Дієслово to do

Вивчення граматики англійської мови: Дієслово “to do”

Навчання англійської мови включає в себе розуміння різних дієслів та їх використання в різних часових формах. Дієслово to do (робити) в англійській мові має велике значення.  Воно може використовуватися як допоміжне і основне дієслово. “To do” використовується для вираження дії чи активності. Це може бути будь-яка дія, від рутинних занять до більш складних завдань. “To do” використовується як допоміжне дієслово для утворення запитань та заперечень в Present Simple та Past Simple. Розуміння цього базового значення допоможе вам застосовувати дієслово в різних ситуаціях.

Форми дієслова “to do” в англійській мові

Дієслово “to do” має декілька форм в англійській мові, які використовуються в різних часових формах та для утворення запитань та заперечень. Ось основні форми дієслова “to do”:

Базова форма (Infinitive): to do

Форми Present Simple:

 • Я: do
  • I do my homework every day. (Я роблю своє домашнє завдання щодня.)
 • Він/Вона/Воно: does
  • She does her chores after school. (Вона займається своїми справами після школи.)
 • Ти/Ви: do
  • Do you enjoy reading? (Тобі подобається читати?)
 • Ми/Вони: do
  • They do their shopping on weekends. (Вони роблять покупки на вихідних.)

Форми Past Simple:

 • Я: did
  • I did my laundry yesterday. (Я прала свій одяг вчора.)
 • Він/Вона/Воно: did
  • He did his best on the test. (На тесті він виклався як міг)
 • Ти/Ви: did
  • Did you watch the movie last night? (Ти дивився фільм минулої ночі?)
 • Ми/Вони: did
  • They did a great job at the presentation. (Вони відмінно впоралися з презентацією.)

Форма Present Participle (Present Continuous): doing

Форма Past Participle (Present Perfect, Past Perfect, Passive Voice): done

Форми в питальних реченнях та запереченнях:

 • Допоміжне дієслово Present Simple: do (для всіх осіб)
  • Запитання: Do you like pizza? (Тобі подобається піца?)
  • Заперечення: I do not (don’t) like coffee. (Я не люблю каву.)
 • Допоміжне дієслово Past Simple: did (для всіх осіб)
  • Запитання: Did they watch the game? (Вони дивилися гру?)
  • Заперечення: She did not (didn’t) go to the party. (Вона не йшла на вечірку.)

Ця інформація разом із прикладами допоможе вам легше зрозуміти та використовувати різні форми дієслова “to do” в англійському мовленні.

Розглянемо деякі форми вживання to do у різних часах у таблиці.

Форми To Do
PresentPastPerfect
Form
Continuous
Form
I / you / we / theydodidhave / had doneare / were doing
he / she / itdoesdidhas / had doneis / was doing

Дане дієслово часто використовують у запитаннях. Як допоміжне дієслово do використовується з основним дієсловом при формуванні питальних чи заперечних речень або для додавання наголосу.

QuestionPositive Statement (spoken)Negative Statement (spoken)
Singular
Do I?I doI do not (I don’t)
Do you?You doYou do not (You don’t)
Does he/she/it?He/she/it doesHe/she/it does not (He/she/it doesn’t)
Plural
Do we?We doWe do not (We don’t)
Do you?You doYou do not (You don’t)
Do they?They doThey do not (They don’t)

Функції дієслова “to do” в англійській мові: Розкриття різних аспектів

Дієслово “to do” в англійській мові виконує різноманітні функції, які відображаються у різних контекстах та граматичних конструкціях. Ось детальний огляд основних функцій цього важливого дієслова:

1. Основне дієслово дії:

Перш за все, “to do” виступає як основне дієслово, що виражає дію чи активність, яку робить суб’єкт речення. Це може бути будь-яка дія, від повсякденних рутинних занять до більш складних дій:

 • I do my homework every evening. (Я роблю своє домашнє завдання кожного вечора.)
 • She does yoga to stay healthy. (Вона займається йогою, щоб залишатися здоровою.)

2. Допоміжне дієслово для запитань та заперечень:

Дієслово “to do” використовується як допоміжне дієслово для утворення запитань та заперечень в різних часових формах. Для цього воно використовується разом з основним дієсловом у базовій формі:

 • Do you like ice cream? (Тобі подобається морозиво?)
 • He doesn’t speak Spanish. (Він не розмовляє іспанською.)
 • Did they watch the movie? (Вони дивилися фільм?)

3. Підсилення вислову:

У деяких випадках “to do” використовується для надання більшої ваги дії чи вислову. Це може бути використано для акцентування на імпульсивності, невпевненості або навіть емоційному забарвленні:

 • I do appreciate your help. (Я дуже ціную твою допомогу.)
 • She does want to go on that trip. (Вона справді хоче поїхати в ту подорож.)

4. Використання для заміни інших дієслів:

У деяких випадках “to do” може використовуватися для заміни інших дієслів, коли конкретне дієслово вже згадане чи зрозуміло з контексту:

 • I can’t swim, but I can do the backstroke. (Я не вмію плавати, але вмію робити задній стиль.)
 • They don’t like dancing, but they do enjoy singing. (Вони не люблять танцювати, але насправді насолоджуються співом.)

5. В контексті фразових дієслів:

У деяких фразових дієсловах “to do” використовується для утворення виразів зі специфічним значенням:

 • They need to do away with that old tradition. (Вони повинні позбутися цієї старої традиції.)
 • He did a great job on the project. (Він відмінно впорався з проектом.)

Ще одним із таких популярних дієслів, що часто виживається це – to be

Вправа для самоперевірки: Форми дієслова “to do”

Частина 1: Оберіть правильну форму дієслова для даного речення.

 1. He usually __ his homework in the evening. a) do b) does c) did
 2. We __ a great job at the presentation last week. a) do b) does c) did
 3. __ you enjoy playing musical instruments? a) Do b) Does c) Did
 4. She __ not (doesn’t) like horror movies. a) do b) does c) did
 5. I __ my breakfast every morning. a) do b) does c) did

Частина 2: Утворіть запитання для виділених слів.

 1. They watch movies at home.
 2. She likes swimming in the ocean.
 3. He played football yesterday.
 4. We enjoy going to the park.
 5. I did my homework last night.

Частина 3: Перекладіть речення на англійську мову.

 1. Вона робить своє домашнє завдання щодня.
 2. Вони не ходили на вечірку минулої п’ятниці.
 3. Ти любиш читати книги?
 4. Він завжди готує смачну їжу.
 5. Я робив цю роботу тиждень тому.

Вірні відповіді:

Частина 1:

 1. b) does
 2. c) did
 3. a) Do
 4. b) does
 5. a) do

Частина 2:

 1. Do they watch movies at home?
 2. Does she like swimming in the ocean?
 3. Did he play football yesterday?
 4. Do we enjoy going to the park?
 5. Did I do my homework last night?

Частина 3:

 1. She does her homework every day.
 2. They didn’t go to the party last Friday.
 3. Do you like reading books?
 4. He always cooks delicious food.
 5. I did this work a week ago.
error: Content is protected !!