Фразові дієслова з “shut” в англійській мові

Фразові дієслова з “shut”

Дієслово to shut [ʃʌt] (закривати) – неправильне дієслово. Основні його форми представлені у таблиці. Також може використовуватися як прикметник, тоді значить – закритий, зачинений.  Якщо ви вивчаєте англійську як другу мову, ви знаєте, що фразові дієслова можуть бути одними з найскладніших речей для освоєння. У цій статті ми докладніше розглянемо фразові дієслова з «shut» та надамо кілька порад щодо їх правильного використання.

InfinitivePast SimplePast Participle
to shutshutshut

Які є фразові дієслова з “shut”?

Розглянемо найпопулярніші фразові дієслова з дієсловом – to shut:

 • Shut down – припинити роботу, закрити (про бізнес, комп’ютер тощо)
  • Приклад: The factory was shut down because of the toxic emissions – Завод було закрито через токсичні викиди
  • Приклад: Three nuclear generators were shut down for safety reasons – З міркувань безпеки зупинили три атомні генератори
  • Приклад: Don’t forget to shut down your computer before leaving – Не забудьте вимкнути свій комп’ютер перед виходом
 • Shut up – замовкнути, перестати говорити
  • Приклад: Please, shut up! I can’t concentrate on my work – Будь ласка, замовкни! Я не можу зосередитись на своїй роботі
  • Приклад: Tell him it’s his own fault; that should shut him up. Shut up! – Скажіть йому, що він сам винен; закрийте йому рот. Замовкни!
  • Приклад: Can you please shut up and let me finish? – Можеш ти, будь ласка, “замовкнути” і дати мені закінчити?
 • Shut in – замкнути когось всередині, не допускати (когось) до виходу
  • Приклад: She was feeling sick, so she decided to stay shut in all weekend – Вона відчувала слабкість, тому вирішила весь вікенд сидіти закритою вдома
  • Приклад: During the hurricane, we were shut in our house for three days – Під час урагану ми були затримані вдома на три дні
 • Shut out – перешкоджати входу, відрізати (когось) від певної інформації або ситуації
  • Приклад: The crowd of reporters was shut out of the private event – Натовп журналістів було відірвано від приватного заходу
  • Приклад: The team was shut out of the championship this year – Команда була відкинута з чемпіонату цього року
 • Shut off – відключати, перекрити подачу (води, газу, електроенергії)
  • Приклад: The water supply will be shut off during the repairs – Постачання води перекриється під час ремонтних робіт
  • Приклад: We shut the engine off when it overheated – Ми глушимо двигун при перегріві
  • Приклад: Don’t forget to shut off the water before leaving for vacation – Не забудьте вимкнути воду перед від’їздом на відпочинок
 • Shut away – позбавити свободи руху або обмежити доступ людини до зовнішнього світу, часто внаслідок надмірного захисту або зловживання владою
  • Приклад: The government was accused of shutting away dissenting voices and preventing free speech, leading to widespread protests and calls for change – Уряд був звинувачений в тому, що він обмежував доступ до відмінних думок та перешкоджав свободі слова, що призвело до масових протестів та вимог змінити ситуацію
 • Shut out of – запобігти комусь потрапити в якусь ситуацію або не допустити до чогось
  • Приклад: The new employee felt shut out of the company’s decision-making process, as he was never invited to meetings and his opinions were never taken into consideration – Новий співробітник почував себе відстороненим від процесу прийняття рішень компанією, оскільки його ніколи не запрошували на зустрічі, а його думки не були враховані
 • Shut yourself away – відійти від інших людей або від громадського життя 
  • Приклад: John has been shutting himself away in his office for weeks, working on a new project – Джон віддаляється від людей в своєму офісі протягом кількох тижнів, працюючи над новим проектом

Підсумовуючи, фразові дієслова зі словом “shut” можуть бути складними для вивчення, але вони є важливою частиною англійської мови. Розуміючи ці поширені фразові дієслова, ви будете краще підготовлені для ефективного спілкування в різноманітних ситуаціях. Тому наступного разу, коли ви почуєте, як хтось використовує одну з цих фраз, ви точно знатимете, що вони означають!

Відео – 4 SHUT Phrasal Verbs During COVID19: Shut up, Shut down, Shut in, Shut out

 

error: Content is protected !!