Злічувані та незлічувані іменники – практика

Countable and Uncountable Food. Countable - uncountable nouns exercises. Test

Злічувані та незлічувані іменники в англійській мові

Злічувані іменники в англійській мові (Count Nouns) – це іменники, які можна порахувати, вони можуть бути в однині або множині, із ними можна використовувати числівники. Наприклад, “apple” може бути “one apple” або “two apples”.

Незлічувані іменники (Non-Count Nouns) представляють собою речовини, концепції або об’єкти, які не можна порахувати та які зазвичай не мають форми множини. Це можуть бути рідини, порошки, гази, явища чи абстрактні поняття. Наприклад, “milk”, “sugar”, “happiness” не вживаються у множині, і ви не можете сказати “one milk” або “two sugars”, принаймні у традиційному розумінні.

Сьогодні розглянемо Count / Non-Count Food Partitives, тобто слова та фрази, які використовуються для опису кількості їжі. Для початку давайте швидко пригадаємо, різницю між злічуваними та незлічуваними іменниками. Потім вивчимо нові слова  їх значення та приклади використання, а на завершення виконаємо вправу із 20 запитають для закріплення знань.

Основні правила злічуваних та незлічуваних іменників

 1. Злічувані іменники (Count Nouns):
  • Вживаються для іменників, які можна порахувати.
  • Зазвичай вживаються з числівниками (one, two, three, etc.) або іншими словами, що вказують на кількість (a, an, many, few, several).

  Приклади:

  • “a loaf of bread”
  • “two cups of coffee”
  • “three eggs”
 2. Незлічувані іменники (Non-Count Nouns):
  • Вживаються для іменників, які представляють субстанцію чи абстрактну ідею, яку не можна точно порахувати.
  • Зазвичай вживаються без числівників або із словами, що вказують на кількість (some, any, much, little).

  Приклади:

  • “a glass of water” (Злічуване, оскільки можна порахувати стакани)
  • “some milk” (Незлічуване, бо молоко – абстрактна субстанція)
 3. Вживання артиклів:
  • Злічувані іменники, зазвичай, виколисують артиклі перед собою (a, an, the), в залежності від контексту та інтенції.
  • Незлічувані іменники можуть вживатися без артикля або із “some”, “any”.

  Приклади:

  • “a cup of tea” (злічуване)
  • “some sugar” (незлічуване)
 4. Одиниці вимірювання:
  • Злічувані іменники використовуються з конкретними одиницями вимірювання (pound, quart, dozen, etc.).
  • Незлічувані іменники можуть використовуватися без конкретних одиниць або з вживанням слова “some”, “any”.

  Приклади:

  • “a pound of cheese” (злічуване)
  • “some butter” (незлічуване)

Застосовуючи ці правила, ви можете краще розуміти, як вживати лічильні та не лічильні іменники, що допоможе вам вирішувати тестові завдання.

Злічувані та незлічувані іменники, які використовують для їжі

 1. Loaf:
  • Транскрипція: /loʊf/
  • Пояснення: Це слово вказує на одну частину великого цілого, таку як хліб чи м’ясна ковбаса.
  • Приклад: “I bought a loaf of bread for breakfast.”
 2. Teaspoon:
  • Транскрипція: /ˈtiːspuːn/
  • Пояснення: Це одиниця вимірювання для чайної ложки, що використовується для вимірювання кількості чаю або інших рідин.
  • Приклад: “Add a teaspoon of sugar to your tea.”
 3. Quart:
  • Транскрипція: /kwɔːrt/
  • Пояснення: Це одиниця об’єму, еквівалентна чотирьом пінтам або чверті галона.
  • Приклад: “She bought a quart of milk for the recipe.”
 4. Bunch:
  • Транскрипція: /bʌntʃ/
  • Пояснення: Група об’єктів, які зазвичай з’єднуються разом, такі як квіти чи банани.
  • Приклад: “I picked up a bunch of flowers for her birthday.”
 5. Container:
  • Транскрипція: /kənˈteɪnər/
  • Пояснення: Об’ємний об’єкт або посудина для зберігання або перевезення речей.
  • Приклад: “She bought a container of yogurt from the store.”
 6. Stick:
  • Транскрипція: /stɪk/
  • Пояснення: Довгий та тонкий об’єкт, часто вживається для масла або цукру.
  • Приклад: “Put a stick of butter in the pan.”
 7. Bag:
  • Транскрипція: /bæɡ/
  • Пояснення: М’яка посудина чи обгортка для зберігання чи перенесення речей.
  • Приклад: “She bought a bag of groceries at the store.”
 8. Half gallon:
  • Транскрипція: /hæf ˈɡælən/
  • Пояснення: Половина галона, одиниця об’єму, особливо використовується для вимірювання рідин.
  • Приклад: “He drank half a gallon of water after the workout.”
 9. Dozen:
  • Транскрипція: /ˈdʌzən/
  • Пояснення: Група з дванадцяти об’єктів чи одиниць.
  • Приклад: “She bought a dozen eggs from the market.”
 10. Pound:
  • Транскрипція: /paʊnd/
  • Пояснення: Одиниця ваги, еквівалентна приблизно 0.453 кілограма.
  • Приклад: “He ordered a pound of beef for the barbecue.”
 11. Tube:
  • Транскрипція: /tuːb/
  • Пояснення: Циліндричний об’єкт, часто використовується для косметики чи зубної пасти.
  • Приклад: “I bought a tube of toothpaste from the pharmacy.”
 12. Bottle:
  • Транскрипція: /ˈbɒtl/
  • Пояснення: Закритий контейнер для рідини, такий як вода або сік.
  • Приклад: “She opened a bottle of wine for the celebration.”
 13. Teaspoon:
  • Транскрипція: /ˈtiːspuːn/
  • Пояснення: Одиниця вимірювання для чайної ложки, зазвичай використовується для міряння кількості чаю чи цукру.
  • Приклад: “Add a teaspoon of sugar to your coffee.”
 14. Jar:
  • Транскрипція: /dʒɑːr/
  • Пояснення: Велика посудина з широким горлом та кришкою, часто використовується для зберігання консервів чи джему.
  • Приклад: “She bought a jar of pickles from the store.”
 15. Box:
  • Транскрипція: /bɒks/
  • Пояснення: Прямокутний контейнер для зберігання чи перенесення речей.
  • Приклад: “He received a box of chocolates as a gift.”
 16. Containers:
  • Транскрипція: /kənˈteɪnərz/
  • Пояснення: Більше ніж один контейнер, об’ємний об’єкт для зберігання чи перенесення речей.
  • Приклад: “The store sells various containers for food storage.”
 17. Cup:
  • Транскрипція: /kʌp/
  • Пояснення: Об’ємна одиниця, яка зазвичай використовується для вимірювання рідини.
  • Приклад: “She poured a cup of tea for her guest.”
 18. Quart:
  • Транскрипція: /kwɔːrt/
  • Пояснення: Одиниця об’єму, що дорівнює чотирьом пінтам чи чверті галона.
  • Приклад: “He needed a quart of milk for the recipe.”
 19. Pint:
  • Транскрипція: /paɪnt/
  • Пояснення: Одиниця об’єму, що дорівнює восьми унціям чи одній восьмині чверті галона.
  • Приклад: “She bought a pint of ice cream for dessert.”
 20. Head:
  • Транскрипція: /hed/
  • Пояснення: Часто вживається для вимірювання кількості тварин чи птахів.
  • Приклад: “He bought a head of lettuce for the salad.”

Вправа на використання злічуваних та незлічуваних іменники

Оберіть один із чотирьох варіантів відповідей. Кількість спроб виконання вправи не обмежена. Дана права призначення для навчання та перевірки знань.

0%
Countable and Uncountable Food. Countable - uncountable nouns exercises. Test

Practice. Count / Non-Count Food Partitives

Please go to the store and pick up a _______ of milk.

The _______ of toothpaste are located in the health and beauty section of the supermarket.

I need _______ eggs for the Easter egg hunt.

I need three _______ of yogurt from the dairy section.

I like to drink a _______ of mineral water after I exercise.

We need a _______ of rice to make our special chicken and rice dish.

Would you like a _______ of chocolate or vanilla ice cream?

If you want coffee with breakfast, you should buy a _______ of coffee tonight.

Order _______ Swiss cheese at the deli counter.

We need a _______ of orange juice for tomorrow morning.

Buy a _______ of chocolate chip cookies for dessert.

Pick up a _______ of soda for the party tonight.

Go get a _______ of bananas in the produce section at the front of  the store.

This recipe calls for a _______ of butter.

I want to make a peanut butter and jelly sandwich. But the _______ of peanut butter is empty.

Pick up _______ of whole wheat bread at the bakery.

My cat eats a _______ of tuna every day.

This recipe needs a _______ of salt.

I would like a large, green _______ of lettuce for tonight’s salad.

I need a _______ of ground beef to make hamburgers for the picnic.

Your score is

0%

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!