Різниця між «Incite» та «Insight» в англійській мові

'Incite' vs. 'Insight': Explaining the Difference

 «Incite» та «Insight»: Відмінності в англійській мові

Дуже часто із тих хто вивчає англійську мову плутають слова “incite” та “insight“. Вони схожі за звучанням та написанням, але мають зовсім різні значення. Якщо коротко, то вони означають наступне:

 • Incite [ɪnˈsaɪt] означає спонукати або підбурювати до дії, особливо до чогось негативного або насильницького. Наприклад: “The speaker’s words were meant to incite the crowd to take action” (Слова оратора були спрямовані на те, щоб підбурити натовп до дії.)
 • Insight [ˈɪn.saɪt] означає глибоке розуміння або проникливе усвідомлення сутності чогось. Наприклад: “Her analysis offers profound insight into the problem” (Її аналіз пропонує глибоке усвідомлення проблеми.)

У цій статті детально розглянемо різницю між цими двома словами та наведемо приклади їх вживання.

Значення слова «Incite»

Визначення

«Incite» – дієслово, яке означає підбурювати, спонукати або заохочувати до якоїсь дії, часто агресивної або незаконної дії. Воно походить від латинського слова «incitare», що означає «спонукати» або «підштовхувати». У сучасній англійській мові це слово зазвичай має негативний контекст.

Приклади вживання

 • He was accused of inciting the crowd to violence (Його звинуватили у підбурюванні натовпу до насильства).
 • The leader’s speech incited the workers to strike (Промова лідера спонукала робітників до страйку).
 • Her actions incited unrest among the students (Її дії викликали заворушення серед студентів).

Синоніми

 • Provoke (провокувати)
 • Instigate (ініціювати, підбурювати)
 • Stir up (збурювати)
 • Encourage (заохочувати, підбадьорювати)

Використання в повсякденному житті

Слово «incite» часто використовується в контексті опису дій, що призводять до конфліктів, заворушень або інших агресивних дій. Його можна почути в новинах, у політичних дискусіях або в юридичному контексті.

Значення слова «Insight»

Визначення

«Insight» – іменник, який означає розуміння, проникливість або здатність до глибокого сприйняття та аналізу інформації. Це слово походить від староанглійського «insightan», що означає «бачити внутрішнє» або «проникати в суть».

Приклади вживання

 • She has great insight into human nature (Вона має чудове розуміння людської природи).
 • His insight into the problem was invaluable (Його розуміння проблеми було безцінним).
 • The book provides deep insight into the economic issues (Книга надає глибоке розуміння економічних питань).

Синоніми

 • Understanding (розуміння)
 • Perception (сприйняття)
 • Awareness (усвідомлення)
 • Wisdom (мудрість)

Використання в повсякденному житті

«Insight» використовується для опису здатності до глибокого розуміння складних концепцій, ситуацій або людей. Це слово часто використовується в контексті освіти, психології та бізнесу, де важливо мати глибоке розуміння проблеми або ситуації.

Як запам’ятати різницю між «Incite» та «Insight»

Щоб запам’ятати різницю між цими словами, можна скористатися наступними прийомами:

 • Incite: Згадайте слово «ignite» (запалювати), яке також починається з «i-n-c». «Incite» може запалити конфлікт або ситуацію.
 • Insight: Уявіть собі «inner sight» (внутрішнє бачення), що допомагає зрозуміти щось глибше.

Знання різниці між «incite» та «insight» є важливим для тих, хто вивчає англійську мову, оскільки неправильне використання цих слів може змінити значення речення та викликати непорозуміння. Хоча вони звучать подібно, їхні значення та контексти використання дуже різні. Отже, Incite – використовуйте, коли хочете описати підбурювання до дії, часто з негативним підтекстом. Insight – підходить для опису глибокого розуміння або проникливості.

Вправа. Виберіть правильне слово «incite» або «insight»

Заповніть пропуски в реченнях відповідним словом: «incite» або «insight». Переконайтеся, що ви обираєте слово, яке найкраще підходить за змістом.

 1. The teacher’s comments provided a lot of _______ into the student’s progress.
 2. The politician’s speech was criticized for trying to _______ hatred and division.
 3. The book offered deep _______ into the economic challenges facing the country.
 4. She was arrested for attempting to _______ a riot during the protest.
 5. His latest article gives us a new _______ into the effects of climate change.
 6. The agitators tried to _______ the workers to go on strike.
 7. The psychologist had remarkable _______ into human behavior.
 8. The leader’s harsh rhetoric was seen as an attempt to _______ violence among the followers.
 9. Their research provided valuable _______ into how the brain processes information.
 10. He was charged with attempting to _______ rebellion against the government.

Відповіді

 1. Insight – підходить, оскільки описує розуміння або сприйняття.
 2. Incite – використовується для опису підбурювання до ненависті.
 3. Insight – говорить про глибоке розуміння економічних викликів.
 4. Incite – описує спробу викликати заворушення.
 5. Insight – надає нове розуміння впливу зміни клімату.
 6. Incite – підбурювання до страйку.
 7. Insight – описує глибоке розуміння людської поведінки.
 8. Incite – спроба підбурювати до насильства.
 9. Insight – говорить про цінне розуміння процесів у мозку.
 10. Incite – підбурювання до бунту.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!