Future Simple – простий (неозначений) майбутній час у англійській мові. Зазвичай використовується для розповіді про майбутнє або події (погроз, попереджень та застережень), які точно відбудуться і на які ми не можемо вплинути. Future Simple найпоширеніший коли мова йде про майбутнє. Future Simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова «will».

Future Simple
Signal wordsUseForm
 • I expect (I expect he’ll call this evening) – Я очікую (я очікую, що він подзвонить сьогодні ввечері)
 • I wonder (I wonder what will happen) – Мені цікаво (Мені цікаво, що буде)
 • I hope (I hope Dan will pass the exam) – Я сподіваюся (я сподіваюся, що Ден складе іспит)
 • Probably (I’ll probably be home late tonight) – Можливо (я, ймовірно, буду вдома сьогодні пізно)
 • predictions about the future (you think that sth will happen) – прогнози щодо майбутнього (ви думаєте, що щось станеться)
 • you decide to do sth. spontaneously at the time of speaking – ви вирішили зробити щось спонтанно під час розмови

 

 

will +infinitive

Загальна схема  використання Future Simple на прикладі слова – to help (допомогти)

Positive
I/You/We/They/He/She/It will help
Negative
I/You/We/They/He/She/It will not help
Question
Will I/You/We/They/He/She/It   help?

Для зручності можна використовувати скорочену форму:

 • will not –  won’t
 • I willI’ll

У випадку коли Future Simple використовується для опису припущень про майбутні дії часто використовується разом з дієсловами та виразами в Present Simple: believe (вірити), think (думати),  expect (очікувати), be afraid (боятися), be sure (бути впевненим), а також прислівниками: probably (ймовірно), perhaps (можливо), certainly (безумовно).

Приклад:

 • Will you make dinner? – Ти приготуєш вечерю?
 • I will not do your homework for you – Я не буду робити за вас домашнє завдання
 • I‘ll get you some coffee – Я принесу тобі кави.

Майбутній час можливо також виразити через конструкціюTo be going to

error: Content is protected !!