Фразове дієслово “LOCK” в англійській мові

Lock[lɒk] (замикати на замок) — звичайне дієслово. Розглянемо приклади найпоширеніших фразових дієслів з “lock“:

 • lock away – заблокувати, тримати під замком
  • The locals lock away anything that they think is different – Місцеві жителі замикають усе, що, на їхню думку, відрізняється
 • lock down – заблокувати
  • We’ll have to lock down the airfield until further notice – Нам доведеться заблокувати аеродром до подальшого повідомлення
 • lock (oneself) in – замикатися (в собі) в
  • Sell your stocks now to lock in some of the gains of recent months – Продайте свої акції зараз, щоб зафіксувати деякі прибутки за останні місяці
 • lock in – зафіксувати
  • A bit more power to lock in the destination – Трохи більше потужності, щоб зафіксувати пункт призначення
 • lock onto – зафіксувати на
  • Lock onto this Peterborough canoe ride – Приєднайтеся до цієї поїздки на каное в Пітерборо
 • lock out – заблокувати, блокувати
  • When the owners heard talk of a strike, they locked the employees out – Коли власники почули розмови про страйк, вони заблокували працівників
  • I forgot my keys and was locked out of my own house! – Я забув ключі, і мене закрили у власному домі!
 • lock up – замикати
  • Their capital is all locked up in property – Весь їхній капітал зосереджено у власності
  • If you lock up your anger, it will only cause trouble later – Якщо ти затримаєш свій гнів, то пізніше це призведе до неприємностей
 • lock yourself away – замкнутися
  • If you don’t seek help, if you lock yourself away from the world, you’ll remain in depression’s vicious cycle – Якщо ви не шукаєте допомоги, якщо ви замкнетеся від світу, ви залишитеся в замкнутому колі депресії
Spread the love
error: Content is protected !!