Стверджувальні речення в англійській мові

Стверджувальні речення (Affirmative sentences) — речення в англійській мові, що висловлюється про предмет мовлення, думки і так далі. Протилежні їх є заперечні речення. Для англійської мови у розповідному реченні типовим є прямий порядок слів, тобто підмет стоїть перед присудком, після присудка вживається прямий додаток:

 • Ann likes tennis — Енн любить теніс

Між присудком та прямим додатком, ставиться непрямий додаток:

 • Не will, give you the book — Він дасть вам книжку

Після присудка або після прямого додатка ставиться прийменниковий додаток:

 • We received a letter from him — Ми отримали листа від нього

Як правило, обставини вживаються після додатків або, якщо додатків немає, після присудка:

 • Ann prepares homework in the evening — Енн робить домашнє завдання ввечері

Обставини різних типів вживаються у такій послідовності:

 • обставини часу після обставини місця:
  • Не was at home yesterday — Він був удома вчора
 • обставини способу дії перед обставинами місця й часу:
  • Не worked well yesterday — Він працював добре вчора

У стверджувальних реченнях прямий порядок слів вживається у таких випадках:

 • Якщо речення починається зі слів here, there, now, then, up, off, out, down, а підмет виражено іменником чи займенником:
  • There she comes — Ось вона
 • Коли присудок має додаток або підмет виражено особовим займенником:
  • І disagree, he said — Я не згоден, сказав він
  • І disagree, Dan said to his friend — Я не згоден, сказав Дан своєму другу

Зворотний порядок слів, або інверсія, може траплятися у таких випадках.

 • Якщо речення починається зі слова there:
  • There was a green book on the table — На столі лежала зелена книжки
 • У словах автора після прямої мови, коли підмет виражено іменником, присудок дієсловом у Present чи Simple:
  • І disagree, said Dan — Я не згоден, сказав Дан.

Affirmative Sentence in English | English Grammar | Lecture 25 | JR Tutorials |

 

Spread the love
error: Content is protected !!