Порядок слів у реченнях із фразовими дієсловами

Порядок слів у реченнях із фразовими дієсловами

Вивчення англійської мови не завжди є простим завданням. Один із аспектів, який може бути заплутаним, – це порядок слів у реченнях із фразовими дієсловами. Фразові дієслова складаються з дієслова та одного або більше допоміжних слів. Вони використовуються для вираження різних часів та аспектів дії. Наприклад:

 • I have been studying English for two years – Я вчу англійську вже два роки

Основний порядок слів у реченнях з фразовими дієсловами – це допоміжне дієслово, потім основне дієслово та інші елементи речення. Наприклад:

 • I will have finished my homework by 9 PM – Я закінчу свої домашні завдання до 9 вечора. У цьому реченні “will” – допоміжне дієслово, “have finished” – фразове дієслово, а “my homework” та “by 9 PM” – інші елементи речення.

Однак, існують винятки, коли порядок слів може змінюватись. Наприклад, коли використовуються питальні частки “do” або “does“, тоді основне дієслово йде перед допоміжним дієсловом. Наприклад:

 • Do you want to study English? –  Чи ви хочете вивчати англійську?
 • Does she have time for a lesson? –  Чи вона має час на урок?

Також, коли в реченні є прислівник, то він зазвичай ставиться перед фразовим дієсловом. Наприклад:

 • He always goes to bed early –  Він завжди лягає спати рано

Додаток, прий­менник, прислів­ник у реченні із фразовими дієсловами

Коли фразове дієслово має додаток, він може стояти в реченні або перед, або після прийменника чи прислівника, який входить до складу фразового дієслова.

ПідметДієсловоДодатокПрий­менник/- прислів­ник
Melanie – Меланіtook – знялаher coat – своє пальто.off
І – Яwrote – записавthe number число.down
Who – Хтоlet – випустивthe cat кішку?out?

Або можна утворити такі речення:

ПідметДієсловоПрийменник/ прислів­никДодаток
Melanie – Меланіtook – знялаoffher coat – своє пальто
I – Яwrote – записавdownthe number – число
Who – Хтоlet – випу­стив   outthe cat? – кішку?

Додаток, виражений словосполученням, вживається після прийменника (прислівника), який входить до складу фразового дієслова:

 • The gang has carried out a number of bank raids in the last few months — За останні кілька місяців банда здійснила низку нападів на банк
 • Why don’t you try on that dress in the window? —  Чому ти не приміряєш ту сукню з вітрини?

Займенник (наприклад, it, them) переважно вживається перед прийменником (прислівником), який входить до складу фразового дієслова:

 • Melanie felt hot in her coat, so she took it off. (А не She took off it.) — Мелані було жарко в пальті, тому вона зняла його
 • There have been a number of raids. The police know who carried them out. (А не The police know who carried out them.) — Було кілька пограбувань. Поліція знає, хто їх скоїв

Схеми із порядком слів у реченнях з фразовими дієсловами

Ось декілька корисних схем, які допоможуть зрозуміти порядок слів у реченнях з фразовими дієсловами:

Часові фразові дієслова

 • Subject + auxiliary verb + time phrase + main verb + object

Наприклад:

 • She has been studying English for three years.
 • We will have finished the project by next week.
 • They had been living in Canada before moving to the US.

Пасивні фразові дієслова

 • Subject + auxiliary verb + passive verb (be) + past participle + by + object

Наприклад:

 • The book was written by Jane Austen.
 • The movie was directed by Steven Spielberg.
 • The cake was made by my mom.

Модальні фразові дієслова

 • Subject + modal verb + main verb + object

Наприклад:

 • He should have finished the report by now.
 • They can’t come to the party tonight.
 • She might take the day off tomorrow.

Фразові дієслова з дієприкметником (-ing форма)

 • Subject + auxiliary verb + verb + object + verb + ing + object

Наприклад:

 • He kept us waiting for an hour before apologizing.
 • She suggested going to the beach instead of the park.
 • They avoided talking about the problem in front of others.

Фразові дієслова з дієприслівником (-ly форма)

 • Subject + auxiliary verb + adverb + main verb + object

Наприклад:

 • She quickly finished her homework before going out.
 • He carefully considered all the options before making a decision.
 • They eagerly awaited the arrival of their guests.

 

Spread the love
error: Content is protected !!