Як використовувати запитання та прийменники в англійській мові?

Підготовка до тесту з англійської мови: запитання та прийменники 

Покращуйте свої навички англійської мови за допомогою цього розробленого тесту, який охоплює різні аспекти питань і прийменників. Випробуйте себе, ставлячи запитання на тему “Do,” “Did,” “Does,” “Is,” та «Are», а також практичні завдання з кількома прийменниками.

0%

Practice. Questions (Do, Did, Does, Is, Are). Prepositions

What is the longest river _____ the world?

What _____ your parents going to do when they retire?

France is bigger ____ England

When _____ your parents first meet?

I _____ going to wash it tonight

_____ he playing tennis now?

_____ he play tennis last Sunday?

What have we got _____ dinner?

We _____ having dinner at the moment

Our hotel is fifty meters _____ the sea

They _____ going _____ a car this year

Look _____ that picture. Isn’t it beautiful?

_____ you wash it yesterday ?

What time _____ Maria usually arrive at school?

_____ you have a dinner at this time every evening?

Your score is

0%

Питання з Do, Did, Does, Is і Are

У цьому розділі перевірте свої знання щодо формування запитань за допомогою поданих допоміжних дієслів – Do, Did, Does, Is і Are. Перевірте своє розуміння правильного вживання цих дієслів у різних часах і ситуаціях.

Запитання 1: Заповніть пропуск відповідною формою дієслова “to be.

  • ” _______ you ready for the challenge?

Запитання 2: Виберіть правильне допоміжне дієслово для запитання.

  • _______ Jane like her job?

Запитання 3: Подане твердження перепишіть у вигляді запитання.

  • Linda played soccer in high school

Запитання 4: Визначте помилку в запитанні та виправте її.

  • Are Peter happy with his new job?

Прийменники

Prepositions are essential elements of the English language, as they assist in linking nouns, pronouns, and phrases with other words in a sentence. In this section, examine your knowledge of common prepositions and their appropriate usage.

Запитання 5: Заповніть пропуск відповідним прийменником.

  • She left her keys _______ the kitchen counter

Запитання 6: Виберіть правильний прийменник, щоб завершити речення.

  • They are going to movies _______ Saturday night

Запитання 7: Визначте правильний прийменниковий зв’язок у поданому реченні.

  • The cat jumped off the table and hid under the chair

Запитання 8: Знайди помилку та виправ прийменник у реченні.

  • Please put the books in beside the bookshelf

Правильні відповіді

Відповідь 1: Are you ready for the challenge?

Відповідь 2: Does Jane like her job?

Відповідь 3: Did Linda play soccer in high school?

Відповідь 4: Is Peter happy with his new job?

Відповідь 5: She left her keys on the kitchen counter.

Відповідь 6: They are going to the movies on Saturday night.

Відповідь 7: under the chair

Відповідь 8: Please put the books beside the bookshelf.

Після завершення цього комплексного тесту на питання та прийменники ви матимете більш чітке розуміння свого знання англійської мови. Використовуйте цей тест як інструмент для практики або поділіться ним зі своїми друзями, які також є англомовними. Пам’ятайте, що ключ до оволодіння будь-якою мовою – це послідовна практика та відданість. Киньте собі виклик і із легкістю долайте мовні бар’єри.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!