Simple Past Tense: How to Use It, With Examples

Past Simple в англійській мові

Past Simple – простий (неозначений) минулий час у англійській мові. Зазвичай використовується для розповіді для опису подій у минулому, хоча він також має деякі інші застосування. Правильні англійські дієслова утворюють простий минулий час із додаванням -ed, однак існує кілька сотень неправильних дієслів для яких використовується друга формами з таблиці неправильних дієслів.

Past Simple (Минулий час)
Signal words (Сигнальні слова)Use (Використання)Form (Форма)
Last week (month, year, etc.) – Минулого тижня (місяця, року тощо)

Yesterday – Вчора

Five minutes ago, two days ago – П’ять хвилин тому, два дні тому

In 2022 – У 2022 році

In my childhood – В моєму дитинстві

When I was (at school, at university, a child, etc.) – Коли я був (у школі, в університеті, дитиною тощо)

Action took place in the past, mostly connected with an expression of time (no connection to the present) – Дія відбувалася в минулому, здебільшого пов’язані із вираженням часу (без зв’язку з сьогоденням)

Long or short finished actions and states in the past – Довгі або короткочасні закінчені дії та стани в минулому

Consecutive actions in the past – Послідовні дії в минулому

regular:

infinitive + ed

irregular:

(2nd column of table of irregular verbs)

Загальна схема використання Past Simple на прикладі правильного дієслова – work (працювати)

PositiveNegativeQuestion
I/He/She/It/ You/We/They workedI/He/She/It/ You/We/They

did not work

Did I/He/She/It/ You/We/They work?

Загальна схема використання Past Simple на прикладі неправильного дієслова – to go (йти, їхати)

Так як це неправильне дієслово, то звернувшись до таблиці отримаємо:

INFINITIVEPAST SIMPLEPAST PARTICIPLE
to gowentgone

Тоді згідно схеми отримаємо:

PositiveNegativeQuestion
I/He/She/It/ You/We/They wentI/He/She/It/ You/We/They

did not go

Did I/He/She/It/ You/We/They  go?

Як ви помітили, при використанні «did», дієслова використовується у першій формі.

Для зручності можна використовувати скорочену форму:

did not –  dіdn’t

Важливо знати:

  • дієслова, що закінчуються на приголосний + -y, змініть у на -ie (I study – I studied)
  • дієслова, що закінчуються на або -ee, додається лише -d (You like – You liked).
  • односкладові дієслова, що закінчується на 1 голосну + 1 приголосну (але не x, w, y), подвоюють кінцеву приголосну (We stop – We stopped).

Дієслово to be має особливу форму відмінювання в Past Simple.

error: Content is protected !!