Present Perfect – теперішній доконаний час у англійській мові. Зазвичай використовується для вираження минулої події, яка має наслідки в теперішньому. Present perfect утворюється за допомогою допоміжних дієслів has / have та третьої форми дієслова ( past participle ), а якщо дієслово правильне то додаємо закінчення -ed.

Present Perfect
Signal wordsUseForm
 • Just – Просто
 • Yet – Ще
 • Never – Ніколи
 • Ever – Коли-небудь
 • Already – Вже
 • So far – Так далеко
 • Up to now – Досі
 • Since – Оскільки
 • For – Для
 • Recently – Нещодавно
 • You say that sth. has happened or is finished in the past and it has a connection to the present – Ви говорите, що що-н. сталося або закінчилося в минулому, і це має зв’язок із сьогоденням
 • Action started in the past and continues up to the present – Дія почалася в минулому і триває до теперішнього часу
 • When the time of the action is unknown or unimportant – Коли час дії невідомий або неважливий

have/has + past participle

(infinitive + ed) or (3rd column of table of irregular verbs)

Загальна схема  використання Present Perfect на прикладі правильного дієслова – to work (працювати)

PositiveNegativeQuestion
I/You/We/They have workedI/You/We/They haven’t workedHave I/You/We/They worked?
He/She/It has workedHe/She/It hasn’t workedHas He/She/It worked?

Давайте розглянемо Present Perfect для неправильного дієслова – to  go. Для початку звернемося до таблиці неправильних дієслів.  Для Present Perfect використовується третя форма

INFINITIVEPAST SIMPLEPAST PARTICIPLE
to gowentgone

Загальна схема  використання Present Perfect на прикладі неправильного дієслова – to  go (іти, їхати)

PositiveNegativeQuestion
I/You/We/They have goneI/You/We/They haven’t goneHave I/You/We/They gone?
He/She/It has goneHe/She/It hasn’t goneHas He/She/It gone?

Для зручності можна використовувати скорочену форму:

 • have not –  haven’t
 • has not hasn’t

Приклад:

 • How long have you known Dan? – Як давно ти знайомий з Деном?
 • I’ve seen this movie – Я бачив цей фільм
 • He has already arrived – Він уже приїхав
error: Content is protected !!