Фразові дієслова із point в англійській мові

Фразові дієслова із point в англійській мові

Point [pɔɪnt]  – це слово найчастіше в англійській мові вживається як дієслово (вказувати, мітити, націлювати, прагнути та ін.), а також може бути вживаним як іменник (бал, знак, момент, пункт та ін.). Відчуйте себе впевненішим в англійській мові, вивчивши фразові дієслова з “point“. Ці вирази можуть бути використані в повсякденному спілкуванні, а також у бізнесі та академічному середовищі.

Розглянемо найпоширеніші фразові дієслова із словом “point ” в англійській мові.

Основні фразові дієслова із point

Розглянемо дієслово to point як фразове дієслово, та приклади найчастіших вживань:

 • point out – вказувати на щось, наголошувати увагу на чомусь
  • Can you point out the differences between these two documents? – Чи можете ви вказати на відмінності між цими двома документами?
  • Someone pointed out that Washington hadn’t won a game in L.A. since 1980 – Хтось зазначив, що Вашингтон не виграв гру в Л.А. з 1980 року
  • Luke pointed out two large birds by the water’s edge – Люк вказав двох великих птахів по краю води
 • point to – вказувати на щось як на причину або ознаку
  • The evidence points to his guilt – Докази вказують на його провину
  • The board of directors pointed to falling productivity to justify their decision – Рада директорів вказала на падіння продуктивності, щоб виправдати своє рішення
  • All the signs point to a successful year ahead – Усі знаки вказують на успішний рік попереду
 • point up – підкреслювати, вказувати на те, що важливо
  • The report points up the need for better communication between departments – У звіті вказується необхідність кращого спілкування між відділами
  • The conference merely pointed up divisions in the party – Конференція просто вказувала на підрозділи в партії
 • point up to – вказувати на щось як на можливість або перспективу
  • The statistics point up to a strong market for our product – Статистика вказує на сильний ринок нашого продукту
 • point off – зменшувати бали за помилки або недоліки
  • The teacher pointed off for incorrect spelling – Вчитель вказав на неправильне написання
 • point around – відкладати рішення, переносити на потім
  • Let’s point around the decision until we have more information – Давайте вказуємо на рішення, поки у нас не буде більше інформації

Оціни свої знання на фразові дієслова з “point”

Тепер, коли ви знаєте основні фразові дієслова з “point“, перевірте свої знання в нашому тесті:

 1. Can you ____________ the best restaurant in town?
  a) point out
  b) point up
  c) point towards
  d) point off
  e) point with pride
 2. His constant negativity only ____________ the situation.
  a) points out
  b) points up
  c) points towards
  d) points off
  e) points with pride
 3. The evidence ____________ his innocence.
  a) points out
  b) points up
  c) points towards
  d) points off
  e) points with pride
 4. The teacher ____________ five marks for his late submission.
  a) points out
  b) points up
  c) points towards
  d) points off
  e) points with pride
 5. She ____________ to the picture of her family with pride.
  a) points out
  b) points up
  c) points towards
  d) points off
  e) points with pride

Відповіді:

 1. a) point out
 2. b) points up
 3. c) points towards
 4. d) points off
 5. e) points with pride

Learn Daily English Phrasal Verbs – POINT OUT

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!