Past Perfect – минулий доконаний час у англійській мові. Зазвичай використовується для позначення подій, що завершилися перед будь-якою дією в минулому або якщо необхідно підкреслити, що одна дія передувала іншій в минулому.  Past Perfect утворюється за допомогою дієслова to have у третій формі (had) та дієслова із додаванням до нього закінчення -ed, а у випадку неправильного дієслова використовується третя форма із таблиці неправильних дієслів.

Past Simple
Signal wordsUseForm
already – вже

just – просто

never – ніколи

not yet – ще ні

once – один раз

until that day – до того дня

before – до того як

actions that took place before a certain time in the past – дії, які відбулися до певного часу в минулому

A finished action before a second point in the past – Закінчена дія перед другим моментом у минулому

Something that started in the past and continued up to another action or time in the past – Щось, що почалося в минулому і продовжилося до іншої дії або часу в минулому

To talk about unreal or imaginary things in the past – Говорити про нереальні або уявні речі в минулому

 

had + past participle*

*(infinitive + ed) or (3rd column of table of irregular verbs)

Загальна схема  використання Past Perfect на прикладі правильного дієслова – to work (працювати)

PositiveNegativeQuestion
I/ He/She/It/ You/We/They had workedI/ He/She/It/You/We/They

had not worked

Had I/ He/She/It/You/We/They

worked?

Загальна схема  використання Past Perfect на прикладі неправильного дієслова –  to go (йти, їхати)

Так як це неправильне дієслово, то звернувшись до таблиці отримаємо:

INFINITIVEPAST SIMPLEPAST PARTICIPLE
to gowentgone

Тоді згідно схеми отримаємо:

PositiveNegativeQuestion
I/ He/She/It/ You/We/They had goneI/ He/She/It/You/We/They

had not gone

Had I/ He/She/It/You/We/They

gone?

Past Perfect ще називають The past of the past або double past. Це пов’язано із тим, що цей час вказує  щось сталося раніше ніж Past Simple.

Приклади:

  • I had done – Я зробив
  • Had she sung? – Вона співала?
  • I did not have any money because I had lost my wallet – У мене не було грошей, тому що я втратив гаманець
error: Content is protected !!