і може використовуватися як у вказівному, так і в підрядному способах. На його частку припадає приблизно 5% дієслів в розмовній англійській мові. Present Continuous утворюється за допомогою дієслова to be у формах am, is, are та форми Present Participle (першої форми смислового дієслова з закінченням -ing).

Present Continuous
Signal wordsUseForm

Now – Зараз

Look! – Подивіться!

Listen! – Слухай!

Right now – Прямо зараз

At the moment – На даний момент

At present – Наразі

Currently – В даний час

Today – Сьогодні

This week (month, etc.) – Цього тижня (місяця тощо)

To talk about an action in progress at the moment of speaking – Говорити про дію, що виконується в момент мовлення

Something is happening at the same time of speaking or around it – щось відбувається під час розмови або навколо неї

Future meaning: when you have already decided and arranged to do it (a fixed plan, date) – майбутнє значення: коли ви вже вирішили та домовилися це зробити (фіксований план, дата)

To talk about temporary situations (around now) – Говорити про тимчасові ситуації (зараз)

be (am/are/is) + infinitive + ing

Загальна схема використання Present Continuous на прикладі правильного дієслова – to read (читати)

PositiveNegativeQuestion
I am readingI am not reading Am I reading?
You/We/They are readingYou/We/They are not readingAre  You/We/They reading?
He/She/It is readingHe/She/It is not readingIs He/She/It reading?

Ви звернули увагy, що за основу використовується форма дієслово to be та дієслово із додаванням +ing.

Для зручності можна використовувати скорочену форму:

I am –  I’m, You are – You’re, He is – He’s і так далі.

Важливо знати:

  • дієслова, що закінчуються на , остання буква відкидається (make – making)
  • дієслова, що закінчуються на -ie, закінчення замінюється на -y (lie – lying).
  • односкладові дієслова, що закінчується на 1 голосну + 1 приголосну, подвоюють кінцеву приголосну (get – getting).

 

error: Content is protected !!