Фразові дієслова з “Measure” в англійській мові

English Phrasal Verbs With 'MEASURE'

Як використається слово “Measure” в англійській мові

Слово “measure” в англійській мові може використовуватися як іменник або дієслово. Розглянем деякі його значення:

 1. Вимірювати – визначати розмір, об’єм, вагу або кількість чогось за допомогою інструменту або стандартної одиниці, наприклад: “To measure the length of a table” (виміряти довжину столу).
 2. Захід – план або дія, прийнята для досягнення певної мети, наприклад: “A measure to reduce pollution” (захід для зменшення забруднення).
 3. Міра – певна кількість або ступінь чогось, наприклад: “A measure of success” (міра успіху).
 4. Музичний такт – сегмент музичного твору, що містить певну кількість ударів, визначену метром, наприклад: “A four-beat measure” (чотиритактний такт).

Розглянемо детально фразові дієслова з “measure”, вони можуть мати різні значення, залежно від контексту.

Фразові дієслова з “Measure”

Measure up

Значення 1: відповідати певним стандартам або очікуванням.

Приклад:

 • The candidate did not measure up to our expectations. (Кандидат не відповідав нашим очікуванням)

Значення 2: визначити або дізнатися розмір чогось.

Приклад:

 • The architect measured up the building to ensure the plans were accurate. (Архітектор виміряв будівлю, щоб упевнитися, що плани є точними)

Значення 3: бути на рівні з кимось або чимось.

Приклад:

 • She always measures up well against her competitors. (Вона завжди на рівні зі своїми конкурентами)

Measure out

Значення 1: виміряти або відміряти щось, щоб використовувати в певній кількості.

Приклад:

 • She measured out two cups of flour for the recipe. (Вона відміряла дві чашки борошна для рецепта)

Значення 2: зважити або виміряти точну кількість чогось.

Приклад:

 • The chemist carefully measured out the ingredients for the experiment. (Хімік обережно відміряв інгредієнти для експерименту)

Measure off

Значення 1: визначити певну відстань або площу, вимірявши її.

Приклад:

 • The surveyor measured off the area for the new building. (Геодезист виміряв площу для нової будівлі)

Значення 2: виміряти щось і позначити місце, де це закінчується або буде відрізано.

Приклад:

 • The carpenter measured off the board before cutting it. (Столяр виміряв дошку перед тим, як її відрізати)

Measure up to

Значення 1: відповідати очікуванням або стандартам, які ставлять перед собою чи іншими.

Приклад:

 • It’s hard to measure up to his high standards. (Важко відповідати його високим стандартам)

Значення 2: бути достатньо хорошим або вартим чогось.

Приклад:

 • Does this movie measure up to the hype? (Чи вартий цей фільм такого ажіотажу?)

Measure against

Значення: порівнювати щось з певними стандартами або критеріями.

Приклад:

 • The performance of the new product was measured against previous models. (Продуктивність нового продукту порівнювали з попередніми моделями)

Measure down

Значення: не відповідати очікуванням або стандартам, часто в негативному контексті.

Приклад:

 • The quality of the work did not measure down to what we expected. (Якість роботи не відповідала тому, чого ми очікували)

Measure up against

Значення: порівнювати досягнення або можливості з іншими, щоб оцінити свій рівень.

Приклад:

 • When you measure yourself up against your peers, you realize how much you’ve achieved. (Коли порівнюєш себе з однолітками, усвідомлюєш, скільки ти досяг)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!