Main Story

Editor’s Picks

Trending Story

Інфінітив (Infinitive)

Інфінітив – це неособова форма дієслова, яка називає дію і відповідає на запитання що робити? що зробити? Інфінітив вживається з...

Числівник (Numeral)

Числівники – це частина мови, яка позначає кількість і порядок предметів та відповідає на питання скільки? котрий?  Числівники в англійській мові розподіляються...

Займенник (Pronoun)

Займенник (Pronoun) – самостійна частина мови, що вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. Займенники часто використовуємо...

Сполучники(Conjunctions)

Сполучник (Conjunction) — це службова частина мови, яка зв’язує частини складного речення, окремі речення та слова у складі простого речення....

Прислівник (The Adverbs)

Прислівник (Adverb) – це самостійна частина мови, що вказує на ознаку дії.  Прислівник  відповідає на питання: як? куди?  де? коли? тощо і в...

Артикль (The Article)

Артикль — це службове слово, що в англійській мові вживається перед іменни­ками. Існує два артиклі — означений (the definite article)...

Іменник (The Noun)

Іменник — частина мови, яка позначає предмет або явище й відповідає на запитання who? what? (хто? що?). Іменник в англійській...

error: Content is protected !!