'Will' vs 'be going to'

To be going to – це граматична конструкція, яка використовується в англійській мові для позначення різних типів подій у майбутньому. Зазвичай використовується для вираження наміру виконати щось в недалекому майбутньому або ж для вираження запланованої дії. To be going to –  використовується в теперішньому та минулому часах.

To be going to
Signal wordsUseForm
when you have already decided to do sth. in the future – коли ви вже вирішили зробити що-н. у майбутньому
what you think what will happen – що ти думаєш, що буде
the planned action did not take place – запланована дія так і не відбулася
be (am/are/is) + going to + infinitive

Загальна схема  використання To be going to в Present Continuous (конструкція складається із двох частин: to be + going to

PositiveNegativeQuestion
I am going to workI am not going to workAm I going to work?
He/She/It is going to workHe/She/It is not going to workIs He/She/It going to work?
We/You/They are going to workWe/You/They are not going to workAre We/You/They going to work?

Загальна схема  використання To be going to в минулому часі (конструкція складається із двох частин: Past simple (to be) + going to

PositiveNegativeQuestion
I/He/She/It was going to workI/He/She/It was not going to workWas I/He/She/It going to work?
We/You/They were going to workWe/You/They were not going to workWere We/You/They going to work?

У розмовні мові часто використовують:

to be going toto be gonna

У випадку коли Future Simple використовується для опису припущень про майбутні дії часто використовується разом з дієсловами та виразами в Present Simple: believe (вірити), think (думати),  expect (очікувати), be afraid (боятися), be sure (бути впевненим), а також прислівниками: probably (ймовірно), perhaps (можливо), certainly (безумовно).

Приклад:

I’m going to Kyiv. – Я збираюся (поїхати) до Києва

She was going to be here – Вона збиралася сюди прийти

Dan is going to buy a new laptop – Ден збирається купити новий ноутбук

error: Content is protected !!