Як збільшити свій словниковий запас англійської: вивчайте синоніми

Synonym Definition & Meaning

Ефективна вправа на синоніми для вивчення англійської мови онлайн

Вивчення англійської мову онлайн за допомогою вправ на синоніми – ефективний спосіб розширити словниковий запас та вдосконалити володіння розмовною англійською. У цій статті розглянемо синоніми до найпоширеніших англійських слів, таких як train (навчати), attractive (приваблива), go (йти), happen (траплятися), enjoy (насолоджуватися) та багато інших. Якщо ви не знаєте, що таке синоніми в англійській мові і вам потрібні правила, то ознайомтеся із нашою статтею: Синоніми в англійській мові: визначення, правила та вправа.

Використовуючи синоніми, ви зможете урізноманітнити своє мовлення, уникати повторень і точніше передавати свої думки англійською. Опанування синонімами також допоможе краще розуміти різноманітні контексти та значення слів. В кінці статті перевірте свої знання виконавши вправу.

Ми надаємо безкоштовне навчання англійської мови для всіх,  тому немає реєстрації, обмеження часу на виконання та обмежень на кількість спроб. Освіта має бути доступна кожному безкоштовно!

Топ 20 корисних англійських слів з синонімами та прикладами

TRAIN /treɪn/ – навчати, тренувати

 • Синоніми: teach (вчити), educate (навчати), prepare (підготовлювати), improve (вдосконалювати)
 • Приклад: They train the football team for future competitions. – Вони тренують команду з футболу для майбутніх змагань.

ATTRACTIVE /əˈtræk.tɪv/ – привабливий, принадний

 • Синоніми: beautiful (вродливий), good-looking (гарний), charming (чарівний)
 • Приклад: She is a very attractive girl. – Вона дуже привабливаa дівчина.

WENT TO /wɛnt tu:/ – поїхати до

 • Синоніми: visit (відвідати), depart for (відбути)
 • Приклад: They went to Paris for the weekend. – Вони поїхали до Парижа на вихідні.

GO TO SEE /ɡəʊ tu si:/ – відвідати, піти побачити

 • Синоніми: visit (завітати), call on (побувати)
 • Приклад: I will go to see my grandma on Sunday. – Я піду відвідати бабусю у неділю.

IMMEDIATELY /ɪˈmi.di.ət.li/ – негайно, відразу

 • Синоніми: now (зараз), urgently (терміново)
 • Приклад: I will do it immediately. – Я зроблю це негайно.

CORRECTLY /kəˈrɛkt.li/ – правильно

 • Синоніми: accurately (точно), rightly (вірно)
 • Приклад: He spelled the word correctly. – Він написав слово коректно.

GO ON /ɡəʊ ɒn/ – продовжувати

 • Синоніми: continue (триває), proceed (іти далі)
 • Приклад: Go on working. – Продовжуйте працювати.

HAPPENED /ˈhæp.ən.d̩/ – статися, трапитися

 • Синоніми: occur (відбутися), take place (мати місце)
 • Приклад: What happened? – Що сталося?

ENJOYED /ɪnˈdʒɔɪd/ – насолоджуватися, радіти

 • Синоніми: take pleasure in (отримувати задоволення), like (любити)
 • Приклад: We enjoyed the trip a lot. – Ми дуже насолоджувалися поїздкою.

ALSO /ˈɔːl.səʊ/ – також

 • Синоніми: too (теж), as well (окрім того)
 • Приклад: I will also go to the concert. – Я також піду на концерт.

HOLIDAY /ˈhɒl.ɪ.deɪ/ – відпустка, канікули

 • Синоніми: vacation (відпочинок), break (перерва)
 • Приклад: I had a wonderful holiday by the seaside. – Я провів чудові канікули на березі моря.

TASTED /ˈteɪ.stɪd/ – скуштувати, спробувати (на смак)

 • Синоніми: try (спробувати), savor (оцінити смак)
 • Приклад: I tasted this new dessert, and it was very delicious. – Я спробував цей новий десерт, і він був дуже смачним.

PUT /pʊt/ – покласти, поставити

 • Синоніми: place (помістити), set (розташувати)
 • Приклад: I put the book on the table. – Я поклав книгу на стіл.

WIDE /waɪd/ – широкий

 • Синоніми: spacious (просторий), large (великий)
 • Приклад: The streets in the city center are very wide. – Вулиці в центрі міста дуже широкі.

NEAR /nɪər/ – близько, поряд

 • Синоніми: not far (недалеко), close by (поблизу)
 • Приклад: The school is very near my house. – Школа знаходиться зовсім близько від мого будинку.

LARGE /lɑːdʒ/ – великий

 • Синоніми: massive (масивний), huge (величезний), bulky (громіздкий)
 • Приклад: He had a very large nose. – У нього був дуже великий ніс.

LEFT /lɛft/ – покинути, залишити

 • Синоніми: go away (піти геть), quit (кинути)
 • Приклад: He left school at the age of 17. – Він покинув школу у 17 років.

LEND /lɛnd/ – позичати

 • Синоніми: borrow (позичати), loan (надавати тимчасово)
 • Приклад: I can lend you my book. – Я можу позичити тобі свою книжку.

STARTED /ˈstɑːr.tɪd/ – почати, розпочати

 • Синоніми: begin (зароджуватися), commence (розпочатися)
 • Приклад: The festival started in Berlin. – Фестиваль розпочався у Берліні.

CLEAN /kliːn/ – прибирати

 • Синоніми: wash (мити), tidy up (чистити)
 • Приклад: I like to clean my room. – Я люблю прибирати у своїй кімнаті.

Перевірте свої знання синонімів за допомогою вправи (quiz)

Після того, як ви ознайомилися з синонімами до популярних англійських слів, час закріпити здобуті знання на практиці. Ця цікава вправа допоможе вам перевірити, наскільки добре ви засвоїли нові синоніми.

Інструкція: Знайдіть синонім до слів, виділених ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, серед варіантів відповідей. Підказки у вигляді транскрипції, визначення та прикладу для кожного слова підкажуть вам правильну відповідь.

0%
Synonym Definition & Meaning

Practice. Synonyms Quiz

Find the synonym of the following words written in capitals

The girl was so ATTRACTIVE that I constantly looked at her.

There was an old man in a barge, whose nose was exceedingly LARGE.

I like to CLEAN my room.

My parents WENT TO Moscow in May and they will come back in June.

The housewife TASTED the soup and said it was delicious.

The streets of Tashkent are WIDE and straight.

The child couldn’t find his ball because he had PUT it under the bed.

She is a doctor and ALSO a student.

His HOLIDAY by the sea was like a dream.

“Will you GO ON, Ashley?” said the teacher.

At the age of 17 he LEFT school and went to work at the factory.

Switzerland helps developing countries to TRAIN their skilled personnel.

The festival STARTED in Berlin.

I ENJOYED the trip very much.

If your friend is seriously ill you should GO TO SEE him.

That wasn’t pronounced CORRECTLY.

I’ll LEND you my book if you return it to me.

The school he goes to is NEAR his house.

What HAPPENED to you?

I would like to speak to you IMMEDIATELY.

Your score is

0%

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!