Порядок слів в англійському реченні: основні правила та приклади

Порядок слів – одна з найбільш важливих та складних граматичних особливостей англійської мови. Це правило стосується розміщення слів у реченні та їх взаємодії між собою. Відповідно до правильного порядку слів у реченні, люди можуть зрозуміти не лише зміст речення, але й його відтінки, відносини між ідеями та людьми.

Знання правильного порядку слів є важливим для вивчення англійської мови, оскільки воно допомагає створювати розумні та логічні речення. У даній темі ми розглянемо основні правила розміщення слів у реченні англійської мови та наведемо приклади, які допоможуть зрозуміти ці правила на практиці.

Як правильно розміщувати слова в англійському реченні: поради та приклади

 1. Основний порядок слів

Основний порядок слів в англійській мові – Subject-Verb-Object (SVO). Це означає, що суб’єкт (людина, тварина або предмет, який виконує дію) з’являється на початку речення, за ним йде дієслово, а потім – об’єкт (людина, тварина або предмет, на який направлена дія). Наприклад: “John eats an apple” (Джон їсть яблуко).

 1. Порядок слів в заперечних та питальних реченнях

У заперечних реченнях, до дієслова додається допоміжне слово “do” або “does” (для Present Simple), “did” (для Past Simple) та частка “not“. При цьому порядок слів залишається незмінним. Наприклад: “John does not eat an apple” (Джон не їсть яблуко).

У питальних реченнях зазвичай змінюється порядок слів. Питальне слово (who, what, where, when, why, how) з’являється на початку речення, за ним йде допоміжне слово “do” або “does” (для Present Simple), “did” (для Past Simple), потім – суб’єкт та дієслово. Наприклад: “What does John eat?” (Що їсть Джон?)

 1. Порядок слів у складних реченнях

У складних реченнях, які містять два або більше простих речення, порядок слів може змінюватися залежно від того, який тип зв’язку між реченнями використовується. Наприклад:

 • Зв’язок “and” (і): у цьому випадку порядок слів залишається незмінним, оскільки обидва речення є рівноправними. Наприклад: “John ate an apple and Mary drank some water” (Джон з’їв яблуко, а Мері випила води).
 • Зв’язок “but” (але): у цьому випадку друге речення вказує на протилежне до першого. Зазвичай, після “but” ставиться заперечення або слово з протилежним значенням. Наприклад: “John ate an apple, but he did not like it” (Джон з’їв яблуко, але воно йому не сподобалося).
 • Зв’язок “or” (або): у цьому випадку залежно від ситуації, змінюється порядок слів. Якщо обидва речення мають однаковий суб’єкт, то порядок слів залишається незмінним. Наприклад: “John can eat an apple or a banana” (Джон може з’їсти яблуко або банан). Якщо суб’єкти різні, то порядок слів змінюється. Наприклад: “Mary will come to the party, or John will come instead” (Мері прийде на вечірку або Джон прийде замість неї).
 • Зв’язок “because” (тому що): у цьому випадку порядок слів змінюється. Спочатку йде причина (друге речення), а потім – наслідок (перше речення). Наприклад: “John ate an apple because he was hungry” (Джон з’їв яблуко тому що був голодний).

Як створювати логічні речення з правильним порядком слів

Якщо дуже спрощено, розглядати як формується більшість речень у англійській мові, то можна порядок слів представити як у таблиці, що приведена нижче.

Position in sentenceType of wordExample
1SubjectI, she, he, they
2Verbam, is, are, eat, run
3Objectthe ball, a book, to the store
4Adverb of mannerquickly, slowly, carefully
5Adverb of frequencyalways, often, never
6Adverb of timeyesterday, today, tomorrow, at 3pm
7Adverb of placehere, there, on the table, in the park
8Adverb of degreevery, quite, extremely

Зверніть увагу, що це лише базова таблиця, і в цьому порядку можуть бути винятки залежно від структури речення, типу речення та наголосу, який ви хочете зробити на певних словах або фразах. Однак ця таблиця може служити корисним посібником для розуміння основного порядку слів у реченнях англійською мовою.

Розглянемо приклади порядку слів у реченні в англійській мові і почнемо із основного порядку, що представлений вище SVO [Subject] + [Verb] + [Object].

де:

 • [Subject] – підмет, тобто особа, річ чи істота, про яку йде мова у реченні
 • [Verb] – дієслово, тобто дія, яку виконує підмет
 • [Object] – об’єкт, тобто річ чи істота, на яку спрямована дія

Ось кілька прикладів речень з даним порядком слів:

 • She eats an apple every day. (Subject: She, Verb: eats, Object: an apple, Adverb of frequency: every day)
 • John is running quickly in the park. (Subject: John, Verb: is running, Adverb of manner: quickly, Adverb of place: in the park)
 • They have never been to Europe before. (Subject: They, Verb: have been, Adverb of frequency: never, Object: to Europe, Adverb of time: before)
 • I will carefully read this book tomorrow. (Subject: I, Verb: will read, Adverb of manner: carefully, Object: this book, Adverb of time: tomorrow)
 • He is quite tall for his age. (Subject: He, Verb: is, Adverb of degree: quite, Adjective: tall, Prepositional phrase: for his age)

Однак, цей порядок може змінюватися в залежності від того, який тип речення ми хочемо скласти або які слова ми використовуємо. Ось декілька прикладів:

 1. Заперечення:

[Subject] + do not/does not + [Verb] + [Object]

Приклад: She does not like coffee.

 1. Питання:

Do/Does + [Subject] + [Verb] + [Object] + ?

Приклад: Do you speak English?

 1. Прикметник перед іменником:

[Article] + [Adjective] + [Noun]

Приклад: The red car.

 1. Прислівник у середині речення:

[Subject] + [Verb] + [Adverb] + [Object]

Приклад: He sings beautifully.

 1. Вживання фразових дієслів:

[Subject] + [Phrasal Verb] + [Object]

Приклад: I look forward to seeing you.

 1. Складне речення:

[Independent Clause] + [Conjunction] + [Independent Clause]

Приклад: She went to the store, but she forgot her wallet.

За допомогою цих різних конструкцій можна створювати більш складні речення, які передають більш точний зміст інформації. Ці приклади можуть допомогти вам краще зрозуміти, як використовувати порядок слів у реченні в англійській мові.

 

Порядок прикметників у реченні

Порядок прикметників у реченні також має велике значення в англійській мові, оскільки неправильне розміщення прикметників може спричинити незрозумілість та помилкову інтерпретацію інформації.

Загалом, в англійській мові порядок прикметників зазвичай слідує певній послідовності. Наприклад, перед іменником спочатку ставлять прикметник, який виражає його загальну характеристику (наприклад, “big“, “small“, “old“), а потім – прикметники, які виражають його конкретні ознаки (наприклад, “red“, “round“, “wooden“).

Отже, в загальному випадку порядок прикметників може бути наступним:

 • Описовий прикметник (наприклад, “big”, “small”, “old”)
 • Описовий прикметник, який виражає загальну характеристику (наприклад, “beautiful”, “ugly”, “useful”)
 • Прикметник, який вказує на походження (наприклад, “French”, “American”, “Asian”)
 • Прикметник, який вказує на матеріал (наприклад, “wooden”, “metallic”, “plastic”)
 • Прикметник, який вказує на призначення (наприклад, “cooking”, “swimming”, “reading”)
 • Описовий прикметник, який виражає відчуття або настрій (наприклад, “happy”, “sad”, “angry”)

Звичайно, це не є жорсткими правилами, і можливі випадки, коли порядок прикметників може бути змінений в залежності від контексту та відтінку значення, яке автор хоче передати. Наприклад, “a small, green plant” та “a green, small plant” – обидва вирази є правильними, але можуть мати трохи різні відтінки значення.

Приклади 

Заперечні речення та позитивні речення в англійській мові мають різні форми. Ось кілька прикладів речень з різними формами, щоб продемонструвати різницю між ними:

Стверджувальне речення:

 • I like to read books. (Subject: I, Verb: like, Infinitive phrase: to read books)

Заперечне речення:

 • I do not like to read books. (Subject: I, Auxiliary verb: do, Negation: not, Verb: like, Infinitive phrase: to read books)

Стверджувальне речення:

 • She eats fish for dinner. (Subject: She, Verb: eats, Object: fish, Prepositional phrase: for dinner)

Заперечне речення:

 • She does not eat fish for dinner. (Subject: She, Auxiliary verb: does, Negation: not, Verb: eat, Object: fish, Prepositional phrase: for dinner)

Стверджувальне речення:

 • We are going to the movies tonight. (Subject: We, Verb: are going, Infinitive phrase: to the movies tonight)

Заперечне речення:

 • We are not going to the movies tonight. (Subject: We, Verb: are not going, Infinitive phrase: to the movies tonight)

Як видно з цих прикладів, у заперечних реченнях використовуються допоміжні дієслова, такі як “do” або “does”, і ставиться слово “not” після них, перед головним дієсловом. Приклади можуть допомогти вам краще зрозуміти, як використовувати ці форми у позитивних та заперечних реченнях в англійській мові.

Отже, ось кілька прикладів питальних речень в англійській мові:

 • Do you like pizza? (Subject: You, Auxiliary verb: do, Verb: like, Object: pizza)
 • What time is the meeting? (Interrogative word: What, Verb: is, Subject: the meeting)
 • Have you seen that movie before? (Auxiliary verb: Have, Subject: You, Verb: seen, Object: that movie before)
 • Where is the nearest gas station? (Interrogative word: Where, Verb: is, Subject: the nearest gas station)
 • Why did you leave the party early? (Interrogative word: Why, Auxiliary verb: did, Subject: You, Verb: leave, Object: the party early)

Як бачите, у запитальних реченнях використовуються інтерогативні слова (які, як правило, стоять на початку речення), або допоміжні дієслова, які ставляться на початку речення, перед підметом. Крім того, часто в запитальних реченнях змінюється порядок слів, так що допоміжні дієслова ставляться перед підметом, а не після нього, як у звичайних позитивних і заперечних реченнях.

Відео – Word Order / Sentence Structure – English Grammar Lesson (Part 1)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!