Фразове дієслово “FALL” в англійській мові

Дієслово to fall [fɔːl] (падати) – неправильне дієслово. Основні його форми представлені у таблиці

InfinitivePast SimplePast Participle
to fallfellfallen

Розглянемо поширені фразові дієслова з to fall в англійській мові

 • fall apart – розвалитися
  • The old book just fell apart in my hand – Стара книга просто розсипалася в моїх руках
  • Take care with this priceless old book. It’s beginning to fall apart – Бережіть цю безцінну стару книгу. Вона починає розвалюватися
 • fall about – падати приблизно, знижений майже
  • Global sugar production will fall about 9 million tonnes – Світове виробництво цукру впаде приблизно на 9 мільйонів тон
 • fall back on/upon – повернутися на, звернутися до
  • The band were so short of musicians that they had to fall back upon students – Музикантів у гурті так не вистачало, що довелося звернутися до студентів
 • fall behind – відставати
  • The work of this class has been falling behind recently – Останнім часом робота цього класу відстає
 • fall down – впасти
  • It looks as if it is about tofall down – Схоже, він ось-ось впаде
 • fall for – закохуватися
  • Samantha fell for a man half her age – Саманта закохалася в чоловіка вдвічі молодшого за неї
 • fall from – впасти з
  • I think my pen must have fallen from the bag onto the ground or floor – Мені здається, що моя ручка впала з сумки на землю чи підлогу
 • fall in – впасти, западати, провалюватися
  • His world fell in when he lost his job – Його світ завалився, коли він втратив роботу
 • fall in with – гармоніювати, потрапляти в, відповідати
  • All members of the committee fell in with his suggestion to build a new hospital – Усі члени комітету підтримали його пропозицію побудувати нову лікарню
 • fall into – впадати в, поділитися, належати
  • This novel falls into the category of historical adventure – Цей роман належить до розряду історичних пригод
 • fall on – припадати, братися, впасти на
  • Christmas Day falls on a Thursday this year – Цього року Різдво припадає на четвер
 • fall off – відвалюватись, відпадати
  • In winter, the leaves fall off when it’s too cold – Взимку листя опадає, коли занадто холодно
 • fall out /with – випасти з, посварився з
  • They have fallen out – Вони випали
  • She fell out with Peter because he came home late – Вона посварилася з Пітером через те, що він пізно прийшов додому
 • fall over – перелетіти через, впасти
  • She slipped on the ice and fell over – Вона послизнулася на льоду і впала
 • fall through – провалюватися, зазнати невдачі
  • The plan fell through when it proved too costly -План провалився, коли він виявився надто дорогим
 • fall under – підпадати під
  • Do not fall under Congressional control oversight – Не підпадайте під контроль Конгресу
Spread the love
error: Content is protected !!