Розділові питання (Question Tags) в англійській мові

Question Tags. Definition and Use

Що таке розділові питання (Question Tags) в англійській мові?

Розділові питання (Question Tags) – це короткі питальні фрази, які додаються в кінець речень, щоб перетворити його на питання. Вони часто використовуються для перевірки інформації, яку ми думаємо, що знаємо, що вона правдива. Часто розділові питання сприймаються як ознака ввічливості та інтересу до думки співрозмовника. Розділові питання складаються з допоміжного дієслова (наприклад: be або have) та займенника, який повторює підмет головного речення. Важливо знати, яке допоміжне дієслово використовувати та чи має бути позитивним чи негативним Tags (тег), або називають “хвостик”.  Наприклад:

 • She’s a doctor, isn’t she? (Вона лікар, чи не так?)
 • He isn’t here, is he? (Він тут не є, чи так?)

Форми розділового питання залежать від часу та способу дії головного речення. Якщо в головному реченні є допоміжне дієслово, використовуємо його для утворення Question Tag. Якщо допоміжного дієслова немає (в Present Simple та Past Simple), використовуємо do / does / did (так само, як ми робимо звичайне питання). Є  виняток: Question Tag після I am – це aren’t I. Наприклад:

 • I’m in charge of the food, aren’t I? (Я відповідаю за їжу, чи не так?)

Давайте розглянемо детальніше для чого використовують та які правила розділових питань в англійській мові.

Для чого використовують (розділові питання) Question Tags?

Question Tags використовуються для того, щоб перетворити твердження на питання, які вимагають відповіді або підтвердження. Вони також можуть виражати сумнів, інтерес, здивування, протест або інші емоції. Наприклад:

 • You like pizza, don’t you? (Ви любите піцу, чи не так?) – запрошення до підтвердження
 • She can’t drive, can she? (Вона не вміє водити, чи так?) – вираження сумніву
 • It’s a beautiful day, isn’t it? (Це прекрасний день, чи не так?) – вираження інтересу
 • He didn’t say that, did he? (Він цього не сказав, чи так?) – вираження здивування
 • You’re not leaving, are you? (Ви не йдете, чи так?) – вираження протесту

Найчастіше можна зустріти для наступного використання:

 • Підтвердження інформації: Щоб перевірити, чи правильно ви зрозуміли інформацію, або чи відомо щось вашому співрозмовнику:

  • The meeting is at 5 p.m., isn’t it?
 • Вираження здогадки: Коли ви більш-менш впевнені у чомусь, але хочете переконатися:

  • You’ve been to Paris, haven’t you?
 • Запрошення до дискусії: Щоб заохотити іншу людину висловити свою думку або взяти участь у бесіді:

  • It’s a bit pricey here, isn’t it?

Основні правила утворення Question Tags

1. Якщо основне речення позитивне, розділову питання (або Question Tags) повинне бути негативним. Наприклад:

 • You are coming, aren’t you?

Для кращого розуміння пропонуємо розглянути таблицю нижче.

Позитивне твердження з негативним розділовим питанням

Дієслово / ЧасПозитивне твердженняНегативний “Question Tag”
Present SimpleShe likes apples.doesn’t she?
Past SimpleHe went home.did he?
Present ContinuousThey are working hard.aren’t they?
Past ContinuousShe was sleeping.wasn’t she?
Present PerfectThey have finished.haven’t they?
Past PerfectShe had arrived.hadn’t she?
To be (Present)He is happy.isn’t he?
To be (Past)They were late.weren’t they?
Future (will)They will come soon.won’t they?
Future (going to)She is going to leave.isn’t she?
Modal verbsYou can swim.can’t you?
He must leave now.mustn’t he?
They will come soon.won’t they?

2. Якщо основне речення негативне, розділове питання повинне бути позитивним. Наприклад:

 • He isn’t here, is he?

Також запам’ятайте таблицю до цього правила.

Негативне твердження з позитивним розділовим питанням

Дієслово / ЧасНегативне твердженняПозитивний “Question Tag”
Present SimpleShe doesn’t like apples.does she?
Past SimpleHe didn’t go home.did he?
Present ContinuousThey aren’t working hard.are they?
Past ContinuousShe wasn’t sleeping.was she?
Present PerfectThey haven’t finished.have they?
Past PerfectShe hadn’t arrived.had she?
To be (Present)He isn’t happy.is he?
To be (Past)They weren’t late.were they?
Future (will)They won’t come soon.will they?
Future (going to)She isn’t going to leave.is she?
Modal verbsYou can’t swim.can you?
He mustn’t leave now.must he?
They won’t come soon.will they?

3. Допоміжне дієслово в розділовому питанні повинно відповідати основному дієслову в реченні. Наприклад:

 • She can speak French, can’t she?

4. Якщо в основному реченні немає допоміжного дієслова, то використовують дієслово “do” у відповідній формі. Наприклад:

 • They went to the park, didn’t they?

5. Займенник у розділовому питанні відповідає підмету основного речення. Наприклад:

 • Jenny likes ice cream, doesn’t she?

6. Якщо у основному реченні стоїть імперативна форма, то для позитивного розділового питання зазвичай використовують “will you”:

 • Open the window, will you?

7. Для негативного значення частіше використовують “would you”:

 • Don’t be late, would you?

Приклади використання Question Tag

StatementQuestion Tag
She is happy.isn’t she?
They went to the party.didn’t they?
You can swim.can’t you?
He is coming.isn’t he?
They were late.weren’t they?
She can dance.can’t she?
You like chocolate.don’t you?
He didn’t finish his homework.did he?
You enjoyed the movie.didn’t you?
She’s from Spain.isn’t she?
You’re not busy.are you?
It’s quite chilly outside.isn’t it?
This coffee is delicious.isn’t it?
We’re having a great time.aren’t we?

Популярні помилки із розділовими питаннями

Невідповідність часів:

 • Неправильно: He can help me, isn’t he?

 • Правильно: He can help me, can’t he?

Оскільки основне речення використовує “can” (модальне дієслово), розділове питання також повинно містити “can”.

Використання неправильного займенника:

 • Неправильно: Sally and you like the movie, doesn’t you?
 • Правильно: Sally and you like the movie, don’t you?

Розділове питання повинне відповідати підмету “you”, який потребує “don’t”.

Неправильне використання з дієсловом “to be” у минулому часі:

 • Неправильно: They were at the party, weren’t they?
 • Правильно: They were at the party, were they?

Якщо основне речення вже негативне, розділове питання повинне бути позитивним.

Забувають про інверсію в тег-питаннях:

 • Неправильно: He must finish the task, must he not?
 • Правильно: He must finish the task, mustn’t he?

В англійській мові зазвичай коротша форма розділового питання з інверсією є більш прийнятною і розмовною.

Неправильне використання з “I am”:

 • Неправильно: I’m the fastest runner, amn’t I?
 • Правильно: I’m the fastest runner, aren’t I?

Виняток з правил зумовлює, що попри позитивне “I am”, виконується негативне “aren’t I?” у розділовому питанні.

Виправлення цих поширених помилок допоможе вам правильно формувати розділові питання  в англійській мові. Пам’ятайте про зміну позитивних і негативних форм, відповідність допоміжного дієслова і граматичної особи підмету, та використання правильної часової форми. Зверніть увагу на ці аспекти під час спілкування англійською, і ваше володіння мовою помітно покращиться.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!