Present simple – простий (неозначений) теперішній час у англійській мові. Зазвичай використовується для розповіді про повсякденне життя, про регулярні повторювані дії. Він є найпоширенішою дієслівною формою в англійській мові, на яку припадає більше половини дієслів у розмовній англійській мові.

Present simple
Signal wordsUseForm
Every day – Кожен день

Sometimes – Іноді

Always – Завжди

Often – Часто

Usually – Зазвичай

Seldom – Рідко

Occasionally – Зрідка

Never – Ніколи

Ever (in questions) – Коли-небудь (у питаннях)

From time to time – Час від часу

Once, twice a week (a month, a year, etc.) – Один, два рази на тиждень (місяць, рік тощо)

Facts in present – Факти в сьогоденні

Repeated actions in present – Повторювані дії в теперішньому часі

Something happens repeatedly – Щось відбувається неодноразово

How often something happens – Як часто щось трапляється

One action follows another – Одна дія слідує за іншою

Things in general – Речі загалом

With verbs like (to love, to hate, to think, etc.) – З дієсловами типу (любити, ненавидіти, думати тощо)

Future meaning: timetables, programmes – Майбутнє значення: розклади, програми

infinitive

he/she/it:

infinitive +

Загальна схема  використання Present simple (OTHER VERBS) на прикладі слова – work (працювати)

PositiveNegativeQuestion
I/You/We/They workI/You/We /They

do not work

Do I/You/We/They work?
He/She/It worksHe/She/It does not  workDoes He/She/It work?

Для зручності можна використовувати скорочені форми:

do not –  don’t

does not doesn’t  

Важливо знати:

  • у словах, що закінчуються на -s, -ss, -x, -z, -ch, -sh додається -es (box – boxes)
  • у словах, що закінчуються на -th, додається лише -s (path – paths).
  • у словах, що закінчуються на –y, закінчення змінюється на -ies (to fly – flies).
  • Часто вживані слова: have – has, do – does, go – goes.

Дієслово to be має особливу форму відмінювання.

error: Content is protected !!