Різниця між “Problem”, “Trouble” та “Issue” в англійській мові

Issue, Trouble and Problem - What's the Difference?

Яка різниця між “Problem”, “Trouble” та “Issue”?

Вивчаючи англійську мову слова: problem, trouble та issue часто плутають оскільки  вони мають схожі значення.  Слово “problem” зазвичай використовується для опису ситуації або питання, яке потребує вирішення. Це може бути щось, що викликає труднощі або перешкоджає прогресу. Наприклад, математична задача або технічна проблема. “Trouble” частіше використовується для опису неприємностей або непередбачених обставин.  Наприклад, якщо у вас є неприємності з автомобілем, це означає, що з ним щось не так і це потрібно виправити. “Issue” вказує на питання або проблему, яка потребує уваги або обговорення. Наприклад, займається юридичним питанням. Іноді ці слова можуть бути подібними, але  обирати слово яке найкраще підходить необхідно в залежності від контексту.

Problem в англійській мові

Problem (проблема) зазвичай вживається, коли йдеться про ситуацію або питання, яке потребує вирішення або розв’язання. Це слово частіше вказує на конкретну проблему, з якою можна або потрібно розібратися. Слово “problem” є іменником. Воно може бути вживане як однина (a problem) або множина (problems). Наприклад:

 • “I have a math problem that I can’t solve.” (У мене є математична проблема, яку я не можу вирішити.)
 • “The company is facing a financial problem.” (Компанія стикається з фінансовою проблемою.)

Значення та використання:

 • “Problem” означає ситуацію, яка вимагає рішення або розв’язання.
 • Часто використовується для опису складнощів або перешкод.
 • Може вживатися в контексті математичних завдань.

Приклади речень:

 • I have a problem with my car; it won’t start. – У мене проблема з автомобілем; він не заводиться.
 • She solved the difficult math problem quickly. – Вона швидко розв’язала складну математичну задачу.
 • Finding a solution to this problem will require some creativity. – Щоб знайти рішення цієї проблеми потрібно трохи творчості.

Ідіоми:

 • “have a problem with something/somebody” – мати незгоду або заперечення проти чогось або когось.
 • “no problem” – використовується для вираження готовності допомогти або підтвердження, що щось буде легко зробити.

Trouble в англійській мові

Trouble (неприємності) часто використовується для позначення труднощів, неприємностей або проблем, які викликають занепокоєння або незручності. “Trouble” може бути як іменником, так і дієсловом.

Значення як іменник:

 • Проблеми, труднощі або занепокоєння.
 • Ситуація, в якій люди борються або сперечаються.
 • Важка або небезпечна ситуація.
 • Ситуація, в якій ви зробили щось неправильно і, ймовірно, будете покарані.

Значення як дієслово:

 • Турбувати або хвилювати.

Використання:

 • Часто використовується для опису ситуацій, які викликають занепокоєння або конфлікти.

Приклади речень:

 • We had trouble finding somewhere to park. – У нас виникли проблеми з пошуком місця для паркування.
 • The trouble with John is that he doesn’t think before he speaks. – Проблема Джона в тому, що він не думає, перш ніж говорити.
 • I’m sorry to trouble you, but could you tell me how to get to the station? – Вибачте, що турбую вас, але не могли б ви підказати мені, як дістатися до вокзалу?
 • I’m having trouble understanding this concept. – У мене виникають труднощі з розумінням цього поняття.
 • The car is giving me trouble again. – Машина знову створює мені проблеми.

Ідіоми:

 • “the trouble with sb/sth” – використовується для пояснення, що не так з кимось або чимось.
 • “in trouble” – означає бути в ситуації, де ви можете бути критиковані або покарані.

Issue в англійській мові

Issue (питання, проблема)  зазвичай вказує на більш абстрактну або складну проблему або питання, яке потребує обговорення або вирішення. “Issue” може бути як іменником, так і дієсловом.

Значення як іменник:

 • Для опису важливої теми або проблеми, яка обговорюється або є предметом дебатів.
 • Для позначення випуску газети, журналу, або іншого видання.
 • У фінансовому контексті, “issue” може означати випуск цінних паперів або облігацій для інвесторів.

Значення як дієслово:

 • Для офіційного видання або розповсюдження чогось, наприклад, ліцензії, сертифікату, дозволу або квитка.
 • Для офіційного заявлення або попередження.

Використання:

 • Як іменник, “issue” часто використовується для опису предметів громадського інтересу.
 • Як дієслово, використовується для опису дії надання або оголошення чогось офіційного.

Приклади речень:

 • The environmental issue has been much discussed in the media. – Екологічна проблема багато обговорювалася в ЗМІ.
 • The Prime Minister will issue a statement tomorrow. – Прем’єр-міністр виступить із заявою завтра.
 • The government will issue new guidelines next week. – Наступного тижня уряд видасть нові вказівки.
 • We need to address the issue of climate change. – Ми повинні вирішити питання зміни клімату.
 • The company is dealing with a legal issue. – Компанія займається юридичним питанням.

Ідіоми:

 • “take issue with” – не погоджуватися з чимось або кимось.
 • “have issues with” – мати проблеми або труднощі з чимось або кимось.

Ключові відмінності між “problem”, “trouble” та “issue”

Слова “problem”, “trouble” та “issue” часто можуть викликати плутанину, оскільки вони мають схожі значення, але використовуються в різних контекстах.

Problem – це загальне слово, яке використовується для опису ситуації, що потребує рішення. Це може бути велика або маленька проблема. Ви можете використовувати “problem” у будь-якій негативній ситуації.

Issue – це більш дипломатичний та менш негативний термін. Особливо в політиці чи бізнесі, слово “problem” іноді може бути занадто негативним. Щоб бути більш дипломатичним, використовують слово “issue”. “Issue” натякає на те, що проблему можна легко вирішити і ніхто не буде злитися. Інше значення “issue” – це просто “тема” або “предмет”. Також, “issue” може означати “випуск” журналу чи газети.

Trouble – менше пов’язане з рішеннями і більше з негативними емоціями, які виникають, коли трапляються погані речі. Часто використовується у фразі “in trouble”, означає труднощі, проблеми або неприємності. Коли людина або ситуація знаходиться “in trouble”, це означає, що вони переживають складні часи або знаходяться в неприємній ситуації.

Ці слова можуть використовуватися взаємозамінно, але важливо розуміти їхні відмінності та вибирати правильне слово в залежності від контексту. Завдяки їхнім схожим значенням, легко зрозуміти, чому вони можуть бути плутаними.

Підсумовуючи, “problem” стосується ситуацій, які потребують вирішення, “trouble” вказує на труднощі або неприємності, а “issue” частіше використовується для позначення більш абстрактних або складних проблем або питань, які потребують обговорення або вирішення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!