Модальні дієслова Will та Would в англійській мові

Will майже ніколи не є суто модальним дієсловом. Зазвичай воно поєднує своє модальне значення з функцією допоміжного дієслова, що виражає майбутнє. Will має дві форми: will для теперішнього часу і would для минулого часу. Таким чином will і would розглядаються як форми одного і того ж дієслова, хоча в деяких випадках їх значення відрізняються.

Will виражає:

 • Готовність, намір. У більшості випадків воля передається емфатичною інтонацією, але іноді діє дієслово хотіти або обов’язково, охоче.
  • Don’t worry. We will help him – Не хвилюйтеся. Ми йому допоможемо
 • Це значення часто зустрічається в умовних реченнях після if:
  • I shall call you if you will allow me – Я зателефоную вам, якщо ви дозволите
 • Відмова (у заперечних реченнях)
  • The shop assistant wouldn’t change the jumper for me even though I hadn’t worn it – Продавщиця не поміняла мені джемпер, хоча я його не одягала
 • Опір, коли йдеться про неживі речі
  • The door won’t open – Двері не відкриваються
 • Ввічливе прохання
  • Will you please be quiet? I’m trying to concentrate – Будь ласка, помовчіть? Я намагаюся зосередитися
  • Will you help me? — Yes, I will. / I’m afraid I can’t. (No, I won’t — is not common because it is impolite. It means: I don’t want to help you.) – Чи готові ви допомогти мені? – Так, я буду. / Я боюся, що не можу. (Ні, я не буду — це не поширене явище, оскільки це неввічливо. Це означає: я не хочу вам допомагати)
 • Would висловлює більш ввічливе прохання
 • Накази, правила та інструкції
  • You will do exactly as I say – Ви зробите саме так, як я скажу
 • Характерні звички. Will іноді може використовуватися замість Present Simple
  • Every day Dan will come home from work and turn on the TV – Кожен день Ден буде приходити з роботи і вмикати телевізор
 • Would використовується, щоб говорити про речі, які неодноразово відбувалися в минулому (але не про минулі стани)
  • Dad would always help us with our maths homework – Тато завжди допомагав нам із домашніми завданнями з математики
 • Впевненість у сьогоденні та минулому. Це схоже на must
  • This will be just what she wants – Це буде саме те, що вона хоче
  • We sent the invitations on Monday, so they will have re­ceived them by now – Ми надіслали запрошення в понеділок, тому вони вже їх отримають
 • Несхвалення чогось очікуваного. У цьому значенні вживається тільки would. Використовується переважно у відповідях.
  • Не refused to help. — Не would  – Не відмовився допомогти. — Схоже на нього
WILLWOULD
Will використовується для позначення майбутньогоWould використовується для позначення минулого
Will використовується при формуванні умовного речення типу 1Would використовується при формуванні умовних речень типу 2 і 3
Will менш ввічливий, ніж wouldWould є більш ввічливим і офіційним, ніж will
error: Content is protected !!