Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous (Future Perfect Progressive)  – майбутній доконано-тривалий часу англійській мові. Зазвичай використовується для опису дії, яка почалася і тривала протягом певного часу до якогось моменту в майбутньому. Future Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова will та форми доконано-тривалого інфінітиву Perfect Continuous Infinitive без частки to (have been + дієслово із закінченням -ing).

Future Perfect Continuous
Signal wordsUseForm
for 1 year – протягом одного року

by the end of the day – на кінець дня

till or until  – до того, як (тільки в заперечних реченнях)

sth. will already have happened before a certain time in the future – що-н. вже відбудеться до певного часу в майбутньому

will + have been + infinitive + ing

Загальна схема  використання Future Perfect Continuousна прикладі дієслова – to work (працювати)

PositiveNegativeQuestion
I/You/We/They/He/She/It will have been workingI/You/We/They/He/She/It won’t have been workingWill I/You/We/They/He/She/It have been working?

Для зручності можна використовувати скорочену форму:

  • will not have been –  won’t have been

Приклад:

  • I will have been studying English for three years by the end of this course – До кінця цього курсу я буду вивчати англійську мову протягом трьох років
  • She will have been reading – Вона буде читати
  • By the end of this summer she will have been studying Chinese for 2 years – До кінця цього літа вона буде вивчати китайську 2 роки
error: Content is protected !!