Модальне дієслово Shall в англійській мові

У сучасній англійській мові shall не є суто модальним дієсловом. Воно завжди поєднує модальне значення з функцією допоміжного дієслова в майбутньому часу. Модальне дієслово shall як правило не перекладається, його значення передається емфатичною інтонацією. Модальне дієслово shall сьогодні не використовується часто. Його все ще можна знайти в офіційній промові та деяких юридичних документах.

Shall виражає:

 • Примус, суворий наказ, заборона. У цьому значенні воно завжди вживається з другою і третьою особами і має сильний наголос.
  • When he comes in, nobody shall say a word – Коли він заходить, ніхто не скаже ні слова.
 • Погроза чи попередження. У цьому значенні вживається також у другій і третій особах зі слабким наголосом
  • You shall pay for this, you shall – Ви повинні заплатити за це, ви повинні
 • Вживається також з другою і третьою особами та зі слабким наголосом
  • You shall not be punished – Ви не будете покарані
 • Навіювання в питальних реченнях
  • Shall I translate the text? – Перекласти текст?
 • Найпоширенішим використанням shall у повсякденній англійській мові є питання, які пропонують
  • What shall I do with your mail when it arrives? – Що мені робити з вашою поштою, коли вона прийде?
 • Обіцянки (Promises)
  • You shall be the first person to know – Ви будете першою, хто дізнається про це
 • Confirmation (Підтвердження)
  • I shall meet you there at 9
Spread the love
error: Content is protected !!