Модальне дієслово Must

Модальне дієслово must має лише одну форму

Must може виражати такі значення:

 • Обов’язок, зобов’язання, необхідність
  • All applicants must fill in this form – Усі заявники повинні заповнити цю форму
  • Must he do it himself? – Він повинен зробити це сам?
 • Зобов’язання, які виражають, мають стосуватися теперішнього чи майбутнього, але в повідомленні вони можуть стосуватися минулого:
  •  She said she must invite her friend to dinner – Вона сказала, що має запросити подругу на обід

ПРИМІТКА. Необхідність у минулому виражається за допомогою її еквівалентів to have (мати) and to be (бути).

  • She had to see a doctor. (necessity due to some circumstances) – Їй довелося звернутися до лікаря. (необхідність через певні обставини)
  • They were to meet at 5. (necessity due to a plan) – Вони мали зустрітися о 5. (необхідність через план)
 • Відсутність необхідності виражається за допомогою needn’t
  • Must I phone him tonight? – Мені зателефонувати йому сьогодні ввечері?
  • No, you mustn’t. (It is wrong or forbidden to phone him) – Ні, ви не повинні. (Дзвонити йому неправильно або заборонено)
  • No, you needn’t. (It is not necessary to phone him) – Ні, не потрібно. (Телефонувати йому не обов’язково)
 • Заборона
  • You mustn’t touch the statues – Не можна чіпати статуї
 • Дедукція – впевненість, що щось правда
  • Dan must be home. I heard a noise coming from his room – Ден має бути вдома. Я почув шум із його кімнати
 • Імовірність (у стверджувальних реченнях). У цьому значенні must можуть супроводжуватися різними формами інфінітива
  • He must be thirty – Йому має бути тридцять
  • They must have missed the bus – Мабуть, вони спізнилися на автобус
error: Content is protected !!