Фразові дієслова з «Wipe»

Фразові дієслова з «Wipe»

Вивчення англійської мови передбачає не тільки засвоєння граматичних правил і лексики, але й знайомство з різними фразовими дієсловами. Ці дієслівні фрази є загальною рисою англійської мови і можуть значно покращити ваші навички спілкування. У цій статті ми розглянемо фразові дієслова зі словом wipe [waɪp] (витирати), надавши цінні приклади та пояснення, які допоможуть вам використовувати їх у своїй розмові англійською мовою.

 • Wipe down – щоб очистити або видалити бруд, пил або вологу з поверхні за допомогою тканини або губки. Наприклад:
  • She wiped down the kitchen counter after preparing the meal – Вона витерла кухонну стійку після приготування їжі
  • She took a cloth and wiped down the kitchen table – Вона взяла ганчірку й витерла кухонний стіл
 • Wipe off – це фразове дієслово означає видалити щось, потерши це тканиною або рукою. Наприклад: 
  • Wipe off your face – Витріть обличчя
  • Nearly 7 billion has been wiped off share prices worldwide – Майже 7 мільярдів було стерто зі світових цін на акції
  • She wiped off the dust from the table before setting the dishes – Вона витерла пил зі столу перед тим, як поставити посуд
 • Wipe away – це фразове дієслово передбачає видалення чогось, зазвичай рухом витирання. Це також може означати усунення чогось абстрактного, такого як емоція або спогад. Наприклад:
  • She wiped away her tears with a tissue – Вона витерла сльози серветкою
  • The beautiful scenery helped wipe away my worries – Красиві краєвиди допомогли зняти мої хвилювання
 • Wipe out – повністю знищити або ліквідувати щось. Воно може вживатися в прямому або переносному значенні. Наприклад:
  • Whole towns were wiped out – Цілі міста були знищені
  • All that travelling has wiped her out – Усі ці подорожі знищили її
  • The tsunami wiped out the entire village – Цунамі знищило все село
  • The economic crisis wiped out many small businesses – Економічна криза знищила багато малих підприємств
 • Wipe up – прибрати пролиту рідину або бруд за допомогою ганчірки або швабри, швидко чи ефективно впоратися з ситуацією або подбати про неї. Наприклад:
  • Please wipe up the milk you spilled on the floor – Будь ласка, витріть молоко, яке ви розлили на підлогу
  • Susie spilled her milk, and her mother told her to wipe it all up – Сьюзі розлила своє молоко, і мати сказала їй витерти все це
  • She quickly wiped up the mess after the party – Вона швидко прибрала безлад після вечірки
 • Wipe over – швидко очистити або перевірити щось, не вдаючись у подробиці. Наприклад:
  • I’ll just wipe over the countertops before the guests arrive – Я просто витру стільниці до приходу гостей
 • Wipe off/out – стерти або видалити інформацію або дані. Наприклад:
  • I accidentally wiped off all the files on my computer – Я випадково стер усі файли на комп’ютері
 • Wipe someone/something out – повністю виснажувати, стомлювати кого-, що-небудь. Це також може означати перемогти або перемогти. Наприклад:
  • The intense workout wiped me out – Інтенсивне тренування знищило мене
  • The strong wind wiped out the opposing team – Сильний вітер знищив команду суперника
 • Wipe away/off/out – щоб відхилити ідею, переконання чи помилкове уявлення. Наприклад:
  • Education helps to wipe away ignorance – Освіта допомагає знищити невігластво

Фразові дієслова з wipe пропонують широкий спектр виразів для опису різних дій, від очищення та видалення до знищення та усунення. Включивши ці фразові дієслова у свій словниковий запас, ви можете додати глибини та відтінку своїм англійським розмовам. Щоб оволодіти цими фразовими дієсловами, важливо потренуватися використовувати їх у контексті. Беріть участь у розмовах, читайте англійські тексти та докладайте свідомих зусиль, щоб включити їх у свою промову. Не забувайте звертати увагу на прийменники, що йдуть після «wipe» у цих фразових дієсловах, оскільки вони часто впливають на значення всього виразу. Розширюючи свої знання про фразові дієслова, як-от «wipe», ви покращите свою здатність природно та вільно спілкуватися англійською. Отже, відкиньте будь-які сумніви, практикуйтеся регулярно та використовуйте ці корисні фразові дієслова, щоб вивести свої знання англійської на новий рівень.

error: Content is protected !!