Дієслово

Дієслова в англійській мові

Що таке дієслова в англійській мові?

Дієслово – самостійна частина мови в англійській мові, що позначає дію або стан предмета або особи. Дієслова відповідають на питання “що робити?”, “що зробити?”. Ознакою дієслова в англійській мові у неозначеній формі (інфінітиві) є частка to.  Приклади дієслів:

 • to dance – танцювати
 • to sing – cпівати
 • to draw – малювати

Дієслова є життєво важливими двигунами, які живлять речення. Без дієслів ми не можемо передати дію чи стан. Дієслова оживляють речення рухом і значенням.

Важливість дієслів

Дієслова є важливими будівельними блоками мови та спілкування. Без дієслів ми не можемо описати дії, повідомити про події, висловити можливості чи передати будь-який динамічний сенс. Речення вимагають головного дієслова для передачі значення. Дієслова оживляють речення. Вони дозволяють нам втілювати думки та переживання в слова. Майстерність вживання дієслів є фундаментальною для володіння англійською мовою.

Види дієслів

Ось загальний список усіх типів дієслів. Нижче ми розглянемо деякі з них докладніше.

Дієслова дії

Дієслова дії виражають фізичні чи розумові дії. Вони передають динамічний, активний зміст і оживляють речення рухом.

Приклади дієслів дії:

 • Фізичні дії: run (бігати),  walk (ходити), cook (готувати), play (грати), build (будувати)
 • Розумова дія: think (думати), understand (розуміти), know (знати), believe (вірити), imagine (уявляти)

Використання точних дієслів робить текст яскравим та енергійним.

Дієслова-зв’язки

Дієслова-зв’язки пов’язують предмет із додатковою інформацією про предмет. Вони пов’язують предмет із наступним описом.

Загальні дієслова-зв’язки:

 • Форми  “to be“: am, is, are, was, were
 • Смислові дієслова: look, feel, smell, sound, taste

Приклад: “The cake tastes delicious.” Зв’язкове дієслово “tastes” пов’язує торт з описом “delicious.”

Допоміжні дієслова

Допоміжні дієслова підтримують основне дієслово, передаючи додаткову інформацію про час, настрій, аспект тощо. Поширені допоміжні дієслова:

 • Форми “to be“: am, is, are, was, were
 • Форми “to have“: has, have, had
 • Форми  “to do“: does, do, did

Приклад: “She has finished her homework.” Допоміжне дієслово “has” вказує на минулий час.

Фразові дієслова

Фразові дієслова поєднують дієслово з прийменником або прислівником, щоб створити ідіоматичний вираз.

 • Наприклад: Take off, look after, try out, come across

Фразові дієслова мають чіткі ідіоматичні значення та додають стилістичної яскравості.

Модальні дієслова

Модальні дієслова виражають можливість, здатність, дозвіл або зобов’язання. Поширені модальні дієслова:

 • can, could, shall, should, may, might, must

Приклад: “You must complete this assignment.” Модальне дієслово “must” (повинен) повідомляє про зобов’язання.

Підсумовуючи, розуміння різних типів дієслів дозволяє більш ефективно та виразно спілкуватися.

Часи дієслова

Прості часи

 • Present Tense: Виражає дії чи події, що відбуваються зараз. Напр. She writes poems
 • Past Tense: Виражає дії чи події, які вже відбулися. Напр. He wrote a novel.
 • Future Tense:  Виражає дії чи події, які відбудуться в майбутньому. Напр. They will travel abroad.

Перфектні часи

 • Present Perfect:  Виражає дії, які почалися в минулому і тривають до теперішнього часу. Напр. I have lived here since 2010
 • Past Perfect: Виражає подію, яка сталася перед іншою подією в минулому. Напр. She had left when he arrived.
 • Future Perfect: Виражає подію, яка відбудеться перед іншою подією в майбутньому. Напр. I will have graduated by then

Прогресивні часи

 • Present Progressive: Дії, що відбуваються зараз. Напр.  She is writing a poem.
 • Past Progressive: Дії, що відбуваються в минулому. Напр. They were playing soccer.
 • Future Progressive: Дії, які відбуватимуться. Напр. I will be taking courses

Вибір форм часу, коли дія відбувається в часі дозволяє легко спілкуватися.

Правильні та неправильні дієслова

Правильні дієслова (Regular Verbs)

Правильні дієслова (Regular verbs) дотримуються стандартних правил відмінювання. Дієслово не змінює форму між часами.

Наприклад:

 • Present: She walks to the park (Вона йде в парк)
 • Past: She walked to the park (Вона пішла до парку)
 • Future: She will walk to the park (Вона піде до парку)

Правильне дієслово «walk» зберігає ту саму форму в різних часах. Це робить відмінювання простим.

Неправильні дієслова (Irregular Verbs)

Неправильні дієслова (Irregular verbs) не дотримуються регулярних правил відмінювання. Їх форма змінюється між часами непередбачуваним чином.

Наприклад:

 • Present: She goes to the store (Вона йде в магазин)
 • Past: She went to the store (Вона пішла в магазин)
 • Future: She will go to the store (Вона піде в магазин)

Неправильне дієслово «go» змінює форму в кожному часі. Неправильні дієслова потрібно запам’ятовувати індивідуально. Опанування правильних і неправильних дієслів дозволяє правильно використовувати час і контролювати відмінювання дієслів.

Правила узгодження підмета й дієслова

Підмет в однині + дієслово в однині (Singular Subject + Singular Verb)

Підмет в однині потребує дієслова в однині для вираження дії. Це створює узгодження підмета й дієслова.

Наприклад:

 • The boy runs (Хлопчик біжить)
 • The car drives (Машина їде) 

Використання правильного дієслова однини відповідає одному підмету. Це робить речення зрозумілим і граматично правильним.

Підмет у множині + дієслово у множині (Plural Subject + Plural Verb)

Підмет у множині вимагає дієслова у множині для вираження дії. Це підтримує належну узгодженість підмета та дієслова.

Наприклад:

 • The boys run (Хлопчики біжать) 
 • The cars drive (Машини їздять)

Дієслова множини «run» та «drive» відповідають підметам множини «boys» та «cars». Узгодження підмета й дієслова забезпечує чіткість. Читач розуміє, хто виконує дію. Правильне узгодження є життєво важливим для правильної побудови речення.

Активний та пасивний стан дієслова

Активний стан (active voice)

Активним стан – коли це коли суб’єкт самостійно виконує дію, означену дієсловом

 • Наприклад: The teacher wrote the equation (Учитель написав рівняння.)

Підмет «teacher» активно виконує дію «wrote».

Пасивний стан (passive voice)

У пасивному стані об’єктом активного речення стає підметом.

 • Наприклад: The equation was written by the teacher (Рівняння склав учитель.)

Об’єкт «equation-» з активного речення стає підметом у пасивному стані.

Використання:

 • Активний стан – використовується переважно на письмі. Пасивний стан зосереджує увагу на дії, а не виконавцю. Пасивний може підкреслити одержувача або результат.

Допоміжні дієслова

Означення

Допоміжні (Auxiliary) дієслова підтримують основне дієслово, надаючи додаткову інформацію про час, спосіб, голос тощо.

Загальні допоміжні дієслова

Форми «to be (бути)»: am, is, are, was, were, being, been

 • Використовується для утворення прогресивного та пасивного часів

Форми «to have (мати)»: has, have, had

 • Використовується для утворення доконаних часів

Форми «to do (робити)»: does, do, did

 • Використовується в питаннях і запереченнях та ін.

Приклади:

 • She is going.” – “is” утворює прогресивний час
 • “The cake has been eaten.” – “has” форми доконаного часу
 • “Do you understand?” – «do» утворює запитання

Призначення

Допоміжні дієслова є важливими для утворення різних речень. Вони забезпечують:

 • Подробиці про те, коли відбувається дія
 • Здатність утворювати складні часи
 • Способи формування питань і заперечень
 • Засоби створення пасивних конструкцій

Володіння допоміжними дієсловами дозволяє будувати складні речення.

Спосіб дієслова в англійській мові (Verb Mood)

Спосіб дієслова в англійській мові вказує на відношення мовця до певної дії чи стану або відношення дії до дійсності з погляду мовця. Існує три основних способи:

Дійсний спосіб (Indicative Mood)

Висловлює фактичні твердження та думки, є одним із найпоширеніших.

Приклади:

 • She walks to school – Вона йде до школи (Констатація факту)
 • This cake tastes delicious- Цей пиріг дуже смачний (Думка)

Наказовий спосіб (Imperative Mood)
Висловлює команди, інструкції чи прохання. Часто не має чіткої теми.

Приклади:

 • Come here – Ходи сюди (Команда)
 • Please pass the salt – Будь ласка, передайте сіль. (прохання)

Підрядний спосіб (Subjunctive Mood)

Виражає гіпотетичні, умовні чи контрфактичні ситуації. Менш поширений у сучасній англійській мові.

Приклади:

 • If I were rich, I would travel the world – Якби я був багатим, я б мандрував світом. (гіпотетично)
 • It’s important that he arrive early – Важливо, щоб він прийшов раніше. (Умовна пропозиція)

Proper usage of moods allows speakers and writers to convey the precise nature of actions or statements. Mastery of moods is key to clear communication.

Правильне використання способів дієслова дозволяє передати точний характер дій або висловлювань.

Герундій та інфінітив

Герундій (Gerunds)

Герундій — це дієслівна форма із закінченням -ing, яка функціонує як іменник.

Використання:

 • Subject: Swimming is fun (Плавання – це весело)
 • Object: He enjoys running (Йому подобається бігати)
 • Complement: Her hobby is baking (Її хобі – випічка)

Герундій уніфікує дієслова для абстрактного обговорення дій.

Інфінітиви (Infinitives)

Інфінітив — це основна форма дієслова, якій передує «to».

Використання:

 • Noun: To swim would be fun (Поплавати було б весело.)
 • Adjective: She has a chance to win (У неї є шанс перемогти.)
 • Adverb: They left to go home (Вони пішли додому.)

Інфінітиви можуть виступати як різні частини мови. Вони виражають потенціал виконання дії.

Відмінність:

Герундій зосереджується на самому акті як понятті. Інфінітиви зосереджують увагу на можливості здійснення дії.

Висновок

Дієслова є основними будівельними блоками мови, які передають дію та стан буття. Опанування граматики дієслів уможливлює чітке та ефективне спілкування.

Ключові моменти:

 • Дієслова виражають дії, стани, думки, емоції
 • Правильне вживання часів розташовує дії в часі
 • Правильні та неправильні дієслова дотримуються різних правил
 • Узгодження підмета та дієслова є життєво важливим для чіткості речення
 • Активний і пасивний дієслова формують фокус і стиль
 • Допоміжні дієслова подають деталі за допомогою складних часів
 • Стани вказують на фактичні твердження, можливості, команди
 • Герундій та інфінітив виконують унікальні граматичні ролі

Важливість володіння дієсловом

Знання дієслів є критичним для вільного володіння англійською мовою. Дієслова оживляють речення. Вони дозволяють нам перекладати досвід на мову.

Опанувавши дієслово, ви зможете:

 • Описуйте події точно і яскраво
 • Передайте складні ідеї та розповіді
 • Поділіться емоціями, мріями, спогадами, думками
 • Спілкуйтеся з іншими через самовираження

Таким чином, володіння тонкощами граматики дієслів забезпечує чітке, привабливе спілкування, необхідне для вільного володіння англійською.

error: Content is protected !!