Головні члени речення в англійській мові

Головні члени речення в англійській мові

Коректне розуміння будови речення є необхідною умовою для вивчення англійської мови. Відтак, важливо знати, що кожне речення складається з певних частин (членів), які допомагають зрозуміти його значення та інформацію, що міститься в ньому.

У загальному, речення можна поділити на дві головні частини: the Subject (Підмет) та the Predicate (Присудок). Підмет – це та частина речення, яка вказує на особу або предмет, про який говориться в реченні, а Присудок – це та частина речення, яка містить дієслово та вказує на дію, яка відбувається з підметом. Наприклад, у реченні “The cat is sleeping.” (Кіт спить), “The cat” є підметом, а “is sleeping” – присудком.

Також, до складу речення можуть входити й другорядні члени: Object (Додаток), Attribute (Означення) та Adverbial Modifier (Обставина). Наприклад, у реченні “She gave me a book yesterday.” (Вона дала мені книгу вчора), “a book” є додатком, “yesterday” – обставиною, а “me” – означенням. Отже, знання головних та другорядних членів речення є необхідним для правильного розуміння та складання англійських речень.

The Subject (Підмет)

У граматиці англійської мови підмет (Subject) визначає особу, предмет або ідею, яка виконує дію або перебуває в певному стані в реченні. Підмет може бути виражений різними способами, залежно від його виду.

Щоб знайти підмет у реченні, треба звернути увагу на дієслово і запитати себе “що?” або “хто?” виконує дію. Наприклад:

 • Tom plays football. (Том грає у футбол.) Дієслово – plays. Питання до дієслова – “хто?” Відповідь – Tom.
 • The book is on the table. (Книга лежить на столі.) Дієслово – is. Питання до дієслова – “що?” Відповідь – The

Основні види підметів у англійській мові

Основні види підметів у англійській мові:

 1. Особовий підмет (Personal Subject) – це особа, яка виконує дію у реченні. Наприклад:
  • John ate a sandwich. (Джон з’їв бутерброд.)
  • We went to the cinema. (Ми пішли в кіно.)
 2. Непрямий підмет (Indirect Subject) – це предмет або особа, яка не виконує дію в реченні, але перебуває в певному стані. Наприклад:
  • The weather is cold. (Погода холодна.)
  • My mother is a teacher. (Моя мати вчителька.)
 3. Формальний підмет (Formal Subject) – це слово “there”, яке вживається у реченнях зі структурою “there is / there are”. Наприклад:
  • There is a cat on the roof. (На даху є кіт.)
  • There are three apples in the basket. (У кошику є три яблука.)
 4. Невизначений підмет (Unexpressed Subject) – це випадок, коли підмет не виражений у реченні. Це можливо в розмовному мовленні або в заголовках новин. Наприклад:
  • Is raining. (Йде дощ.)
  • Car exploded. (Автомобіль вибухнув.)

В англійській мові існують три види підметів: Simple Subject (простий підмет), Compound Subject (складений підмет) та Full Subject (повний підмет).

Простий підмет складається з одного головного слова, такого як займенник або іменник без артикля, і відповідає на питання What? (що?) або Who? (хто?).

Наприклад:

 • Вона прекрасна. (She is beautiful)
 • Метью забув подзвонити мені. (Matthew forgot to call me)
 • Студенти часто пропускають заняття. (Students often skip their classes)

Складений підмет складається з двох або більше простих підметів, що пов’язані з присудком.

Наприклад:

 • Я та мій друг ходимо на пробіжку кожної неділі. (My friend and I go jogging every Sunday)
 • В шкільному дворі разом грали хлопчики та дівчатка. (There were boys and girls playing together in the school yard)
 • Сонети та п’єси Шекспіра добре відомі у всьому світі. (Shakespeare’s sonnets and plays are well known all over the world)

Повний підмет складається з простого або складеного підмета та інших слів, які до них відносяться, таких як артиклі, присвійні займенники, прикметники і т.д.

Наприклад:

 • Ця куртка не нова. (This jacket is not new)
 • В нашому дворі гуляє якась собака. (There is a dog in our garden)
 • Моя шовкова спідниця в горошок та бавовняна блузка брудні. (My silk polka-dot skirt and cotton blouse are dirty)

Способи вираження підмета

Підмет може бути виражений за допомогою іменника або займенника, але його також можна виразити формою дієслова у різних формах, прикладами яких є дієприкметник, герундій, інфінітив, числівник або інші частини мови.

 • John’s car is fast. – Автомобіль Джона швидкий. (іменник, власна назва)
 • She loves it. – Вона любить це. (займенник)
 • To swim in the ocean is refreshing. – Плавання в океані освіжає. (інфінітив)
 • Swimming in the ocean, he felt refreshed. – Плаваючи в океані, він відчував освіження. (герундій)
 • The running water was soothing. – Біжуча вода була заспокійливою. (дієприкметник)
 • Twenty people showed up. – З’явилося двадцять осіб. (числівник)
 • Never give up! – Ніколи не здавайся! (частка)

У деяких реченнях англійської мови підмет може бути опущений, і речення може складатися тільки з присудкової частини (предикативу). Це зазвичай стосується речень, які виражають накази, заборони, прохання та інші схожі висловлення, оскільки підмет очевидний з контексту.

 • Silence! – Тиша!
 • Bring me some water. – Принеси мені води.
 • Take out the trash. – Винеси сміття.

The Predicate (Присудок)

Присудок (The Predicate) в англійській мові – це частина речення, яка вказує на дію, стан або відношення підмета до іншого елемента речення. Присудок зазвичай містить дієслово або дієслівний зворот та може бути складений з однієї або кількох частин.

Наприклад, у реченні “She is reading a book”, присудок – “is reading a book”, що вказує на дію, яку виконує підмет “she”. У реченні “The cake was baked by my sister”, присудок – “was baked by my sister”, що вказує на стан об’єкта “cake” та його відношення до підмета “my sister”.

Присудок може мати різні форми залежно від часу, особи, числа та роду підмета. Наприклад, у простому теперішньому часі він має форму дієслова в третій особі однини, а у минулому часі – форму дієприкметника.

Основні види присудків у англійській мові

У англійській мові присудок поділяється на три види: Simple Predicate (простий присудок), Compound Predicate (складений присудок) та Full / Complete Predicate (повний присудок).

 • Simple Predicate (простий присудок) – це частина речення, яка вказує на дію або стан підмета. Він складається з одного дієслова або фрази з дієсловом, яка відповідає на запитання “що робить підмет?” або “в якому стані знаходиться підмет?”. Наприклад: “The cat sleeps” (Кіт спить), “She is reading a book” (Вона читає книгу).
 • Compound Predicate (складений присудок) – це присудок, який містить два або більше дієслів, що описують одну і ту ж дію підмета. Цей тип присудка вживається для підсилення або зміцнення дії. Наприклад: “She sings and dances” (Вона співає і танцює), “He works hard and plays hard” (Він працює наполегливо і відпочиває з такою ж енергією).
 • Full / Complete Predicate (повний присудок) – це присудок, який містить всі слова, що описують дію або стан підмета в реченні. Він включає головне дієслово та всі допоміжні слова, які вказують на час, кількість, спосіб тощо. Наприклад: “She has been studying for three hours” (Вона вже три години вчиться), “The children were playing happily in the park” (Діти щасливо гралися у парку).

Відео – Subject and Predicate for Kids

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!