Герундій (The Gerund)

Герундій (Gerund) – це неособова форма дієслова із закінченням -ing, яка має властивості дієслова й іменника. Як інфінітив, герундій називає дію або процес: reading — читання, listening — слухання. Як і дієслово, герундій має форми часу та стану. Герундій ніколи не вживається з артиклем або в множині. Українською мовою герундій може перекладатися як інфінітив, іменник, дієприслівник або присудок у підрядному реченні.

Форма герундіяАктивний станПасивний стан
Indefiniteдієслово + -ing (studying)being + дієслово + -ed / III форма (для неправильних дієслів) (being studied)
Perfecthaving + дієслово + -ed / III форма (having studied)having been + дієслово + -ed / III форма (having been studied)

Неозначена (Indefinite) форма герундія використовується:

  • для вираження дії, одночасної з дією, вираженою змістовим дієсловом у реченні;
  • для вираження дії безвідносно до якогось певного часу («взагалі»);
  • для вираження дії, що передує тій, що виражена змістовим дієсловом, зокрема після таких дієслів: to remember, to apologize, to excuse, to forget, to thank та після приймен­ників on, after,
  • після дієслів to intend, to suggest, to insist — герундій пе­редає майбутню дію відносно тої, що виражена змістовим дієсловом у реченні

Перфектна (Perfect) форма герундія позначає дію, що передує змістовим дієсловам у реченні.

Основні функції герундія:

  • Підмет (головний член речення)
  • Додаток (другорядний член речення)
  • Іменна частина складного присудка (головний член речення)
  • Обставина (Визначає місце, час, причину або образ дії)
Герундій чи інфінітив?ГерундійІнфінітив
Коли використовуються такі слова: agree, appear, arrange, care, claim, demand, deserve, fail, get, happen, hesitate, hope, intend+

(з to)

Використовується частка to для вираження мети+
Вживається після прийменників (наприклад of/ for/ about)+
Вживається після прикметників+
В реченні стоять такі сталі вирази: it is no use…, what is the use of…?, in addition to…, there’s no point in…+
У реченні є такі питальні слова, як who/which/what/how/where+
Вжита конструкція make/hear/feel/see/let + додаток+
Після дієслів hear/watch/listen/see+
Вжито такі слова, як begin, continue, hate, love, like, start (значення при цьому не змінюється)++
Слова після яких вживається інфінітив і герундій: remember, forget, stop, try (але при цьому змінюється сенс речення)++
Застосовується у ролі підмета+
У реченні є словосполучення spend/waste time+
Після go/admit/avoid/enjoy/consider/continue/fancy/discuss/dislike/finish+
Коли дієслово описує чиїсь вподобання+


Дієслова, після яких вживається тільки герундій

VerbsДієслова
acknowledge визнавати, підтверджувати
admit визнавати, допускати
advise радити
allow вирішувати, дозволяти
anticipate передбачати, очікувати
appreciate цінувати, оцінювати, бути вдячним
avoid уникати, ухилятися
be worth коштувати чого-небудь, заслуговувати
can not help не можу не, не можна ні (утриматися)
celebrate святкувати
consider розглядати, обмірковувати
defend захищати (ся), відстоювати
delay затримувати, відкладати
detest ненавидіти
discontinue припиняти, переривати
discuss обговорювати
dislike не любити
dispute сперечатися, сперечатися, ставити під сумнів
dread боятися, побоюватися
endure терпіти, витримувати
enjoy насолоджуватися
escape тікати, вирватися, позбутися, уникнути
evade ухилятися, уникати
explain пояснювати
fancy уявити, бажати, хотіти
fear боятися
feel like хотіти, збиратися
feign прикидатися, симулювати
finish закінчувати
forgive прощати
give up здаватися, відмовлятися
keep продовжувати
know ofзнати про
mention згадувати
mind заперечувати (тільки в питаннях і запереченнях)
miss нудьгувати
necessitate змушувати
omit пропускати, не включати
permit вирішувати, дозволяти
picture зобразити, уявляти собі
postpone відкласти, перенести
practice практикувати, займатися
prevent запобігати, перешкоджати, заважати
put off відкласти
recall згадувати
recollect згадувати, згадувати
recommend рекомендувати, радити
report повідомляти, доповідати
resent нагадувати, обурюватися
resist чинити опір, утримуватися
resume резюмувати, підбивати підсумок, відновлювати
risk ризикувати
shirk ухилятися, ухилятися
suggest пропонувати
support підтримувати, сприяти
tolerate терпіти, допускати
think ofдумати про
understand розуміти
urge спонукати, переконувати, наполягати
warrant гарантувати, ручатися

error: Content is protected !!