Future Perfect – майбутній доконаний час у англійській мові. Зазвичай використовується для використовується для опису дії, яка завершиться до певного моменту у майбутньому. Present perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова will (або рідше shall) та доконаного інфінітиву Perfect Infinitive (have + смислове дієслово в третій формі) без частки to. Якщо дієслово є правильним то до його закінчення додається – ed.

Future Perfect
Signal words Use Form
  • by then – до того часу
  • by next (week, month, year) – до наступного (тижня, місяця, року)
  • before – до, перед тим, як
  • till – до (тільки для заперечних речень)
  • until – до (тільки для заперечних речень)

sth. will already have happened before a certain time in the future – що-н. вже відбудеться до певного часу в майбутньому

will + have + past participle*

*(infinitive + ed) or

(3rd column of table of irregular verbs)

Загальна схема  використання Future Perfect на прикладі правильного дієслова – to work (працювати)

Positive Negative Question
I/You/We/They/He/She/It will have worked I/You/We/They/He/She/It will not have worked Will I/You/We/They/He/She/It have worked?

Давайте розглянемо Future Perfect для неправильного дієслова – to  go. Для початку звернемося до таблиці неправильних дієслів.  Для Future Perfect використовується третя форма

INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE
to go went gone

Загальна схема  використання Future Perfect на прикладі неправильного дієслова – to  go (іти, їхати)

Positive Negative Question
I/You/We/They/He/She/It will have gone I/You/We/They/He/She/It will not have gone Will I/You/We/They/He/She/It have  gone?

Для зручності можна використовувати скорочену форму:

  • I’ll –  I will
  • will not won’t

Приклад:

  • I will have done this project by Monday – Я закінчу свій проект до понеділка
  • She will have cooked dinner – Вона приготує вечерю
  • Next month I will have worked for the company for five years –  Наступного місяця я пропрацюю в компанії п’ять років
Spread the love
error: Content is protected !!