“This” чи “It”: різниця, правила, приклади

"It" vs. "This" in English Grammar

Різниця між “this” та “it” в англійській мові

У англійській мові слова “this” та “it” є займенниками, але вони використовуються по-різному. “This” є вказівним займенником, який використовується для ідентифікації конкретної особи або речі, яка є близько або вказаною. Він також може використовуватися для вказівки на щось, що було щойно згадано, або для введення когось або чогось у розмову. “It” є особовим займенником третьої особи однини, який часто використовується для посилання на тварин або неживі речі. “It” може використовуватися як суб’єкт або об’єкт у реченні. Також “it” використовується у реченнях про час, погоду та відстань, або коли немає ідентифікованого виконавця дії. Приклад використання:

 • This is my friend. (Це мій друг.)
 • I like this book. (Мені подобається ця книга.)
 • It is raining. (Йде дощ.)
 • It is a beautiful car. (Це гарна машина.)

Розглянемо детальніше використання “this” та “it”  в англійській мові, їх значення та відмінності.

“This” у реченні в англійській мові

Займенник “this” в англійській мові використовується для вказівки на особу або річ, яка є близькою до мовця або є частиною контексту. “This” вказує на однину і може використовуватися як визначник (determiner) або займенник (pronoun).

 • Як визначник, “this” ставиться перед іменником для вказівки на конкретну особу або річ:
  • This book is interesting. (Ця книга цікава.)
  • Can you see this dog? (Ти бачиш цю собаку?)
 • Як займенник, “this” замінює іменник, коли вже зрозуміло, про що йде мова:
  • I don’t like this. (Мені це не подобається.)
  • Who left this here? (Хто залишив це тут?)

У речення “this” може виступати в різних ролях:

 • Суб’єкт речення:
  • This is my favorite song. (Це моя улюблена пісня.)
 • Об’єкт речення:
  • I can’t understand this. (Я не можу зрозуміти це.)
 • Підмет з’єднувального речення:
  • This is what I need. (Це те, що мені потрібно.)

Правила використання this” в англійській мові

Розмова про щось, що знаходиться поруч

 • “This” для об’єктів, які поруч: Коли ви хочете зосередитися на об’єкті чи ситуації, що фізично знаходяться поруч з вами або вашим співрозмовником, використовуйте “this”.
  • Наприклад: “Do you see this dog? It’s so cute!” (Чи бачиш ти цю собаку? Вона така мила!)

Представлення когось

 • “This” для представлення людей: Коли ви представляєте одну людину іншій, “this” допомагає зробити це легко і природно.
  • Наприклад: “John, this is my friend, Maria” (Джон, це моя подруга, Марія).

“It” у реченні в англійській мові

“It” є особовим займенником третьої особи однини і використовується для заміни іменників, коли вже зрозуміло, про що йде мова, або коли іменник не потрібно називати знову. Займенник “it” у англійській мові використовується як суб’єкт або об’єкт у реченні і може посилатися на тварину, річ, або явище. Розглянемо використання “it” у граматиці та структурі речення:

 • Як суб’єкт речення:
  • It is cold outside. (На вулиці холодно.)
  • It was a long journey. (Це була довга подорож.)
 • Як об’єкт речення:
  • I don’t like it. (Мені це не подобається.)
  • Can you believe it? (Ти можеш у це повірити?)

Правила використання “It” в англійській мові

“It” також використовується у реченнях про час, погоду, відстань, або коли суб’єкт дії не відомий або не важливий.

Говорити про щось знову

 • “It” для повторного згадування: Використовуйте “it”, коли ви повторно згадуєте об’єкт або тему, про яку вже було сказано.
  • Наприклад: “Did you see the movie last night? It was fantastic!” (Ти дивився фільм вчора ввечері? Він був чудовий!)

Час, дати, погода, відстань та ін.

 • “It” для абстрактних понять: Вживайте “it” під час говоріння про час, дати, погоду, або відстань, де не потрібно конкретизувати суб’єкт.
  • Наприклад: “It’s half past nine” (Зараз пів на десяту), або “It’s 20 miles to the nearest town” (До найближчого міста 20 миль).
 • У реченнях про погоду:
  • It is snowing. (Йде сніг.)
  • It is hot today. (Сьогодні спекотно.)
 • У реченнях про час і відстань:
  • It is five o’clock. (П’ята година.)
  • It is far from here. (Це далеко звідси.)

Конструкції “It” + прикметник + to-infinitive / that…

 • Коли ви висловлюєте свої думки, почуття або емоції щодо певної ідеї або дії, “it” є корисним засобом для побудови фраз.
  • Наприклад: “It’s important to stay positive” (Важливо залишатися позитивним) або “It’s surprising that he didn’t call” (Це дивно, що він не подзвонив).

“It” є важливим займенником, який дозволяє уникнути повторення та робить мову більш ефективною. Використання “it” допомагає мовцю бути точнішим та зрозумілішим у своїх висловлюваннях.

Основна різниця між “this” та “it” в англійській мові

Розглянемо основні відмінності займенників, “this” і “it”, зосередившись на їх правильному вживанні в різних контекстах. Отже, основна відмінність:

 • This використовується для посилання на особу або об’єкт, що знаходиться ближче до мовця або згадується в контексті розмови. Воно також вказує на щось, що вже було згадано або має бути згадано відразу за тим. “This” може вказувати на фізичну близькість або на недавність події.
 • It, використовується як особовий займенник або вказує на раніше згаданий об’єкт чи ідею без акценту на просторовій або тимчасовій близькості. “It” може використовуватись для посилання на погоду, час, дату, дистанцію, середовище, а також для посилання на ідеї або ситуації, про які вже говорилося.

Вправа: Оберіть правильне слово (“this” або “it”)

Оберіть правильне слово (“this” або “it”), щоб заповнити пропуски в наступних реченнях.

 1. _______ is the day we’ve been waiting for.
  • a) This
  • b) It
 2. I can’t believe _______ is already December!
  • a) this
  • b) it
 3. Have you seen _______ new movie yet?
  • a) this
  • b) it
 4. _______ was very kind of you to help me with my homework.
  • a) This
  • b) It
 5. _______ was a pleasure meeting you.
  • a) This
  • b) It
 6. I find _______ difficult to understand quantum physics.
  • a) this
  • b) it
 7. _______ looks like we’re going to have a storm tonight.
  • a) This
  • b) It
 8. _______ book is one of my favorites.
  • a) This
  • b) It
 9. _______ is always good to have some extra money saved up.
  • a) This
  • b) It
 10. _______ is important to exercise regularly for good health.
  • a) This
  • b) It

Відповіді:

 1. b) It
 2. a) This
 3. a) this
 4. b) It
 5. a) This
 6. b) it
 7. b) It
 8. a) This
 9. b) It
 10. b) It

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!