Grammar Grasp Challenge: оцініть свої навички англійської мови!

Free online English grammar test

Основна граматика англійської мови для мовних тестів

Граматика англійської мови служить основою ефективного спілкування мовою. Незалежно від того, чи ви новачок, який починає вивчати мову, чи просунутий учень, який прагне вдосконалити свої навички, розуміння граматики має важливе значення для чіткого й точного висловлювання.

У цьому вичерпному посібнику ми ознайомимо вас із деякими ключовими аспектами граматики англійської мови, які особливо актуальні для тих, хто вивчає мову. У кожному розділі надано інформацію та пояснення, які допоможуть вам легко зрозуміти нюанси граматики.

Перш ніж перейти до тесту з граматики, переконайтеся, що ви ознайомилися з основними темами, викладеними нижчу. Не хвилюйтеся,  цей тест призначений для зміцнення вашого навчання та оцінки вашого прогресу. Не поспішайте та пам’ятайте, що помилки є природною частиною процесу навчання.

Розуміння граматики англійської мови: ключові аспекти для тих, хто вивчає мову

Граматика англійської мови є важливою основою для оволодіння мовою, особливо під час підготовки до іспитів з англійської мови. Давайте розглянемо деякі ключові аспекти граматики англійської мови, актуальні для всіх, хто вивчає мову:

Іменники

 • Іменники є основою речень. Вони можуть бути в однині (singular ) або множині (plural). Правильні форми множини зазвичай утворюються шляхом додавання -s (наприклад, book – books (книга – книги), тоді як неправильні форми множини включають такі слова, як men, mice, and feet.
 • Іменники можуть виконувати різні ролі в реченнях, наприклад subjects, objects або доповнення, впливаючи на загальне значення та структуру.

Дієслова

 • Дієслова виражають дії або стани. Є три основні типи дієслів: дієслова дії (наприклад, run, eat), дієслова-зв’язки (наприклад, be, seem) і допоміжні дієслова (наприклад, have, will).
 • Дієслова мають різні форми для позначення часу (past, present, future), виду (ongoing, completed), модальності (ability, permission) і способу (active, passive).
 • Підмет-дієслово (Subject-verb) їх узгодження є важливим для побудови речення. Підмети однини вимагають дієслів в однині, тоді як підмети множини вимагають дієслів у множині.

Артиклі

Артиклі — це невеликі, але потужні слова, які надають важливу інформацію про іменники.

 • A/an” вживається перед злічуваними іменниками в однині.
  The” вживається перед конкретними або окремими іменниками.
  Жоден артикль не використовується перед іменниками у множині чи незлічуваними іменниками.

Прикметники

 • Прикметники додають яскраві описи іменникам, роблячи речення більш привабливими та виразними.
 • Прикметники бувають трьох ступенів порівняння: positive (наприклад, happy), comparative наприклад, happier), та superlative (наприклад, happiest).

Прислівники

 • Прислівники підсилюють значення дієслів, прикметників чи інших прислівників у реченні.
 • Прислівники способу (наприклад, quickly, smoothly) відповідають на питання «how», тоді як прислівники часу (наприклад, yesterday, soon) відповідають на питання «when».

Прийменники

 • Прийменники встановлюють зв’язок між іменниками/займенниками та іншими елементами в реченні.
 • До поширених прийменників належать in, on, at, but, from та with.

Займенники

 • Займенники відіграють вирішальну роль у заміні іменників, уникненні повторів і збереженні зв’язності речення.
 • Особисті займенники мають різні форми підмета та об’єкта (наприклад, he/him, they/them).

Розуміння цих ключових аспектів граматики англійської мови дасть вам змогу ефективніше та впевненіше спілкуватися мовою. Незалежно від того, чи готуєтеся ви до мовного іспиту, чи просто прагнете вдосконалити свої навички англійської, оволодіння цими фундаментальними граматичними поняттями наблизить вас до вільного володіння.

Це деякі з основних понять граматики англійської мови, які часто перевіряються під час оцінювання рівня володіння англійською мовою. Опанування форм іменника/дієслова, узгодження підмета та дієслова, правильного використання артиклів, прийменників тощо є ключовим для точного та ефективного спілкування.

Зосередьтеся на розумінні цих основних понять граматики та того, як вони використовуються в реченнях. Зверніть особливу увагу на узгодження підмета й дієслова, правильне використання часів, артикля та прийменників.  Тепер, коли ви ознайомилися з важливими аспектами англійської граматики, настав час перевірити свої знання!

Граматичний тест

0%
Free online English grammar test

Grammar Grasp Challenge

A pack of cards ______ scattered over the table

Physics ______ a subject that has grown enormously in importance during this century

It wasn’t as clear ______ today

This isn’t ______ bottle

We don’t have ______ vacation

The series of TV programs that has just finished ______ very useful

Some of his advice ______ funny

The poor ______ unable to look after themselves

A new means of detecting gold in travelers’ luggage ______ recently  been brought into use

There were ______ snow on the car

What is the difference in ______ between the Amazon and the Nile?

It isn’t ______ job for me to do alone

That’s too ______ for me to carry

How many of ______ are present in class?

A ______ of vitamin C results in skin infections and slow healing

The few words he spoke ______ well chosen

Two dozens of cows ______ lying peacefully in the shade

Let’s get ______ lettuce

The Town Council ______ against raising the rents of its houses

That’s too ______ for swimming

Your score is

0%

Незалежно від того, впоралися ви з цим чи зіткнулися з кількома труднощами, пам’ятайте, що вивчення мови – це безперервна подорож. Регулярна практика в поєднанні з глибоким розумінням граматики, безсумнівно, приведе вас до кращого розуміння англійської мови.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!