30 способів сказати “Wait” в англійській мові

Best Ways to Express "Wait" in English

Альтернативні способи сказати «Wait» англійською

Одним із слів яке ми часто чуємо в англійській мові це  “wait” [weɪt].  В англійській мові воно може вживатися як дієслово або як іменник. Як дієслово, воно означає процес очікування,  Наприклад: We’re waiting for the bus. Як іменник, воно означає період часу, коли ти не можеш робити свої справи. Наприклад: This wait seemed eternal. У англійській мові є багато альтернативних фраз та синонімів для слова “wait”. Деякі із популярних синонімів: stay, linger, await, remain, bide, hold on, sit tight, expect, delay, pause, halt, stop, postponement, deferment, etc. В цій статті розглянемо різні альтернативні способи щоб заміти “Wait”, а також детальніше його синоніми. Орім того розглянемо пояснення та приклади використання.

30 способів сказати “Wait”

Pause for a moment – Зупиніться на хвилинку.

 • Пояснення: ввічливий та офіційний спосіб попросити коротку перерву чи момент тиші.
 • Приклад: “Could you please pause for a moment while I gather the necessary information?” – “Чи не могли б ви зупинитися на хвилинку, поки я збираю потрібну інформацію?”

Kindly wait a while – Будь ласка, зачекайте трохи.

 • Пояснення: ніжний та чемний вираз, щоб попросити про терпіння.
 • Приклад: “Kindly wait a while; I’ll be with you shortly.” – “Будь ласка, зачекайте трохи; я скоро буду з вами.”

Please remain on hold – Залишайтеся на лінії.

 • Пояснення: часто використовується під час телефонних розмов, вказуючи, що людина повинна чекати подальшої допомоги.
 • Приклад: “Thank you for calling. Please remain on hold, and we will connect you shortly.” – “Дякуємо за дзвінок. Залишайтеся на лінії, і ми скоро з’єднаємо вас.”

I need a brief moment – Мені потрібна коротка хвилинка.

 • Пояснення: прямий та лаконічний спосіб повідомити про потребу у короткій паузі.
 • Приклад: “I need a brief moment to review the document before we proceed.” – “Мені потрібна коротка хвилинка, щоб переглянути документ перед тим, як ми продовжимо.”

Could you give me a second? – Чи не могли б ви дати мені секунду?

 • Пояснення: невимушений, але ввічливий запит на момент часу людини.
 • Приклад: “Could you give me a second to double-check the details?” – “Чи не могли б ви дати мені секунду, щоб перевірити деталі?”

Allow me a short pause – Дозвольте мені коротку паузу.

 • Пояснення: більш офіційний спосіб попросити про момент перерви.
 • Приклад: “Please allow me a short pause to address this issue.” – “Дозвольте мені коротку паузу, щоб вирішити це питання.”

Hang tight for a minute – Почекайте хвилинку.

 • Пояснення: неофіційний та дружній вираз, який часто використовується у невимушених ситуаціях.
 • Приклад: “Hang tight for a minute; I’ll grab the necessary documents.” – “Почекайте хвилинку; я принесу необхідні документи.”

I’m just taking a quick break – Я просто роблю коротку перерву.

 • Пояснення: вказує на коротку перерву чи паузу в діяльності.
 • Приклад: “I’m just taking a quick break; I’ll be back in a moment.” – “Я просто роблю коротку перерву; я повернуся за момент.”

Hold your position briefly – Зачекайте недовго.

 • Пояснення: більш офіційний спосіб попросити когось зачекати протягом короткого періоду.
 • Приклад: “Hold your position briefly while I address this issue.” – “Зачекайте недовго, поки я вирішую це питання.”

Please, a moment of your time – Будь ласка, хвилинку вашого часу.

 • Пояснення: ввічливе прохання приділити короткий проміжок уваги.
 • Приклад: “Could I have a moment of your time to discuss the upcoming project?” – “Чи могли б ви приділити мені хвилинку свого часу, щоб обговорити майбутній проєкт?”

A momentary pause, if you will – Хвилинна пауза, якщо можна

 • Пояснення: витончений спосіб попросити про коротке переривання, часто використовується в офіційних або професійних умовах.
 • Приклад: “Allow for a momentary pause, if you will, while I address this matter.” – “Дозвольте хвилинку паузи, якщо можна, поки я вирішую це питання.”

Let me catch my breath – Дайте мені перевести подих

 • Пояснення: припускає потребу в моменті для відпочинку або зібратися з думками, перш ніж продовжувати.
 • Приклад: “That was quite a discussion. Let me catch my breath before we move on.” – “Це була досить напружена дискусія. Дайте мені перевести подих, перш ніж ми продовжимо.”

I’ll be right back with you – Я швидко повернуся до вас

 • Пояснення: обіцяє швидке повернення чи переривання, перш ніж продовжити розмову чи завдання.
 • Приклад: “I’ll be right back with you after I check on the status of your request.” – “Я швидко повернуся до вас, щойно перевірю статус вашого запиту.”

Just a short delay, please – Просто коротка затримка, будь ласка

 • Пояснення: чітко повідомляє, що потрібна коротка перерва чи пауза.
 • Приклад: “Just a short delay, please. I need to confirm a few details before we proceed.” – “Просто коротка затримка, будь ласка. Мені потрібно підтвердити кілька деталей, перш ніж ми продовжимо.”

One moment, I’ll be swift – Одну хвилинку, я буду швидким

 • Пояснення: передає намір діяти швидко після короткої паузи.
 • Приклад: “One moment, I’ll be swift in resolving this issue for you.” – “Хвилинку, я швидко вирішу цю проблему для вас.”

Stay tuned for a while – Залишайтеся на лінії деякий час

 • Пояснення: грайливий спосіб попросити когось зачекати з терпінням.
 • Приклад: “Stay tuned for a while; I’m almost done with this task.” – “Залишайтеся на лінії деякий час; я майже закінчив це завдання.”

In a short while, I’ll return – Незабаром я повернуся

 • Пояснення: запевняє людину, що мовець незабаром повернеться.
 • Приклад: “In a short while, I’ll return to assist you with your inquiry.” – “Незабаром я повернуся, щоб допомогти вам з вашим запитом.”

I’m attending to something; be patient – Я зайнятий чимось; будьте терплячі

 • Пояснення: пояснює, що мовець наразі зайнятий, але незабаром повернеться.
 • Приклад: “I’m attending to something; please be patient, and I’ll address your concerns soon.” – “Я зайнятий чимось; будь ласка, будьте терплячі, і я скоро відповім на ваші питання.”

Hold on tight; I’ll be prompt – Тримайтеся; я буду швидким

 • Пояснення: заохочує людину зачекати з терпінням, запевняючи про швидке повернення.
 • Приклад: “Hold on tight; I’ll be prompt in providing the necessary information.” – “Тримайтеся; я швидко надам вам необхідну інформацію.”

I’m momentarily occupied; bear with me – Я тимчасово зайнятий; почекайте трохи

 • Пояснення: повідомляє, що мовець наразі зайнятий, але просить зачекати.
 • Приклад: “I’m momentarily occupied; please bear with me while I finish this task.” – “Я тимчасово зайнятий; будь ласка, почекайте трохи, поки я закінчу це завдання.”

Please, a moment’s patience – Будь ласка, хвилинку терпіння

 • Пояснення: ввічливе прохання зачекати короткий проміжок часу.
 • Приклад: “Please, a moment’s patience; I’m resolving the issue as quickly as possible.” – “Будь ласка, хвилинку терпіння; я вирішую проблему якомога швидше.”

I’ll be at your service in a minute – Я буду до ваших послуг за хвилину

 • Пояснення: Обіцяє швидку допомогу чи увагу протягом короткого проміжку часу.
 • Приклад: “I’ll be at your service in a minute; just need to finalize a few things.” – “Я буду до ваших послуг за хвилину; мені просто потрібно завершити кілька справ.”

I’m in the midst of something; please wait – Я зараз зайнятий чимось; будь ласка, зачекайте

 • Пояснення: Повідомляє, що мовець наразі зайнятий, але незабаром звернеться до людини.
 • Приклад: “I’m in the midst of something; please wait for a moment, and I’ll be right with you.” – “Я зараз зайнятий чимось; зачекайте хвилинку, і я буду з вами.”

Hold steady for a brief moment – Ненадовго затримайтеся

 • Пояснення: Заохочує людину утримати свою позицію протягом короткого проміжку часу.
 • Приклад: “Hold steady for a brief moment; I need to check the accuracy of this information.” – “Потримайтеся коротку мить; мені потрібно перевірити точність цієї інформації.”

Just a fleeting moment, please – Лише короткий момент, будь ласка

 • Пояснення: Просить дуже короткий проміжок часу для очікування.
 • Приклад: “Just a fleeting moment, please, as I finalize the last details.” – “Просто миттєвий момент, будь ласка, поки я завершую останні деталі.”

I’ll get back to you shortly – Я швидко повернуся до вас

 • Пояснення: Запевняє людину, що мовець відповість або надасть інформацію протягом короткого проміжку часу.
 • Приклад: “I’ll get back to you shortly with the requested information.” – “Я швидко повернуся до вас з запитуваною інформацією.”

Give me a second to collect my thoughts – Дайте мені секунду, щоб зібратися з думками

 • Пояснення: Висловлює потребу в моменті, щоб подумати чи зібрати свої ідеї перед продовженням.
 • Приклад: “Give me a second to collect my thoughts on this matter.” – “Дайте мені секунду, щоб зібратися з думками щодо цієї справи.”

I’ll be with you in a jiffy – Я буду з вами за мить

 • Пояснення: Легковажний та неофіційний спосіб пообіцяти швидку допомогу.
 • Приклад: “Just hold on; I’ll be with you in a jiffy.” – “Просто зачекайте; я буду з вами за мить.”

Hold the fort; I won’t be long – Тримайте позицію; я ненадовго

 • Пояснення: Заохочує людину зачекати та втримати свою позицію із запевненням швидкого повернення.
 • Приклад: “Hold the fort; I won’t be long, just finishing up a task.” – “Тримайте позицію; я ненадовго, просто закінчую одне завдання.”

I’ll be quick, just a moment – Я буду швидким, просто хвилинка

 • Пояснення: Запевняє людину у швидкому вирішенні справи чи поверненні.
 • Приклад: “I’ll be quick; just give me a moment to finalize this.” – “Я буду швидким; просто дайте мені хвилинку, щоб завершити це.”

Синоніми “Wait” в англійській мові

Await – Чекати

 • Пояснення: Чекати події або чогось.
 • Приклад: “I eagerly await your response to the proposal.” – “Я з нетерпінням чекаю вашої відповіді на пропозицію.”

Hang on – Почекати

 • Пояснення: Почекати короткий проміжок часу.
 • Приклад: “Hang on for a moment; I’ll be right back with the documents.” – “Почекайте хвилинку; я зараз повернуся з документами.”

Stay – Залишатися

 • Пояснення: Залишатися в певному місці чи стані.
 • Приклад: “Stay here while I go grab the necessary items.” – “Залишайтеся тут, поки я принесу необхідні речі.”

Remain – Залишатися

 • Пояснення: Продовжувати залишатися в певному стані чи умовах.
 • Приклад: “Please remain on the line; your call is important to us.” – “Будь ласка, залишайтеся на лінії; ваш дзвінок важливий для нас.”

Loiter – Байдикувати

 • Пояснення: Марнувати час або повільно ходити, часто вказуючи на відсутність мети.
 • Приклад: “The students tend to loiter in the hallway between classes.” – “Учні схильні байдикувати в коридорах між уроками.”

Line up – Вистроюватися в чергу

 • Пояснення: Чекати в черзі або вистроюватися в чергу.
 • Приклад: “Let’s line up and wait for our turn to enter the venue.” – “Давайте вишикуємося в чергу і почекаємо нашої черги, щоб увійти.”

Hold – Чекати

 • Пояснення: Тримати в певному стані, часто тимчасово.
 • Приклад: “Hold the line while I check the availability.” – “Почекайте, поки я перевірю наявність.”

Pause – Пауза

 • Пояснення: Тимчасово припинити або перервати дію.
 • Приклад: “Let’s pause for a moment and reconsider our approach.” – “Зробімо паузу та переосмислимо наш підхід.”

Abide – Терпіти, Дотримуватися

 • Пояснення: Приймати або терпіти, чекаючи певного результату.
 • Приклад: “We must abide by the decision and wait for further instructions.” – “Ми маємо підкоритися рішенню та чекати подальших вказівок.”

Endure – Терпіти, Витримати

 • Пояснення: Витримати або перенести період очікування.
 • Приклад: “We’ll have to endure the delay; there’s no other option.” – “Нам доведеться терпіти затримку; іншого варіанту немає.”

Hold off – Відкласти

 • Пояснення: Відкласти або перенести дію.
 • Приклад: “Let’s hold off on making a decision until we have more information.” – “Відкладімо прийняття рішення, доки не отримаємо більше інформації.”

Linger – Затримуватися

 • Пояснення: Залишатися на місці довше, ніж потрібно, часто задля задоволення.
 • Приклад: “We decided to linger in the park and enjoy the beautiful weather.” – “Ми вирішили затриматися в парку та насолодитися гарною погодою.”

Sit tight – Сидіти спокійно

 • Пояснення: Залишатися на місці та терпляче чекати.
 • Приклад: “Sit tight; I’ll be back with your order shortly.” – “Сидіть спокійно; я скоро повернуся з вашим замовленням.”

Suspend – Призупинити

 • Пояснення: Тимчасово зупинити або перервати.
 • Приклад: “We may need to suspend the project temporarily due to unforeseen circumstances.” – “Нам, можливо, доведеться тимчасово призупинити проект через непередбачені обставини.”

Hold out – Витримати

 • Пояснення: Витримати або терпляче чекати певного результату.
 • Приклад: “Hold out a bit longer; the results will be worth the wait.” – “Ще трохи витримайте; результати варті очікування.”

Delay – Затримка

 • Пояснення: Навмисно відкласти або перенести дію.
 • Приклад: “The flight was delayed, so we had to wait at the airport.” – “Рейс було затримано, тому нам довелося чекати в аеропорту.”

Reserve – Зарезервувати

 • Пояснення: Відкласти або залишити для певної мети.
 • Приклад: “I’ve reserved a table for us, so we don’t have to wait for seating.” – “Я зарезервував для нас стіл, тому нам не доведеться чекати місця.”

Postpone – Перенести

 • Пояснення: Відкласти або перенести подію чи дію на пізніший час.
 • Приклад: “We decided to postpone the meeting until everyone could attend.” – “Ми вирішили перенести зустріч, доки всі не зможуть бути присутніми.”

Hold back – Стримувати

 • Пояснення: Утримуватися від продовження чи дій.
 • Приклад: “Hold back for a moment and let others have a chance to speak.” – “Затримайтеся на хвилинку та дайте іншим шанс висловитися.”

Stay put – Залишатись на місці

 • Пояснення: Залишатися на одному місці, не рухаючись.
 • Приклад: “Stay put while I go grab the keys; we’ll leave shortly.” – “Залишайтеся на місці, поки я принесу ключі; ми скоро вирушимо.”

Expect – Очікувати

 • Пояснення: Мати надію чи бути впевненим, що щось станеться.
 • Приклад: “We expect the meeting to start on time.” – “Ми очікуємо, що зустріч почнеться вчасно.”

Wait for – Чекати на

 • Пояснення: Зачекати прибуття або настання когось чи чогось.
 • Приклад: “We are waiting for the delivery of the package.” – “Ми чекаємо на доставку посилки.”

Anticipate – Передбачати

 • Пояснення: Передбачати або чекати, що щось станеться.
 • Приклад: “We anticipate that the storm will pass by tomorrow morning.” – “Ми передбачаємо, що завтра вранці буря пройде.”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!