Питальні слова в англійській мові

Питальні слова в англійській мові

Питальні слова (Question Words) — це група слів, які використовуються для формулювання та введення питальних речень. Вони використовуються для пошуку конкретної інформації, уточнення або деталей про особу, річ, час, місце, причину, спосіб та інші аспекти. Питальні слова допомагають у формуванні питальних речень і мають вирішальне значення для ефективного спілкування та збору інформації в розмовах або письмових текстах. Вони відіграють життєво важливу роль у сприянні розмовам, інтерв’ю, опитуванням і розслідуванням, спонукаючи слухача чи читача відповідати відповідною інформацією. До поширених запитальних слів належать «who (хто)», «what (що)», «when (коли)», «where (де)», «why (чому)», «how (як)», «which (який)» і «whose (чий)», кожне з яких служить певній меті в пошуку інформації чи роз’яснення.

Питальні слова є важливою складовою англійської мови, що забезпечує ефективне спілкування та сприяє змістовним розмовам. Вони служать цінними інструментами для збору інформації, роз’яснення сумнівів і вираження цікавості. У цій статті ми розглянемо різні питальні слова в англійській мові, їх використання та наведемо приклади, які допоможуть вам покращити свої знання англійської мови.

Питальні слова та їх використання

QUESTION WORD ВИКОРИСТАННЯ ПРИКЛАДИ
Who Інформація про особу Who are you?
What Інформація про характер або ідентифікацію чогось What are you doing?
What + noun? Конкретна інформація про щось What time is it?
What … like? Питання про характер людини або опис місця, предмета What is your aunt like? What is your room like?
What … look like? Питання про зовнішній вигляд людини What does your grandfather look like?
When Час, коли щось сталося When do you finish school?
Where Розташування Where is Mary?
How Спосіб, стан здоров’я або привітання How are you?
How + adj? Ступінь якоїсь якості How deep is the ocean?
Why Причина Why can’t you jump?
Whose Кому належить щось Whose is this book?
Which Вибір з обмеженою кількістю варіантів Which season is your favourite?

Розглянемо детальніше деякі із них:

 1. What: питальне слово «What» використовується для пошуку інформації про предмети, речі, дії чи ситуації. Це універсальне слово, яке можна поєднувати з іншими питальними словами, щоб глибше заглибитися в різні аспекти. Ось кілька прикладів:
 • What is your favorite color?
 • What time is it?
 • What did you do yesterday?
 1. Who: «Who» використовується, щоб запитати про людей або підмет у реченні. Він шукає інформацію про особу особи чи групи. Розглянемо ці приклади:
 • Who is your best friend?
 • Who won the game?
 • Who is coming to the party tonight?
 1. Where: Питальне слово «Where» використовується для з’ясування місцезнаходження або місця предмета, особи чи події. Це допомагає збирати інформацію про конкретні позиції чи пункти призначення. Ось кілька прикладів:
 • Where is the nearest supermarket?
 • Where did you go on vacation?
 • Where are my keys?
 1. When: «When» використовується для пошуку інформації про час, дати або періоди. Це дозволяє вам запитувати про конкретні моменти, події чи розклади. Розглянемо наступні приклади:
 • When is your birthday?
 • When did you start learning English?
 • When does the movie start?
 1. Why: Питальне слово «Why» використовується для розуміння причини чи мети дії чи ситуації. Це допомагає шукати пояснення та уточнення. Ось кілька прикладів:
 • Why did you choose this career?
 • Why is the sky blue?
 • Why are you upset?
 1. How: «How» — це багатозначне питальне слово, яке шукає інформацію про те, як чи метод щось робити. Це дозволяє вам запитувати про процеси, умови або способи виконання завдань. Розглянемо наступні приклади:
 • How do you cook pasta?
 • How was your day?
 • How can I improve my English skills?
 1. Which: «Which» використовується для вибору або ідентифікації з обмеженого набору варіантів або альтернатив. Це допомагає робити вибір або шукати конкретну інформацію. Ось кілька прикладів:
 • Which book do you prefer?
 • Which color do you like better, blue or red?
 • Which movie did you watch last night?

How much чи how many?

Одним з загальних питань, які виникають при розмові англійською мовою, є розрізнення між “how much” і “how many“. Ці питання використовуються для запитань про кількість або вартість. Однак, вони використовуються в різних контекстах. Давайте розберемося, коли використовувати “how much” і “how many”.

 1. How much” використовується з невласними ідентифікаторами із злічуваними іменниками, які вимірюються в невизначених одиницях або не мають чіткої числової кількості. Ось декілька прикладів:
  • How much money do you have? (Скільки у вас грошей?)
  • How much time did it take? (Скільки часу це зайняло?)
  • How much milk is left in the bottle? (Скільки молока залишилося в пляшці?)
 2. How many” використовується з лічильними іменниками, які можна порахувати окремо. Використовуйте “how many”, коли очікується числова відповідь. Ось декілька прикладів:
  • How many books are on the shelf? (Скільки книжок на полиці?)
  • How many people attended the conference? (Скільки людей було на конференції?)
  • How many cars are parked outside? (Скільки машин припарковано зовні?)

Запам’ятайте, що “how much” використовується для незлічуваних іменників, які вимірюються у вагових одиницях або не мають конкретної числової кількості, тоді як “how many” використовується для лічильних іменників, які можна порахувати окремо.

Питальними займенниками та прислівники

У загальному питальні слова розділяють на питальні займенники та прислівники. Розглянемо детальніше їх.

Таблиця з питальними займенники

Питальні займенники Приклади англійською Переклад на українську
What What is your name? Як вас звати?
Who Who is coming to the party? Хто йде на вечірку?
Whom Whom did you meet? З ким ви зустрілися?
Whose Whose car is this? Чия це машина?
Which Which book do you recommend? Яку книгу ви рекомендуєте?

Таблиця з питальними прислівниками

Питальні прислівники Приклади англійською Переклад на українську
When When is your birthday? Коли у вас день народження?
Where Where is the nearest supermarket? Де знаходиться найближчий супермаркет?
Why Why are you laughing? Чому ви смієтесь?
How How do you spell your last name? Як ви вимовляєте ваше прізвище?
Wherever Wherever you go, I will follow. Куди б ви не пішли, я піду за вами.
How often How often do you go to the gym? Як часто ви ходите в спортзал?
How long How long does it take to get there? Скільки часу потрібно, щоб дістатися туди?
How far How far is the beach from here? Як далеко відси тут пляж?
How much How much does it cost? Скільки це коштує?
How many How many siblings do you have? Скільки у вас братів чи сестер?
In what way In what way can I assist you? Яким чином я можу вам допомогти?

Ці окремі таблиці допоможуть вам краще зрозуміти та запам’ятати питальні займенники та прислівники разом із прикладами та перекладами. Використовуйте їх під час вивчення англійської мови для практики формулювання питань та розуміння різних аспектів мови.

Питальні фрази

 1. What is your favorite color? – Який ваш улюблений колір?
 2. Where were you born? – Де ви народилися?
 3. How do you like to spend your free time? – Як ви любите проводити свій вільний час?
 4. Who is your favorite author? – Хто ваш улюблений автор?
 5. When did you start learning English? – Коли ви почали вивчати англійську мову?
 6. Why did you choose this university? – Чому ви обрали цей університет?
 7. How many siblings do you have? – Скільки у вас братів чи сестер?
 8. Where do you work? – Де ви працюєте?
 9. Which movie genre do you prefer? – Який жанр фільмів ви віддаєте перевагу?
 10. What are your plans for the weekend? – Які у вас плани на вихідні?
 11. Whom do you admire the most? – Кого ви найбільше захоплюєтеся?
 12. How often do you go on vacation? – Як часто ви їздите у відпустку?
 13. Where did you meet your best friend? – Де ви познайомилися зі своїм найкращим другом?
 14. What is your favorite food? – Яка ваша улюблена їжа?
 15. How long have you been studying English? – Який період ви вивчаєте англійську мову?
 16. Why did you move to this city? – Чому ви переїхали до цього міста?
 17. Where do you want to travel next? – Куди ви хочете подорожувати наступним?
 18. What is the best advice you’ve ever received? – Яка найкраща порада, яку ви коли-небудь отримували?
 19. How do you stay motivated? – Як ви зберігаєте мотивацію?
 20. What are your future aspirations? – Які ваші майбутні плани?

Питальні слова відіграють вирішальну роль у ефективній комунікації та розумінні англійської мови. Опанувавши ці питальні слова, ви зможете покращити свою здатність ставити запитання, брати участь у розмовах і шукати інформацію. Потренуйтеся використовувати ці питальні слова в різних контекстах, щоб стати більш впевненим у своїх знаннях англійської мови. Пам’ятайте, що правильні запитання ведуть до глибшого розуміння навколишнього світу. Отже, скористайтеся силою запитальних слів і досліджуйте нескінченні можливості вивчення мови.

Відео – Question Words in English

Spread the love
error: Content is protected !!