Синоніми в англійській мові: визначення, правила та вправа

Synonym Definition & Meaning

Що таке синоніми в англійській мові? Приклади, правила та вправи

Синоніми – це важливий елемент будь-якої мови, який допомагає нам робити наше мовлення більш різноманітним і виразним. Синоніми – це слова, що мають схожі значення, але по різному пишуться (наприклад: Big (великий) та Large (великий). В англійській мові вони грають особливо важливу роль, допомагаючи нам точніше виразити наші думки, почуття та ідеї. Спроможність використовувати синоніми належним чином може підвищити рівень вашого мовлення та зробити його більш ефективним. У цій статті ми розглянемо важливість використання синонімів в англійській мові та надамо деякі поради щодо їх правильного вживання. Ознайомившись із теорією пропонуємо закріпити її на практиці в кінці статті.

Які граматичні правила потрібно знати про синоніми в англійській мові?

Граматичні правила, пов’язані з використанням синонімів в англійській мові, в основному відносяться до коректності вживання інших складових мови в контексті речення. Ось деякі важливі граматичні аспекти, які потрібно знати:

 1. Частка мови: Синоніми – це слова або фрази, тому вони використовуються у мовленні так само, як і будь-які інші слова відповідного частку мови. Наприклад, якщо ви замінюєте слово “happy” (щасливий) на “joyful” (радісний), вони залишаються прикметниками.
  • She is very happy. (Вона дуже щаслива.)
  • She is very joyful. (Вона дуже радісна.)
 2. Граматична зіставленість: Вибираючи синонім для слова в реченні, слід звертати увагу на граматичну зіставленість. Тобто, синоніми повинні відповідати граматичним правилам речення, в якому вони вживаються.
  • She quickly finished her homework. (Вона швидко закінчила свою домашню роботу.)
  • She rapidly finished her homework. (Правильно, оскільки “quickly” і “rapidly” – це синоніми, які відповідають за значення “швидко”.)
 3. Форми дієслова: У випадку синонімів для дієслів важливо, щоб вони відповідали правильним формам часу, особи та числа в реченні.
  • She sings beautifully. (Вона співає красиво.)
  • She performs beautifully. (Правильно, оскільки “sings” і “performs” – це синоніми для “співати” в даному контексті.)
 4. Контекст: Граматичні правила також враховують контекст вживання синонімів. Один і той самий синонім може відповідати одному контексту, але бути некоректним в іншому.
  • The cat swiftly climbed the tree. (Кіт швидко піднявся на дерево.)
  • The cat swiftly swims in the river. (Некоректно, оскільки “swims” не пасує до контексту, де потрібно описати рух по суші.)

Загальні граматичні правила англійської мови залишаються незмінними, коли ви використовуєте синоніми. Головна різниця полягає у виборі слова або фрази, яка найкраще передає вашу думку або інтенцію в конкретному контексті.

Приклади синонімів в англійській мові

Розглянемо прикладів найпопулярніших синонімів в англійській мові:

 1. Happy (щасливий) – Joyful (радісний)
  • She was so happy to see her old friend.
  • She felt joyful when she received the good news.
 2. Big (великий) – Large (великий)
  • That’s a big house.
  • It’s a large building.
 3. Fast (швидкий) – Quick (швидкий)
  • The car is very fast.
  • He is quick to respond to emails.
 4. Angry (сердитий) – Mad (сердитий)
  • She got angry when he was late.
  • He was mad at his brother for borrowing his phone.
 5. Beautiful (красивий) – Gorgeous (чудовий)
  • The sunset was so beautiful.
  • She looked absolutely gorgeous in her wedding dress.
 6. Smart (розумний) – Intelligent (розумний)
  • He’s a smart student.
  • She’s known for being highly intelligent.
 7. Tired (втомлений) – Exhausted (втомлений)
  • After a long day at work, he felt tired.
  • She was completely exhausted after the marathon.
 8. Nice (приємний) – Pleasant (приємний)
  • He is a nice person.
  • The weather was pleasant for a picnic.
 9. Hurry (поспішати) – Rush (поспішати)
  • We need to hurry to catch the train.
  • He rushed to finish his assignment on time.
 10. Start (початок) – Begin (початок)
  • Let’s start the meeting.
  • We can begin the project tomorrow.

Ці приклади ілюструють, як синоніми можуть вживатися в різних контекстах та заміняти одне одного, збагачуючи мовлення та допомагаючи точніше виразити думки та почуття.

Вправа – Знаходження синонімів

До наступних слів, написаних з великої букви, знайдіть синоніми.

He LOOKS at himself in the glass

Ships and AIRCRAFTS are often equipped with radio telephones

Hemingway is a FAMOUS writer

The children know that the sun RISES in the east

The teacher ASKED why he had missed so many classes

I don’t want to know what they are TALKING about

The game they LIKED best was writing short stories of their own

My friend was sorry as his father was DEAD

My friends can use my notes when they are ILL

Our classes usually ARE OVER at 7 in the evening

She said that she WAS GOING to live in London

He thought that he was very SILLY

They had a big house and AT THE BACK OF it there was a small lake

TWO HUNDRED YEARS ago the square yard was very clean

I am not going to write any more NOW

We shall be REACHING the station in 15 minutes

She saw at once that something terrible had HAPPENED

She became angry and BEGAN to shout at them

They BEGAN to work together twenty years ago

We took the book last week and now we must GIVE it back

Усвідомлення та вміння користуватися синонімами – це ключовий аспект успішного володіння англійською мовою. Вони роблять наше мовлення більш різноманітним, допомагаючи нам точніше виразити наші думки та емоції. Проте важливо також пам’ятати, що не кожен синонім може бути використаний у будь-якому контексті. Граматичні та семантичні особливості слова важливі для визначення правильного синоніму. Тому, розвиваючи своє володіння англійською мовою, слід навчитися використовувати синоніми відповідно до граматичних правил та контексту, щоб зробити ваше мовлення більш ефективним та виразним.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!