Future Perfect – майбутній доконаний час у англійській мові. Зазвичай використовується для використовується для опису дії, яка завершиться до певного моменту у майбутньому. Present perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова will (або рідше shall) та доконаного інфінітиву Perfect Infinitive (have + смислове дієслово в третій формі) без частки to. Якщо дієслово є правильним то до його закінчення додається – ed.

Future Perfect
Signal wordsUseForm
  • by then – до того часу
  • by next (week, month, year) – до наступного (тижня, місяця, року)
  • before – до, перед тим, як
  • till – до (тільки для заперечних речень)
  • until – до (тільки для заперечних речень)

sth. will already have happened before a certain time in the future – що-н. вже відбудеться до певного часу в майбутньому

will + have + past participle*

*(infinitive + ed) or

(3rd column of table of irregular verbs)

Загальна схема  використання Future Perfect на прикладі правильного дієслова – to work (працювати)

PositiveNegativeQuestion
I/You/We/They/He/She/It will have workedI/You/We/They/He/She/It will not have workedWill I/You/We/They/He/She/It have worked?

Давайте розглянемо Future Perfect для неправильного дієслова – to  go. Для початку звернемося до таблиці неправильних дієслів.  Для Future Perfect використовується третя форма

INFINITIVEPAST SIMPLEPAST PARTICIPLE
to gowentgone

Загальна схема  використання Future Perfect на прикладі неправильного дієслова – to  go (іти, їхати)

PositiveNegativeQuestion
I/You/We/They/He/She/It will have goneI/You/We/They/He/She/It will not have goneWill I/You/We/They/He/She/It have  gone?

Для зручності можна використовувати скорочену форму:

  • I’ll –  I will
  • will not won’t

Приклад:

  • I will have done this project by Monday – Я закінчу свій проект до понеділка
  • She will have cooked dinner – Вона приготує вечерю
  • Next month I will have worked for the company for five years –  Наступного місяця я пропрацюю в компанії п’ять років
error: Content is protected !!