Основні допоміжні дієслова в англійській мові: “be”, “do” та “have”

Основні допоміжні дієслова в англійській мові: “be”, “do” та “have”

Допоміжні дієслова в англійській мові є важливими компонентами, які використовуються для утворення часових форм, питальних речень та заперечень. Три з найпоширеніших допоміжних дієслів у англійській мові – це “be“, “do” та “have“. Порівняємо ці три допоміжні дієслова та дослідимо, як і коли вони використовуються.

“Be” як допоміжне дієслово

Be” є основним допоміжним дієсловом, яке використовується для утворення форм Present Continuous (I am playing), Past Continuous (I was playing), Present Perfect (I have played), Past Perfect (I had played) та багатьох інших часових форм. Також “be” використовується для утворення пасивних конструкцій (The book was written by me) та для опису стану або характеристик (She is tall).

“Do” як допоміжне дієслово

Do” використовується для утворення форм Present Simple (I do my homework), Past Simple (I did my homework) та для заперечення та питань в цих формах (Do you like coffee? I don’t like coffee). Також “do” може використовуватися як допоміжне дієслово для утворення заперечень та питань в інших часових формах (Does he play football? He doesn’t play football).

“Have” як допоміжне дієслово

Have” є допоміжним дієсловом, яке використовується для утворення форм Present Perfect (I have played), Past Perfect (I had played) та інших подібних форм. Також “have” використовується для утворення заперечень та питань в цих формах (Have you ever been to Paris? I haven’t been to Paris).

“Be”, “Do” та “Have” із займенниками

Дуже важливо знати як правильно використовувати дієслова “Be“, “Do” та “Have” із займенниками. Так як, у подальшому це стане основою для вивчення граматики. Тому, запам’ятайте таблицю нижче:

be do have
I am do have
You are do have
She is does has
He is does has
It is does has
We are do have
They are do have

Основні форми дієслів “Be”, “Do” та “Have”

Дієслова “be“, “do” та “have” можна порівняти за допомогою таблиці. Нижче наведена таблиця з їх основними формами та використанням:

Дієслово Present Simple Past Simple Present Continuous Past Continuous Present Perfect Past Perfect
Be am/is/are was/were am/is/are + verb-ing was/were + verb-ing have/has been had been
Do do/does did am/are/is + verb was/were + verb-ing have/has done had done
Have have/has had am/are/is + verb-ing was/were + verb-ing have/has had ha

Це лише загальний огляд форм та використання цих дієслів, вони можуть мати й інші варіації в різних часових формах та структурах речень. Однак, ця таблиця може бути корисним початковим пунктом для тих, хто тільки починає вивчати граматику англійської мови.

Positive, Negative та Question із дієсловами “Be”, “Do” та “Have”

Розглянемо утворення різних часових форм та типів речень: стверджувальних, питальних та заперечень речень із “be”, “do” та “have”.  Нижче наведена таблиця з прикладами форм цих дієслів в кожному з цих типів речень:

Be:

Positive Negative Question
Present Simple I am happy. I am not late. Am I right?
He is smart. He is not shy. Is she ready?
We are here. We are not lost Are they okay?
Past Simple She was tired. She was not sad Was he alone?
They were late. They were not early. Were we on time?

Do:

Positive Negative Question
Present Simple I do my best. I do not agree. Do you like it?
He does a lot. He does not like. Does she know him?
We do it now. We do not forget. Do they have time?
Past Simple She did well. She did not go. Did he call?
They did it fast. They did not try. Did we win?

Have:

Positive Negative Question
Present Simple I have a car. I do not have. Have you seen it?
He has a job. He has not yet. Has she arrived?
We have a plan. We have not. Have they left?
Past Simple She had a pet. She had not. Had he heard?
They had a party. They had not. Had we met?

Приклади використання “be”, “do” та “have” для різних часових форм

Допоміжні дієслова “be”, “do” та “have” мають багато різних використань, які можуть відрізнятися в залежності від контексту та часової форми. Однак, нижче наведені декілька прикладів з їх використанням у різних часових формах:

Be:

 • Present Simple: I am a student.
 • Past Simple: He was sick yesterday.
 • Present Continuous: She is studying English at the moment.
 • Past Continuous: They were playing soccer when it started to rain.
 • Present Perfect: We have been to Japan twice.
 • Past Perfect: By the time she arrived, the party had already ended.

Do:

 • Present Simple: They do their homework every day.
 • Past Simple: He did his work yesterday.
 • Present Continuous: I am doing my best to help you.
 • Past Continuous: She was doing her makeup when the phone rang.
 • Present Perfect: We have done everything we can to prepare for the exam.
 • Past Perfect: They had done their research before the meeting.

Have:

 • Present Simple: I have a car.
 • Past Simple: She had a headache last night.
 • Present Continuous: They are having a great time on vacation.
 • Past Continuous: He was having a difficult time understanding the instructions.
 • Present Perfect: We have had a lot of rain this month.
 • Past Perfect: She had had breakfast before leaving for work.

Ці приклади можуть допомогти краще зрозуміти, як ці дієслова використовуються в англійській мові. Проте, варто пам’ятати, що дієслова можуть мати багато інших варіацій в залежності від контексту та часової форми.

Spread the love
error: Content is protected !!