Крапка з комою в англійській мові: правила та приклади

A Guide to Using Semicolons

Крапка з комою в англійській мові: правила та приклади використання

Крапка з комою (Semicolon) (;) – це знак пунктуації, який  використовується для сполучення незалежних речень в одному складносурядному реченні. Крапка з комою це той знак  пунктуації, який вживається рідше в англійській мові у порівнянні із комою чи крапко, але цей знак вказує на паузу, довшу при комі, але коротшу за паузу при крапці. Крапка з комою дає можливість поєднувати окремі речення в єдине ціле і таким чином краще представляти зміст речення. В цій статті розглянемо основні правила використання розділового знаку – крапка з комою в англійській мові, приклади використання щоб ви будували та писали речення правильно.

Основні правила використання крапки з комою в англійській мові

Об’єднання незалежних речень без сполучника

Одним із основних способів використання крапки з комою є з’єднання речень, які мають схожий зміст чи тему. Це дає можливість замінити крапку, а також потребу в використанні додаткових сполучників (наприклад, «and» або «but»). Наприклад:

 • Наприклад: She finished the report; her colleague checked it for errors.
 • Наприклад: The weather is warm; summer is finally here.

Розділення елементів у списку

Крапку з комою часто використовують для розділення елементів у списку, якщо ці елементи містять коми, наприклад, для перерахування міст і штатів. Це допомагає уникнути непорозумінь і підвищує ясність написання речень.

 • Наприклад: My travel destinations for the year include Paris, France; Rome, Italy; and Barcelona, Spain.
 • Наприклад: The conference attendees came from London, England; Berlin, Germany; and Rome, Italy.

З’єднання самостійних речень із перехідними словосполученнями

При поєднанні незалежних речень з перехідними словосполученнями, такими як “however” (проте), “therefore” (тому) або “as a result” (в результаті), перед перехідною фразою використовується крапка з комою, щоб зберегти правильну граматичну структуру. Кома зазвичай ставиться після перехідної фрази чи слова.

 • Наприклад: She excelled in the interview; consequently, she secured the job.
 • Наприклад: She was not feeling well; however, she decided to attend the meeting.

Для уточнення складних списків

У складних списках, де елементи містять коми, можна використовувати крапки з комою, щоб уникнути плутанини та забезпечити чітке виділення кожного елемента.

 • Наприклад: The workshop covered topics like time management, a crucial skill for success; effective communication, an essential aspect of teamwork; and problem-solving, a key competency in professional settings.

Для поєднання речень із сполучниками

Використовуйте крапку з комою для поєднання незалежних речень, які мають схожий зміст, із сполучником, якщо речення може бути заплутаним з комою.

 • Наприклад: She loves to travel, especially to exotic places; however, she hates flying

Для покращення  читабельності 

У випадках, коли два головних речення представляють контраст або рівновагу, крапка з комою може бути використана, щоб вказати значення зв’язку між ними, що додає глибини вашому написанню, що виходить за рамки простої конструкції речення.

 • Наприклад: Some people prefer dogs; others like cats.

Для балансу речень 

Коли ви пишете два речення, які мають протилежний або рівний сенс. Крапка з комою допомагає показати, що ці два речення пов’язані, але не залежать одне від одного.  Наприклад:

 • Наприклад: The sunrise was breathtaking; the sunset was even more so.

Розділення відносних дієприкметників

Крапку з комою можна використовувати для розділення відносних дієприкметників, якщо їх використовують в складних конструкціях.

 • Наприклад: The book, which is on the top shelf, belongs to Sarah.

Уточнення додаткової інформації

Крапка з комою може використовуватися для виділення додаткової інформації, що вносить певні уточнення.

 • Наприклад: The scientist, an expert in her field, conducted groundbreaking research.

Розділення коротких незалежних речень

Хоча це менш звичайний випадок, крапку з комою можна використовувати для розділення коротких незалежних речень, якщо вони тісно пов’язані за змістом.

 • Наприклад: The meeting ended early; everyone was pleased with the outcome.

Як бачите із правил використання крапки із комою в англійській мові не таке складне. Крапка із комою (;) використовується для сполучення незалежних речень в одному складносурядному реченні, які пов’язані за змістом, без сполучника або зі сполучником, якщо речення може бути заплутаним з комою. Крапка із комою використовується для створення списку, в якому є коми, наприклад, для перерахування міст і штатів. Спробуйте перевірити себе на практиці нижче.

Вправа 1: Об’єднання незалежних речень

Прочитайте обидва речення. Визначте, як вони пов’язані між собою. Використайте крапку з комою для об’єднання цих речень так, щоб створити граматично правильну конструкцію. Перевірте свої відповіді з наданими правильними відповідями нижче.

 1. She enjoys hiking, she often explores the nearby trails.
 2. They visited the museum, they learned about ancient artifacts.
 3. I love reading, I find it relaxing.
 4. The sun was shining, the sky was clear.
 5. He enjoys playing chess, he participates in local tournaments.

Відповіді

 1. She enjoys hiking; she often explores the nearby trails.
 2. They visited the museum; they learned about ancient artifacts.
 3. I love reading; I find it relaxing.
 4. The sun was shining; the sky was clear.
 5. He enjoys playing chess; he participates in local tournaments.

Вправа 2: З’єднання самостійних речень із перехідними словосполученнями

Прочитайте обидва речення. З’ясуйте, чи є між ними логічний зв’язок. Виберіть правильне перехідне словосполучення (наприклад, “however,” “therefore,” “consequently,” “moreover”) для з’єднання цих речень. Використайте крапку з комою для об’єднання речень, додаючи обране перехідне словосполучення. Перевірте свої відповіді з наданими правильними відповідями нижче.

 1. The movie was interesting she fell asleep during it.
 2. The weather was hot they decided to go for a swim.
 3. She wanted to go out it was raining heavily.
 4. He studied hard for the exam he passed it successfully.
 5. The show was entertaining they stayed until the end.

Відповіді

 1. The movie was interesting; however, she fell asleep during it.
 2. The weather was hot; therefore, they decided to go for a swim.
 3. She wanted to go out; however, it was raining heavily.
 4. He studied hard for the exam; consequently, he passed it successfully.
 5. The show was entertaining; so, they stayed until the end.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!