Present Perfect – теперішній доконаний час у англійській мові. Зазвичай використовується для вираження минулої події, яка має наслідки в теперішньому. Present perfect утворюється за допомогою допоміжних дієслів has / have та третьої форми дієслова ( past participle ), а якщо дієслово правильне то додаємо закінчення -ed.

Present Perfect
Signal words Use Form
 • Just – Просто
 • Yet – Ще
 • Never – Ніколи
 • Ever – Коли-небудь
 • Already – Вже
 • So far – Так далеко
 • Up to now – Досі
 • Since – Оскільки
 • For – Для
 • Recently – Нещодавно
 • You say that sth. has happened or is finished in the past and it has a connection to the present – Ви говорите, що що-н. сталося або закінчилося в минулому, і це має зв’язок із сьогоденням
 • Action started in the past and continues up to the present – Дія почалася в минулому і триває до теперішнього часу
 • When the time of the action is unknown or unimportant – Коли час дії невідомий або неважливий

have/has + past participle

(infinitive + ed) or (3rd column of table of irregular verbs)

Загальна схема  використання Present Perfect на прикладі правильного дієслова – to work (працювати)

Positive Negative Question
I/You/We/They have worked I/You/We/They haven’t worked Have I/You/We/They worked?
He/She/It has worked He/She/It hasn’t worked Has He/She/It worked?

Давайте розглянемо Present Perfect для неправильного дієслова – to  go. Для початку звернемося до таблиці неправильних дієслів.  Для Present Perfect використовується третя форма

INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE
to go went gone

Загальна схема  використання Present Perfect на прикладі неправильного дієслова – to  go (іти, їхати)

Positive Negative Question
I/You/We/They have gone I/You/We/They haven’t gone Have I/You/We/They gone?
He/She/It has gone He/She/It hasn’t gone Has He/She/It gone?

Для зручності можна використовувати скорочену форму:

 • have not –  haven’t
 • has not hasn’t

Приклад:

 • How long have you known Dan? – Як давно ти знайомий з Деном?
 • I’ve seen this movie – Я бачив цей фільм
 • He has already arrived – Він уже приїхав
Spread the love
error: Content is protected !!