Питальні речення в англійській мові

Як правильно будувати запитання в англійській мові?

Питальне речення (Interrogative sentence) – в англійській мові розрізняють такі типи запитань: загальне, спеціальне, розділове, альтернативне,  заперечне. Питальні речення вживаються щоб поставити певне питання, наприклад:

 • Is this your book? — Це твоя книга?
 • Did you receive my message?  — Ви отримали моє повідомлення?
 • Have you found a new job yet? — Ви вже знайшли нову роботу?
 • Should I telephone you or send an email? —  Мені зателефонувати вам чи надіслати електронний лист?
 • Do you want tea, coffee, or espresso? — Ви хочете чаю, кави чи еспресо?

Загальне запитання

Загальними називають такі питальні речення, на які можна відповісти «так» або ? «ні». Вони починаються, з допоміжного чи модального дієслова, після якого стоїть підмет, а потім основне дієслово. Якщо присудок у реченні виражений дієсловом to be, воно стоятиме на початку речення:

 • Do you like chess? (Yes, I do / No, I don’t) — Вам подобаються шахи? (Так /Ні)
 • Is he a pupil? (Yes, he is / No, he isp’t) — Він учень? (Так / Ні)
 • Can you swim? (Yes, I can / No, I can’t) — Ви вмієте плавати? (Так / Ні)

Порядок слів у загальному запитанні

Допо­міжне або мо­дальне дієслово Підмет та озна­чення до нього Основне дієслово Інші члени речення
Will they arrive tomorrow?
Did you see the film?
May I use your phone?
Does she go to school?

Спеціальні запитання

Спеціальні запитання — це запитання до певних членів речення, які починаються з питального слова. Питальні слова:

 • What? — Що? Який?
 • Which? — Котрий? Який?
 • Whose? — Чий?
 • Where? — Де? Куди?
 • When? — Коли?
 • Why? — Чому?
 • How many? — Скільки (злічувані)?
 • Who? — Хто?
 • How (old, long etc)? — Як? (Скільки років? Як довго? і т.д.)
  How much? — Скільки (незлічувані)?

Порядок слів у спеціальному запитанні

Питальне слово Допоміжне дієслово Підмет та озна­чення до нього             Основне дієслово Інші члени речення
What do you do every day?
Where did he go yesterday?
When will your sister return home?
Where have you been recently?

Запитання до підмета та його означення мають певні особливості утворення. Порядок слів у них прямий, допоміжні дієслова не вживаються:

 • Who knows his address? — Хто знає його адресу?
 • Whose father is a doctor? — У кого батько лікар?
Запитання до підмета та його означення Запитання до додатка
Who was talking to you? — Хто говорив з тобою? Who were yoii talking to? — 3 ким ти говорив?
Which computer will wbrk best? — Який комп’ютер працюватиме най­краще?  Which computer will you use? — Яким комп’ютером ти будеш користуватися?
How many pupils came to us? — Скільки учнів прийшло? How many pupils did you see? — Скільки, учнів ти бачив? 

Розділове запитання

Розділове запитання має дві частини. У першій — розповідне речення у стверджувальній або заперечній формі, у другій — стисле загальне запитання. У другій частині вживаються займенник (відповідає підмету основної частини) та допоміжне чи модальне дієслово (співвідносне з присудком).

Стверджувальне речення + заперечне Запитання Заперечне речення + стверджувальне запитання
There is a mistake, isn’t there? — Тут по­милка, чи не так? There is not а mistake, is there? — Тут немає помил­ки, чи не так?
The boys can sing, can’t they? — Хлопці вміють співати, чи не так? The boys can’t sing, can they? — Хлопці не вміють співати, чи не так?
It will be cold in winter, won’t it? — Узимку буде холодно, чи не так? Itnyon’t be cold in winter, will it? — Узимку/не буде хо­лодно, чи не так? 

Альтернативне запитання

Альтернативне запитання передбачає вибір. Воно може бути окремим або входити до складу cпеціального запитання. Частини альтернативного запитання з’єднуються сполучником or:

 • Are you tired or (are you) ill? — Ви стомлені чи хворі?
 • Is she seven or (is she) eight? — Їй сім чи вісім років?

Заперечне запитання

Заперечне запитання – починається з дієслова в заперечній формі із заперечною частка not. Дієслово to be не потребує допоміжних дієслів, а дієслово to have може утворювати такі питання як самостійно так і за допомогою допоміжного дієслова do.

 • We’ve forgotten the milk, haven’t we? — Ми забули про молоко, чи не так?
 • There’s a big match tonight, isn’t there? — Сьогодні ввечері великий матч, чи не так?

 

Відео – (ENGLISH) What are Interrogative Sentences? | #iQuestionPH

Spread the love
error: Content is protected !!