Апостроф в англійській мові: правила та приклади

Apostrophe (') — English Grammar

Апостроф в англійській мові: визначення, правила, приклади, типові помилки

Апостроф (‘) –  є один із найменш знаків пунктуації, але надзвичайно важкий  в англійській мові. Використання апострофів часто викликає плутанину навіть для людей, які добре знають англійську мову. Апостроф – це знак пунктуації, який в англійській мові використовується для вказівки належності (поставити іменник у форму присвійного відмінка) або для скорочення слів. Приклади використання апострофу в англійській:

 1. Позначення пропуску однієї або декількох літер (тобто для скорочення). Наприклад, скорочення “do not” до “don’t”.
 2. Позначення присвійного відмінка іменників (тобто показу належності)  (як у “the eagle’s feathers”, “in one month’s time”, “the twins ‘‌ coats”).

Ще ви можете зустріти (‘) на письмі для як одинарної лапки. Це вже не апостроф, але сам знак вам може зустрічатися часто. Наприклад: “He told me ‘I love you’ and then he kissed me.” ( “Він сказав мені ‘Я тебе люблю’ і потім поцілував мене.”).

У цій статті розглянемо  основні правила використання апострофів та приклади, що допоможуть уникнути помилок.

Правила використання апострофа в англійській мові

Розглянемо детально правила використання апострофа в англійській мові.

Апостроф для вказівки належності

В англійській мові апострофи використовують з іменниками для позначення належності.  Наприклад:

 • The dog’s leash (Повідець собаки)
 • The writer’s desk (Стіл письменника)
 • The planet’s atmosphere (Атмосфера планети)

Це допомагає уникнути незрозумілих або довгих конструкцій. Проте важливо знати, як правильно використовувати апостроф для іменників в однині та множині, а також для займенників або визначників присвійного відмінка.

Щоб позначити належність іменників у однині, додаємо апостроф та літеру -‘s до іменника.

Приклади:

 • The girl’s bicycle is red. (Велосипед дівчини червоний.)
 • The man’s hat blew away. (Капелюх чоловіки відлетів.)

Якщо іменник уже закінчується на ‘s‘ (у множині), просто додаємо апостроф після ‘s’.

Приклади:

 • The girls’ room is upstairs. (Кімната дівчат знаходиться нагорі.)
 • The students’ books were left in the classroom. (Книги студентів залишились в класі.)

Якщо іменник у множині не закінчується на ‘s’, правило залишається таким самим, як і для однини (додаємо -‘s).

Приклад:

 • The children’s toys are in the box. (Іграшки дітей знаходяться в коробці.)

Для власних імен в однині, які закінчуються на s, існують різні стилі вживання апострофу. Деякі додають тільки апостроф:

 • Charles Dickens’ novels (Романи Чарльза Діккенса).

Інші додають -‘s:

 • Charles Dickens’s novels (Романи Чарльза Діккенса).

Обидва варіанти вважаються правильними, але ви повинні дотримуватися одного стилю в одному документі.

Апостроф для скорочення слів

Апострофи часто використовуються в англійській мові для створення скорочень, показуючи, де були опущені букви.

Приклади:

 • I am → I’m
 • She is → She’s
 • Cannot → Can’t
 • Does not → Doesn’t
 • Will not → Won’t.

Це допомагає зробити мову більш неформальною та розмовною. Проте в офіційному або академічному письмі, зазвичай пишуть без скорочення. Важливо зазначити, що не усі скорочення використовують апостроф. Наприклад, “gonna” є скороченням від “going to” і не має апострофа.

Апостроф для позначення пропущених літер або цифр

Апостроф можна використовувати, щоб показати, які літери або цифри пропущені, коли пишуться слова, які не є скороченнями. Наприклад:

 • rock ‘n’ roll
 • o’clock
 • class of ’24

Це допомагає зробити мову більш стилізованою. Проте варто використовувати апостроф лише тоді, коли він не викликає плутанини або неправильного наголосу.

Апостроф для позначення слів, які зазвичай не мають множини, або які використовуються в нестандартному або іронічному значенні

Апостроф може використовуватися зі словами, які зазвичай не мають форми множини, або коли слово вживається в переносному чи іронічному сенсі, щоб підкреслити це.

Приклади:

 • Mind your p’s and q’s (бути обережним, уважним)
 • My friend thinks he’s a ‘genius’ in math (Мій друг вважає себе ‘генієм’ з математики)
 • She received many A’s on her report card (Вона отримала багато відмінних оцінок у звіті)

Отже, апостроф тут допомагає наголосити на нестандартному чи іронічному використанні слова та виразити ставлення мовця.

Важливі винятки, щодо використати апострофа в англійській мові

 • З особовими займенниками апостроф не використовуєтьсякрім one’s. Наприклад: its, yours, hers, ours тощо, але one’s own opinion (своя власна думка).
 • З неособовими формами дієслів апостроф не ставиться, але з дієсловами, які закінчуються на -s, -z, -x, -ch, або -sh, додається -‘s для позначення множини. Наприклад: swimming, talking, dancing, але he teaches → he teach’s, she relaxes → she relax’s.
 • У більшості випадків з географічними назвами в множині апостроф не використовуєтьсяале якщо вони закінчуються на -s, додається -‘s для позначення присвійного відмінка. Наприклад: the Philippines, the Americas, але the United States’s president (президент Сполучених Штатів), the Bahamas’s beaches (пляжі Багам).
 • З назвами деяких магазинів та громадських місць апостроф не ставиться, навіть якщо вони закінчуються на -s, але якщо вони містять ім’я власне, додається -‘s для позначення присвійного відмінка. Наприклад: Marks & Spencer, Citizens Advice Bureau, але McDonald’s, Harrods, St James’s Park.
 • У датах апостроф не використовуєтьсяале якщо ви пишете скорочену форму року, додається апостроф для позначення пропущених цифр. Наприклад: in the 1980s, on July 21st, але in ’98, on ’76.
 • З абревіатурами та акронімами, як правило, апостроф не ставитьсяале якщо ви пишете множину або присвійний відмінок, додається -‘s. Наприклад: UK, USA, NATO, але the UK’s economy (економіка Великої Британії), the USA’s flag (прапор США), NATO’s headquarters (штаб-квартира НАТО).

Часті помилки використати апострофа в англійській мові

Існують заплутані випадки з вживанням апострофів, як-от відмінність між “its” та “it’s”. “It’s” є скороченням від “it is” або “it has” та завжди має апостроф, тоді як “its” є присвійним займенником, який позначає належність і апостроф у ньому не використовується.

Приклади:

 • It’s (it is) going to rain today. (Сьогодні піде дощ.)
 • The dog chased its tail. (Собака ганяється за своїм хвостом.)

Не плутати з множиною. Апострофи не використовуються для утворення іменників у множині. Це часта помилка, особливо із словами, які закінчуються на голосні, але важливо пам’ятати, що іменники у множині утворюються, додаючи ‘s’ або ‘es’, без апострофа.

 • Неправильно: banana’s Правильно: bananas

Апострофи мають важливу роль у письмі англійської мови, допомагаючи виражати належність  та скорочення слів. Зрозумівши основні правила та винятки, можна використовувати апострофи правильно і з упевненістю. На завершення, завжди перевіряйте контекст та читайте ваше письмо вголос, щоб переконатися у коректності вживання апострофів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!