Модальні дієслова Should та Ought to в англійській мові

Should (переклається як повинен, слід) дуже часто взаємозамінний з ought (переклається як повинен, слід), оскільки їх значення збігаються. Модальні дієслова Should і ought мають лише одну форму, і вона не змінюється в мовленні. На відміну від should, ought використовується з інфінітивом to.

  • Drivers ought to be very careful on this dangerous road – Водіям варто бути дуже уважними на цій небезпечній дорозі
  • You should be more careful. I told him he should be more careful – Тобі варто бути обережнішим. Я сказав йому, що він повинен бути обережнішим

Should, ought виражають:

 • Моральний обов’язок, борг. У цьому значенні ought є більш поширеним
  • You ought to treat animals kindly – З тваринами треба ставитись доброзичливо
  • You should never break a promise you have given – Ви ніколи не повинні порушувати дану обіцянку
 • У цьому значенні should є більш поширеним
  • You should see a doctor -Вам слід звернутися до лікаря
 • Критика або жаль із Perfect Infinitive
  • He should have asked me before he took my bike (the action considered desirable was not carried out) – Він мав запитати мене, перш ніж забрати мій велосипед (дія, яка вважалася бажаною, не була виконана).
  • You ought to have told him the truth (the undesirable ac­tion was carried out) – Ви повинні були сказати йому правду (небажана дія була здійснена)
 • Ймовірність. Для віднесення дії до минулого вживається perfect infinitive
  • You should/ought to be hungry – Ви повинні бути голодним
  • You should/ought to have received the report by now – Ви повинні були отримати звіт до цього часу
 • Should використовується задля емоційного забарвлення. Вживається в усталених виразах
  • Why should (not) they do it? – Чому вони (не) повинні робити це?
  • Why should (not) he have done it? – Чому він (не) мав це робити?

Різниця між Should і Ought To

SHOULDOUGHT TO
Should використовується частіше, ніж ought toOught to використовується рідше
Використовується як в усній, так і в письмовій мовіБільше вживається в письмовій мові
Висловлює суб’єктивну думкуВисловлює об’єктивний погляд
Висловлює особисту точку зору мовцяВисловлює прийняту в суспільстві думку
Spread the love
error: Content is protected !!