Пряма та непряма мова в англійській мові

Пряма та непряма мова в англійській мові

Коли ми спілкуємося з іншими людьми, ми часто передаємо їхні слова і думки. Проте як ми можемо правильно передати ці інформацію? В англійській мові для цього існують два способи: пряма та непряма мова. Якщо ви вмієте користуватися цими способами, ви зможете чітко та правильно передавати інформацію. Розглянемо визначення прямої та непрямої мови, їхні загальні правила та особливості, а також наведемо корисні таблиці та приклади, щоб допомогти вам зрозуміти ці поняття краще. Отже, пряма та непряма мова – це два способи передачі чужих слів або думок.

Пряма мова (Direct speech) – це спосіб передачі чужих слів або власних висловлювань, коли ми повторюємо слова, які були вимовлені, без будь-яких змін. У прямій мові використовують лапки і знаки пунктуації для позначення висловлювання на письмі.

Наприклад:

 • “I love chocolate,” said Emily. («Я люблю шоколад», – сказала Емілі)
 • “Do you want to come with me?” he asked. («Ти хочеш піти зі мною?» – запитав він)
 • “I will be there at 7 pm,” promised Sarah. («Я буду там о 7 вечора», – пообіцяла Сара)

Непряма мова (Indirect or Reported Speech) – передає загальний зміст висловлювання,  а не його точний текст. Зазвичай використовується у письмовій мові або при розповіді про думки або слова іншої людини. У такому випадку використовуються сполучники та прийменники, щоб зв’язати речення. Лапки не використовуються. Ось декілька прикладів:

Наприклад:

 • Emily said that she loved chocolate. (Емілі сказала, що любить шоколад)
 • He asked if I wanted to come with him. (Він запитав, чи я хочу піти з ним)
 • Sarah promised that she would be there at 7 pm. (Сара пообіцяла, що буде там о 7 вечора)

Узгодження часів в прямій та непрямій мові 

Часи в прямій мові та непрямій мові змінюються в залежності від типу речення, того, як час дієслово співвідноситься з моментом мовлення та того, чи зберігається часова характеристика дієслів при перенесенні речення в непряму мову. Нижче наведена таблиця з часами в прямій та непрямій мові з прикладами:

ЧасПряма моваНепряма мова
Present Simple“I like pizza.”She says that she likes pizza.
Present Continuous“I am playing tennis.”He says that he is playing tennis.
Present Perfect“I have seen that movie.”They say that they have seen that movie.
Past Simple“I went to the store.”He told me that he went to the store.
Past Continuous“I was watching TV.”She said that she was watching TV.
Past Perfect“I had finished my work.”He said that he had finished his work.
Future Simple“I will go to the party.”She says that she will go to the party.
Future Continuous“I will be studying tomorrow.”He says that he will be studying tomorrow.
Future Perfect“I will have finished my project.”They say that they will have finished their project.
Present Perfect Continuous“I have been studying for hours.”She said that she had been studying for hours.
Past Perfect Continuous“I had been waiting for two hours.”He said that he had been waiting for two hours.
Future Perfect Continuous“I will have been working for 8 hours.”They say that they will have been working for 8 hours.

Зміни займенників та прислівників

При переході від прямої мови до непрямої мови, деякі займенники прислівники часу та місця та змінюються. Зауважимо, що непряма мова зазвичай використовується для передачі більш формальної або офіційної інформації.  Розглянемо таблицю із самими частими змінами, які відбуваються при переході від прямої до не прямої мови.

Пряма моваНепряма мова
thisthat (цей стає той)
thesethose (ці стають ті)
nowthen (зараз стає тоді)
todaythat day (сьогодні стає того дня)
tomorrowthe next/following day (завтра стає наступного дня)
the day after tomorrowin two days (післязавтра стає через два дні)
yesterdaythe day before (вчора стає днем раніше)
the day before yesterdaytwo days before (позавчора стає два дні тому)
agobefore (назад стає до)
herethere (тут стає там)
this weekthat week (цього тижня стає того тижня)
last weekthe previous week (минулого тижня стає попереднього тижня)


Прохання та накази у прямій та непрямій мові англійською

В англійській мові для висловлення прохань та наказів використовуються різні вирази та конструкції. Давайте розглянемо кожен з них окремо.

 1. Прохання в непрямій мові:

Для вираження прохання в непрямій мові можна використовувати такі конструкції:

 • Could you (please)…?
 • Would you (mind)…?
 • I was wondering if you could…
 • Do you think you could…?

Наприклад:

 • Пряма мова: “Can you help me with my homework, please?” Непряма мова: “Could you help me with my homework, please?”
 • Пряма мова: “Would you pass me the salt, please?” Непряма мова: “Could you pass me the salt, please?”
 • Пряма мова: “Can you lend me some money?” Непряма мова: “I was wondering if you could lend me some money.”
 1. Накази в непрямій мові:

Для вираження наказів в непрямій мові можна використовувати такі конструкції:

 • I’d like you to (do something).
 • Could you (do something), please?
 • Would you (do something), please?
 • Can you (do something), please?
 • It would be great if you could (do something).

Наприклад:

 • Пряма мова: “Clean your room!” Непряма мова: “Could you please clean your room?”
 • Пряма мова: “Stop talking!” Непряма мова: “I’d like you to stop talking.”
 • Пряма мова: “Give me the report by Friday!” Непряма мова: “It would be great if you could give me the report by Friday.”

Заперечення у прямій та непрямій мові англійською

Заперечення у прямій мові в англійській використовуються для відхилення інформації, яку говорить співрозмовник. У непрямій мові заперечення використовуються для передачі інформації про те, що інший говорив неправду або щоб висловити свою незгоду з інформацією, яку було сказано.

Основні слова для висловлення заперечення в прямій мові:

 • No (наприклад: No, I don’t agree.)
 • Don’t (наприклад: I don’t believe you.)
 • Can’t (наприклад: I can’t believe that’s true.)
 • Won’t (наприклад: I won’t accept that.)

Основні слова для висловлення заперечення в непрямій мові:

 • He/she said that he/she didn’t agree. (Він/вона сказав/ла, що не згоден/на.)
 • He/she said that he/she didn’t believe me. (Він/вона сказав/ла, що мені не вірить.)
 • He/she said that he/she couldn’t believe it was true. (Він/вона сказав/ла, що не може вірити, що це правда.)
 • He/she said that he/she wouldn’t accept it. (Він/вона сказав/ла, що не прийме це.)

Зверніть увагу, що в непрямій мові використовуються дієслова у минулому часі (said, told) і додатково особа, яка говорить (he/she). Також заперечення можна виражати за допомогою слів, таких як “deny” (заперечувати) та “refuse” (відмовлятись).

Питальні речення у прямій та не прямій англійській мові

У питальних реченнях в англійській мові порядок слів зазвичай змінюється, щоб позначити питальну інтонацію. Загальна структура питального речення в англійській мові виглядає наступним чином:

 • Question word (if used) + Auxiliary verb + Subject + Main verb + Object + Other elements

Основні елементи у питальних реченнях в англійській мові:

 • Question word: Це слово, яке починає питання (who, what, where, when, why, how).
 • Auxiliary verb: Допоміжне дієслово, яке використовують для утворення питання. Зазвичай використовують допоміжні дієслова do, does, did, is, am, are, was, were, have, has, had, can, could, should, would, will, must.
 • Subject: Підмет, про який йдеться в питанні.
 • Main verb: Основне дієслово в реченні.
 • Object: Об’єкт, який безпосередньо стосується дії.
 • Other elements: Інші елементи речення, які можуть включати прийменники, прислівники, фрази часу і т.д.

Наприклад, розглянемо питальне речення зі словом-питанням “what“:

 • Пряма мова: “What did you do yesterday?” (Що ти робив вчора?)
 • Непряма мова: She asked me what I had done the day before. (Вона запитала мене, що я робив попереднього дня.)

Наприклад:

 • Do you like coffee? (Чи ви любите каву?)
 • Where is the nearest gas station? (Де найближча заправка?)

У непрямій мові, порядок слів не змінюється, але використовуються питальні займенники та наречення, такі як who, what, where, when, why, how.

Наприклад:

 • She asked me if I liked coffee. (Вона запитала мене, чи мені подобається кава.)
 • He wanted to know where the nearest gas station was. (Він хотів дізнатися, де знаходиться найближча заправка.)

Також, в непрямій мові можуть використовуватися спеціальні запитання для запитання про певні аспекти інформації, наприклад:

 • Can you tell me what time it is? (Чи можете ви сказати мені, скільки годин?)
 • Do you know where I can find a good restaurant? (Ви знаєте, де я можу знайти хороший ресторан?)

У цих випадках, порядок слів залишається незмінним, але використовуються спеціальні слова для запитання про конкретні деталі.

Пряма та непряма мова в англійській мові при поздоровленні, привітанні, прощанні

При поздоровленні, привітанні та прощанні в англійській мові використовуються різні вирази та формули в прямій та непрямій мові.

У прямій мові (direct speech) використовуються точні слова та фрази, які сказав співрозмовник:

Пряма моваНепряма мова
“Hello, how are you?”He greeted me and asked how I was.
“Congratulations on your graduation!”She congratulated me on my graduation.
“Goodbye, have a nice day!”He said goodbye and wished me a nice day.

У непрямій мові (indirect speech) вживаються інші фрази та конструкції, щоб передати той самий зміст, але в більш формальній формі. Зазвичай, при непрямій мові використовуються дієслова “say” або “tell” у певному часі, але не завжди. Далі йде займенник або іменник, який вказує на особу, яка говорить, а потім відбувається перехід на питання/поздоровлення/прощання.

Наприклад:

 • Пряма мова: “Congratulations on your promotion, John! You deserve it!”
 • Непряма мова: He congratulated John on his promotion, saying he deserved it.

При поздоровленні та прощанні також можуть вживатися стандартні вирази, які використовуються в більш неофіційних ситуаціях. Наприклад:

Пряма моваНепряма мова
“Hi! How’s it going?”He said hi and asked how things were going.
“Good to see you again!”She said it was nice to see me again.
“Take care, see you soon!”He said goodbye and said he would see me soon.

Відео – REPORTED SPEECH: Verb Tense Changes | Direct and Indirect Speech in English

Spread the love

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!