Питальні речення в англійській мові

Як правильно будувати запитання в англійській мові?

Питальне речення (Interrogative sentence) – в англійській мові розрізняють такі типи запитань: загальне, спеціальне, розділове, альтернативне,  заперечне. Питальні речення вживаються щоб поставити певне питання, наприклад:

 • Is this your book? — Це твоя книга?
 • Did you receive my message?  — Ви отримали моє повідомлення?
 • Have you found a new job yet? — Ви вже знайшли нову роботу?
 • Should I telephone you or send an email? —  Мені зателефонувати вам чи надіслати електронний лист?
 • Do you want tea, coffee, or espresso? — Ви хочете чаю, кави чи еспресо?

Загальне запитання

Загальними називають такі питальні речення, на які можна відповісти «так» або ? «ні». Вони починаються, з допоміжного чи модального дієслова, після якого стоїть підмет, а потім основне дієслово. Якщо присудок у реченні виражений дієсловом to be, воно стоятиме на початку речення:

 • Do you like chess? (Yes, I do / No, I don’t) — Вам подобаються шахи? (Так /Ні)
 • Is he a pupil? (Yes, he is / No, he isp’t) — Він учень? (Так / Ні)
 • Can you swim? (Yes, I can / No, I can’t) — Ви вмієте плавати? (Так / Ні)

Порядок слів у загальному запитанні

Допо­міжне або мо­дальне дієсловоПідмет та озна­чення до ньогоОсновне дієсловоІнші члени речення
Willtheyarrivetomorrow?
Didyouseethe film?
MayIuseyour phone?
Doesshegoto school?

Спеціальні запитання

Спеціальні запитання — це запитання до певних членів речення, які починаються з питального слова. Питальні слова:

 • What? — Що? Який?
 • Which? — Котрий? Який?
 • Whose? — Чий?
 • Where? — Де? Куди?
 • When? — Коли?
 • Why? — Чому?
 • How many? — Скільки (злічувані)?
 • Who? — Хто?
 • How (old, long etc)? — Як? (Скільки років? Як довго? і т.д.)
  How much? — Скільки (незлічувані)?

Порядок слів у спеціальному запитанні

Питальне словоДопоміжне дієсловоПідмет та озна­чення до нього            Основне дієсловоІнші члени речення
Whatdoyoudoevery day?
Wheredidhegoyesterday?
Whenwillyour sisterreturnhome?
Wherehaveyoubeenrecently?

Запитання до підмета та його означення мають певні особливості утворення. Порядок слів у них прямий, допоміжні дієслова не вживаються:

 • Who knows his address? — Хто знає його адресу?
 • Whose father is a doctor? — У кого батько лікар?
Запитання до підмета та його означенняЗапитання до додатка
Who was talking to you? — Хто говорив з тобою?Who were yoii talking to? — 3 ким ти говорив?
Which computer will wbrk best? — Який комп’ютер працюватиме най­краще? Which computer will you use? — Яким комп’ютером ти будеш користуватися?
How many pupils came to us? — Скільки учнів прийшло?How many pupils did you see? — Скільки, учнів ти бачив? 

Розділове запитання

Розділове запитання (або Question Tags) має дві частини. У першій — розповідне речення у стверджувальній або заперечній формі, у другій — стисле загальне запитання. У другій частині вживаються займенник (відповідає підмету основної частини) та допоміжне чи модальне дієслово (співвідносне з присудком).

Стверджувальне речення + заперечне ЗапитанняЗаперечне речення + стверджувальне запитання
There is a mistake, isn’t there? — Тут по­милка, чи не так?There is not а mistake, is there? — Тут немає помил­ки, чи не так?
The boys can sing, can’t they? — Хлопці вміють співати, чи не так?The boys can’t sing, can they? — Хлопці не вміють співати, чи не так?
It will be cold in winter, won’t it? — Узимку буде холодно, чи не так?Itnyon’t be cold in winter, will it? — Узимку/не буде хо­лодно, чи не так? 

Альтернативне запитання

Альтернативне запитання передбачає вибір. Воно може бути окремим або входити до складу cпеціального запитання. Частини альтернативного запитання з’єднуються сполучником or:

 • Are you tired or (are you) ill? — Ви стомлені чи хворі?
 • Is she seven or (is she) eight? — Їй сім чи вісім років?

Заперечне запитання

Заперечне запитання – починається з дієслова в заперечній формі із заперечною частка not. Дієслово to be не потребує допоміжних дієслів, а дієслово to have може утворювати такі питання як самостійно так і за допомогою допоміжного дієслова do.

 • We’ve forgotten the milk, haven’t we? — Ми забули про молоко, чи не так?
 • There’s a big match tonight, isn’t there? — Сьогодні ввечері великий матч, чи не так?

 

Відео – (ENGLISH) What are Interrogative Sentences? | #iQuestionPH

error: Content is protected !!