Прийменник (Preposition) в англійській мові

Preposition Quiz With Answers

Прийменник (Preposition) — частина мови в англійській мові, яка разом з відмінковими закінченнями іменників, займенників і числівників виражає відношення між словами у реченні. Прийменники не мають самостійного лексичного значення, тому членами речення не виступають. Стосуючись іменників, числівників, займенників, вони входять до складу другорядних членів речення. Прийменники використовуються для вираження зв’язку іменника чи займенника (або іншого члена речення) до решти речення.

Прийменники зазвичай стоять перед іменником, займенником, числівником або герундієм та після дієслова. Якщо в реченні є прямий додаток, прийменник вживається після нього:

 • Our teacher is in the classroom – Учитель у класній кімнаті
 • There is a tree in front of our house – Перед нашим будинком росте дерево

ПРИЙМЕННИКИ IN, ON, AT

Прийменники in, on, at є багатозначними. Вони можуть вживатися у різних словосполученнях для позначення місцезнаходження, часу.

In, on, at (місцезнаходження)

Where? (Де?)
inThe mouse is in the box — Миша в коробці

Granny is in her room — Бабуся у своїй кімнаті

The children are in the yard — Діти на дворі

Where? (Де?)
onThe mouse is on the box — Mиша на коробці

The cat is on the sofa — Кіт на дивані

Your book is on my table — Твоя книжка на столі

at(near, by)The mouse is at the box — Миша біля коробки

My desk is at (by) the window — Мій стіл біля вікна

Не lives near the university — Він живе біля універсиmeту

Значення

In              OnAt
in the kitchensit on the floorsit at the desk
work in the gardena number on the doorwait at the station
swim in the poola book on the tableat the crossroads
in a town/а city/ a countryon a floorat a place on a journey
in a street (GB)on a street (US)at a house/ an address
on a road or riverat an event

In та at у словосполученнях, пов’язаних зі спорудами

In та at можуть вживатися, коли мається на увазі місцезнаходження всередині приміщення:

 • There are 50 people in the theatre — У театрі знаходяться 50 осіб
 • We were waiting for you in the caf — Mu чекали на тебе в кав’ярні

Прийменник at вживають, коли говорять про події, які відбуваються, але при цьому важливе не місце, де вони відбуваються, а власне події:

 • We were at the theatre — Ми були в театрі

Деякі усталені словосполучення

Inin prison/hospital — у в’яз ниці/лікарні

in a book/newspaper — у книзі/газеті

in the photo/picture — на фото/ картині

in the country — у селі

in the middle — посередині

in the back/front of smth — позаду/по­переду чогось

in a queue/line/row — у черзі/лінії/ряду

Onon the platform — на платформі

on the farm — на фермі

on the page/map — на сторінці/карті

on the screen — на екрані

on the island/beach/coast на острові/пляжі / узбережжі

on the right/left — справа/зліва

Atat the station/airport — на вокзалі/в аеропорту

at home/work/school — удома/на роботі/в школі

at the seaside — на морському курорті/ узбережжі

at the top/bottom — угорі/внизу

at the end — в кінці

Коли йдеться про транспорт, в англійській мові вживаються такі прийменники:

Byair, bicycle/bike, boat, bus, car, coach, ferry, helicopter, plane, rail, sea, ship, taxi, train, tube
Inthe/my/your car, a helicopter, a taxi
Onmy bicycle/bike, the boat, the bus, the ferry, the plane, the ship, the train

In, on, at (час)

InOnAt
in 4- year/ month/ seasonon + day/dateat + clock time/meal time
in 1996on Saturdayat three o’clock
in

September

on 1th

November

at that time
in winteron that dayat lunch
in the 21st centuryon + a single dayat the moment
in + a week or moreon Christmas Eveat + two or three days
in the holidayon + day + part of a dayat

Christmas

in the summer termon Sunday morningat Easter
in + part of a day(US on the weekend)at the weekend
in the morning
in the evening
Somebody rang in the night (посе­ред ночі).My granny cannot sleep at night (взагалі вночі).

In time або on time

In time означає «досить рано, заздалегідь, в останній момент»:

 • We got to the station in time to buy tickets. Ми приїхали на вокзал заздалегідь для того, щоб купити квитки.
 • Не was about to leave home when in time he remembered the documents.— Він вже збирався піти, коли в останній момент згадав про документи.

On time — «вчасно, згідно з розкладом»:

 • Му friend is never on time — Мій товариш ніколи не приходить вчасно
  The train arrived on time — Поїзд прибув згідно з розкладом

ІНШІ ПРИЙМЕННИКИ МІСЦЯ ТА НАПРЯМКУ

В англійській мові також вживаються такі прийменники місця:

 • The bird is in/inside the cage — Пташка в клітці
 • Nick is diving in/into the water — Нік пірнає у воду
 • Не is getting out of the car — Він виходить з машини
 • We’re standing outside the shop — Ми стоїмо ззовні магазину
 • The song is on the top of the chart — Пісня знаходиться на верхівці чарту
 • Ann is putting her doll on/onto the trolley — Енн кладе ляльку на візок
 • Не fell off the chair — Він упав зі стільця
 • The table is by/beside the bed — Стіл стоїть коло ліжка
 • We stopped near the shop — Ми зупинилися біля магазину
 • She went to school — Вона пішла до школи
 • The letter is from Lviv — Лист зі Львова
 • Our friends were walking towards the sun — Наші друзі йшли до сонця
 • Children were running away from the forest — Діти бігли з лісу геть
 • There is a bridge over the river — Над річкою є міст
 • The ball is under the table — М’яч знаходиться під столом
 • The plane is above the clouds — Літак знаходиться над хмарами

Прийменники, що виражають граматичну залежність слів у реченні

Прий­мен­никПриклад
ofAt the end of the lesson the teacher told the marks – At the end of the lesson the teacher told the marks
toI returned the dog to its owner – Я повер­нув собаку хазяїну
with byWhy are you writing the dictation with a pencil? This book was written by Jack London – Чому ти пишеш диктант олівцем? Ця книжка була напи­сана Дже­ком Лондо­ном
aboutTell me about this man – Розкажи мені про Цю людину

During чи while?

During — це прийменник, що має значення «під час». Він вживається перед іменниками:

 • We read and write during the lesson.— Mu читаємо й пишемо на уроці.
 • I always visit my grandparents during spring holidays.— Я завжди відвідую моїх дідуся з бабусею під час весняних канікул.

While — це сполучник, який зазвичай вживається на початку підрядного речення:

 • I often read while I am eating.— Я часто читаю тоді, коли їм.

Between чи among?

Прийменники between та among перекладаються як «між». Різниця між ними полягає у тому, що between має значення «між двома», among — «між кількома», «серед»:

 • Poltava is between Kyiv and Kharkiv. Полтава розташована між Києвом і Харковом
 • The house is among the trees — Будинок розташований між деревами

Where? (Де?)

among

The mouse is among the flowers — Миша (перебуває) серед квітів 

There is a village among the hills — Серед пагорбів є село

There is an adult among the children — Серед дітей є дорос­лий

betweenThe mouse is between two pieces of cheese — Миша (перебуває) між двома шматками сиру

There is a small dog between two boys — Між двома хлопчика­ми невеликий собака

There is a TV set between the windows — Між вікнами є телевізор

Таблиця із основними прийменниками

PrepositionHow It’s UsedExample
Showing Time
Atexact times meal times parts of the day ageat 3pm
at dinner
at sundown
at age 21
Bya limit in time in the sense of at the latestby sundown
by the due date
Inseasons months years durations after a certain period of timein the summer
in November
in 1992
in the same year
in an hour
Ondays of the week parts of the day where the day is named dateson Wednesday
on Friday night
on December 4th
Agoa certain time in the past2 years ago
Aftera point in time that follows another point in timeafter the game;
after the surgery
Beforea point in time that precedes another point in timebefore leaving;
before breakfast;
before 2004
Duringsomething that happened/will happen in a specific period of timeduring the night;
during war
Forover a certain period in the pastfor 2 years
Pasttelling the timeten past six (6:10)
Sincefrom a certain period of timesince 1980;
since the accident
Throughoutsomething that happened/will happen continuously in a specific period of timethroughout the year; throughout the ordeal
Totelling time from an earlier time to a later timeten to six (5:50) 1pm to 3pm
Untilup to a certain point in time how long something is going to lastuntil the end; until sunrise
Up (to)from an earlier point to a later pointup (to) now
Showing Place
Atan object’s settled position or position after it has moved meeting place or location point of direction a targetat the airport;
at the ceremony at home;
at the desk turning at the intersection throwing the snowball at Lucy
Byclose to alongside ofby the school
by the window
Inin an enclosed space in a geographic location in a print mediumin the garage;
in an envelope in San Diego; in Texas in a book;
in a magazine
Onfor a certain side for a river/lake for a floor in a house for public transport for television, radioon the left
London lies on the Thames
on the floor
on a bus
on the air;
on TV
Aboutaround or outside of at but not exactly on related toabout town
about five feet tall
about my father’s business
Abovesuspended higher than something else superior toabove the door
above me in rank
Afterpursuit a point further from an earlier pointchasing after the robbers
the corner after the big house
Againstleaning on opposite to or facingagainst the door
against the wall
Alongtracing the length of, without emphasis on the endsalong the hallway;
along the river
Amongin the company of (three or more) in a crowd the end of a long listamong friends
among the masses
among other things
Aroundlocation of something explaining a period of timedrive around the block
around 3 o’clock
Beforein the front in terms of spacebefore the emperor;
before God
Behindon the back side of a point in spacebehind the car;
behind her smile
Belowsomething lower than or underneath something elsebelow the stairs;
below expectations
Fromin the sense of where froma flower from the garden
Intoenter a room/buildinggo into the kitchen/house
Ontomovement to the top of somethingjump onto the table
Overcovered by something else “more than” “getting to the other side” overcoming an obstacleput a jacket over your shirt over 16 years of age walk over the bridge climb over the wall
Throughsomething with limits on top, bottom and the sidesdrive through the tunnel
Towardsmovement in the direction of something (but not directly to it)go 5 steps towards the house
Other Important Prepositions
Aboutfor topics, meaning what aboutwe were talking about you
AtFor ageshe learned Russian at 45
Bywho made it rise or fall of something travelling (other than walking or horseriding)a book by Mark Twain
prices have risen by 10 percent
by car, by bus
Fromwho gave ita present from Jane
Inentering a car/taxiget in the car
Ofwho/what did it belong to what does it showa page of the book the picture of a place
Offleaving a public transport vehicleget off the train
Onwalking or riding on horseback entering a public transport vehicleon foot,
on horseback get
on the bus
Out ofleaving a car/taxiget out of the taxi

Prepositions of PLACE 👉 IN / ON / AT / BY 👈 Common English Grammar Mistakes

Spread the love
error: Content is protected !!